fbpx
V dnešnej dobe je poistenie nehnuteľnosti vo väčšine prípadov samozrejmosťou. Aby sme predišli nepríjemným prekvapeniam v podobe krátenia poistného plnenia, je potrebné mať platné revízie elektroinštalácie, bleskozvodu, plynu a komína. Okrem toho vďaka revízii elektrickej inštalácie, získate hlavne informáciu o stave Vašej elektriky. Zistíte, či nehrozí porucha alebo skrat elektrických rozvodov a zariadení. Revízia je dôležitým dokumentom aj v prípade živelnej udalosti.

Prečítajte si tento krátky no veľmi užitočný článok, aby ste boli v obraze čo potrebujete mať vykonané. Predídete tým nemilému prekvapeniu. Okrem toho revíziou podporíte bezpečnosť vo Vašej domácnosti, prevádzke alebo firme. Problémy, ktoré nastanú v dôsledku nefunkčných elektrických rozvodov sa nemusia týkať len Vás, ale môžete ohroziť napríklad aj vašich susedov.

Na čo je potrebné myslieť, aby ste neboli prekvapení?

Pre svoju bezpečnosť sa snažíte urobiť všetko, čo je vo Vašich silách a finančných možnostiach. Zabezpečujete si bývanie alebo podnikanie bezpečnostnými zámkami, kamerovým systémom či alarmom. Samozrejme, že si necháte poistiť Vašu nehnuteľnosť pre prípad neželanej udalosti. Avšak, aby Vaše poistenie bolo platné, myslite aj na platnosť revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov.

Čo od Vás vyžadujú poisťovne?

Mnohokrát poisťovne pri uzatváraní poistnej zmluvy priamo nepožadujú revízie, avšak pri vzniku poistnej udalosti z daného hľadiska už áno. Poisťovne o ktorých vieme, že to požadujú sú AXA, Komunálna poisťovňa a Allianz. Opýtajte sa Vašej poisťovne, aby ste potom neboli prekvapený.

Spomedzi mnohých papierovačiek je teda potrebné zabezpečiť:

Revízie elektroinštalácie

4 úkony ktoré je potrebné vykonať pri revízii:

  • meranie elektrickej inštalácie,
  • testovanie,
  • vizuálna prehliadka,
  • vydanie revíznej správy (východisková alebo periodická revízia).

Tieto úkony musia byť vykonané podľa vyhlášky MPSVaR 398/2013, ktorú dopĺňa MPSVaR 508/2009.
V prípade murovanej obytnej budovy, kancelárskej budovy je túto revíziu elektrickej inštalácie nutné vykonávať každých 5 rokov a pri bleskozvode každé 4 roky.

Revízie bleskozvodu

Spomedzi 4 úrovní zaradenia rodinný dom a byt spadá do kategórie III/IV a lehota revízie je každé 4 roky.

Pozrite si aj ďalšie povinné lehoty pre vykonávanie revízií >>

Revízia kúrenia

Plynové kúrenie

  • servisná prehliadka kotla má lehotu 1 x ročne, a to pred vykurovacou sezónou,
  • revízna prehliadka plynového kotla je s lehotou každých 3 rokov.

Revízia komína

  • 1 x za rok je nutné čistenie (spolu s kotlom) pred vykurovacou sezónou,
  • 1 x za dva roky je nutná revízia spolu s pečiatkou spolu s kontrolným listom od komína.

Zhrnutie termínov revízii ako aj normy pre osobitné inštalácie a priestory nájdete tu.

Zaťažuje Vás sledovať termíny, ktoré sú dlhšie ako 1 rok? Máme systém, ktorý pri zadaní správnych údajov nás upozorní ešte predtým, ako vyprší platnosť Vašej revízie. Následne Vás automaticky upozorníme na končiacu platnosť.

author avatar
Bohuš Žila riaditeľ
Expert v oblasti elektroinštalácií a riadenia projektov, Bohuš Žila vedie našu spoločnosť s viac ako 24-ročnými skúsenosťami v odbore. Pod jeho vedením sme zrealizovali stovky úspešných projektov, ktoré zlepšili bezpečnosť a komfort domovov našich zákazníkov.