fbpx

Asistent(ka) riaditeľa

Banská Bystrica

asistentka 2021

Nie je to klasická sekretárska administratívna práca. Hľadáme výraznú, schopnú a doteraz úspešnú osobnosť, ktorá už vo svojej doterajšej práci dosiahla veľmi dobré výsledky. 

Hľadáme osobnosť, ktorá je ochotná podieľať sa na postupnom dotváraní danej pozície, ktorej účelom je výrazne odbremeniť svojho šéfa v organizačnej, koordinačnej, komunikačnej a administratívnej oblasti.

Náplň práce

 • Práca a činnosti, ktoré dokáže vykonať asistentka, vykoná namiesto riaditeľa spoločnosti.
 • K riaditeľovi spoločnosti púšťa len tie informácie, ktoré vie spracovať len riaditeľ spoločnosti.
 • Smeruje všetku komunikáciu vo firme na potrebných pracovníkov.
 • Sleduje vykonanie delegovaných úloh aj úlohy presmerované na riaditeľa.
 • Plánovanie času riaditeľa spoločnosti – dohadovanie stretnutí, sledovanie a dodržanie tém jednotlivých dní (deň na stretnutia, obhliadky, revízie a pod.).
 • Logistika a fungovanie kancelárie firmy – emaily, pošta, komunikácia, telefonáty, poriadok a čistota, zabezpečenie spotrebného materiálu a pod.
 • Sledovanie termínov vo firme – STK áut, pravidelné školenia BOZP, a iné.
 • Zabezpečenie štartu zákazky – povolenia, ubytovanie, plánovanie, zabezpečenie materiálu podľa podkladov – najskôr zo skladu firmy a následne od dodávateľa materiálu, oznamy na bytovky pred realizáciou, tlač a osadenie menoviek do tabiel domácich telefónov, kontrola došlého materiálu.
 • Dohľad nad realizáciou zákazky – telefonovanie a podpora elektrikárom počas realizácie, denný prípadne týždenný zápis časov na zákazke pri jednotlivých elektrikároch.
 • Ukončenie zákazky – tlač a kompletovanie dokumentácie, uloženie fotodokumentácie od elektrikárov, zaslanie emailu zákazníkovi o ukončení zákazky, odovzdanie dokumentácie zákazníkovi po dohode s obchodníkom spoločnosti, uloženie zostatkového materiálu do skladu firmy.
 • Evidencia obchodných prípadov, vyžiadanie a zabezpečenie podkladov od zákazníka, uloženie do požadovaných adresárov a delegovanie úlohy na spracovanie rozpočtu, prípadne ponuky na realizáciu.
 • Komunikácia so zákazníkom cez firemný CHAT na firemných stránkach.

Osobnostné predpoklady

 • Osoba, ktorá rada komunikuje, telefonuje, nebojí sa a hľadá spôsoby ako dosiahnuť želaný, cieľový stav – zabezpečí požadované.
 • Osoba, ktorá má vysokú zodpovednosť a prekážky vníma ako výzvy na zdokonaľovanie.
 • Osoba, ktorá rada využíva moderné technológie pre zrýchlenie a zefektívnenie práce (na nič nezabudne, pretože to má poznačené v kalendári) aktívne využívanie – Word, Excel, vyhľadávanie na internete, Gmail, Gfoto, Gdrive, Gkalendár, Gpoznámky. Znalosť CRM systému Flowii je výhodou.
 • Komunikácia nekončí po skončení pracovnej doby, v prípade potreby komunikácia a riešenie – telefón, SMS, email v rámci celej firmy a zákazníkov.
 • Osoba s aktívnym prístupom, má schopnosť nájsť spôsoby ako dosiahnúť cieľový, požadovaný stav.
 • Osoba, na ktorú je možné sa spoľahnúť, ktorá má schopnosť dôslednej a samostatnej práce.
 • Osoba, ktorá je ochotná vzdelávať sa po profesijnej, ale aj osobnostnej stránke.
 • Osoba, ktorá je ochotná prijať námety na zlepšenie a samoštúdiom doplniť vedomosti.
 • Osoba, ktorá je čestná a etická „Čokoľvek čo robím v súkromí a práci, môžem komukoľvek povedať a ukázať.“.
 • Osoba, ktorá sa vie zašpiniť v sklade a vie doniesť a pripraviť menšie množstvá materiálu.
 • Osoba, ktorá po zaškolení a etablovaní sa vo firme, prináša nové námety na zlepšenie, získava informácie a hľadá spôsoby na zrýchlenie, skvalitnenie a zefektívnenie činností vo firme.

Asistent(ka) 2021 – výberové konanie

Toto je jediná cesta pre zúčastnenie sa výberového konania.

1.KOLO:

1. Stiahnite si prosím Excel súbor z tohto odkazu: https://www.bmelektro.sk/wp-content/uploads/2021/04/uloha-Excel-Asistentka-2021.xlsx
2. Vypracujte nižšie uvedené úlohy (pracujte prosím v excel súbore samostatne, bez pomoci iných osôb – Vaše zručnosti si budeme overovať).

  • Vytvorte vzorce na sčítanie jednotlivých položiek.
  • Vytvorte vzorec na celkovú cenu.
  • Vytvorte vzorec na výpočet DPH a celkovú výslednú cenu uveďte s DPH.
  • Sumy uveďte v Eurách a to aplikáciou formátu na číslo.

3. Zmeňte názov súboru XLS na [meno]_[priezvisko]-asistentka2021.xls
(Príklad: volám sa Anna Slnečná, vyplnila som súbor xls podľa vyššie uvedených pokynov a názov súboru zmenila na anna_slnecna-asistentka2021.xls )

4. Vyplňte nižšie uvedený formulár a priložte prílohy.

  • Do prílohy 1 – priložte Váš spracovaný XLS súbor [meno]_[priezvisko]-asistentka2021.xls.
  • Do prílohy 2 – priložte Váš zivotopis, ktorého názov nech je [meno]_[priezvisko]-asistentka2021.doc.
  • Do prílohy 3 – môžte vložiť Váš motivačný list.

UPOZORNENIE: Čaká nás veľké množstvo práce za veľmi krátky čas, preto prosím sledujte všetky komunikačné kanály, ktoré ste nám zaslali (telefón, SMS, email). Všetkým uchádzačom odpovedáme, a to aj v prípade zamietavého stanoviska.

1. výberové kolo bude ukončené 23.4.2021 o 23:59

  *Máte vodičský preukaz?
  Aký máte typ vodičského oprávnenia? (Označte každú kategóriu, ktorú máte)
  *Príloha 1
  *Príloha 2
  Príloha 3

  Predpokladané ďalšie kroky

  2.KOLO: Po vyhodnotení 1.kola Vám bude zaslané, kladné alebo záporné stanovisko. V prípade úspechu bude s Vami vykonané 2.kolo – online pohovor, ktoré bude zamerané na získanie ďalších informácií. Bližšie o tomto online pohovore Vám zašleme emailom.

  3.KOLO: Po úspešnom zvládnutí 2.kola budete, pri dodržaní všetkých hygienických pravidiel, pozvaný/á na 3.kolo – osobný pohovor.

  4.KOLO: Po úspešnom zvládnutí 3.kola sa zúčastníte online osobnostného testu v trvaní približne 60minút.

  VYHODNOTENIE: Následne sa rozhodneme pre najlepšieho pracovníka / pracovníčku pre našu firmu.

  Ukončenie výberu ASISTENT(KA) 2021  je najneskôr do 30.4.2021

  VIEME PRESNE ČO MÁME ROBIŤ

  Presné postupy

  Máme presné pracovné postupy. Ak ich dodržíte, v krátkej dobe budete nadpriemerne zarábať.

  CRM riadenie vzťahov

  Na riadenie vzťahov so zákazníkom využívame najmodernejší online CRM systém FLOWii. Máme čistú hlavu a presne vieme čo máme robiť.

  Najmodernejšie technológie

  Pri svojej práci používame najmodernejšie technológie, ktoré nám pomáhajú a zefektívňujú prácu. Google DRIVE, Goole KALENDÁR, GMAIL, FLOWii

  Zákazník pociťuje, ako keby bol jediný na svete

  Naše systémy a pracovné postupy zabezpečia, že každý náš zákazník zažíva, ako keby bol jediný na svete.

  Očakávame nové námety na zlepšenie

  Od našich pracovníkov, po zaškolení a etablovaní sa na svojej pozícii očakávame, nové námety na zlepšenie, zefektívnenie práce a riešenia situácií. Tvorba nových postupov prác a smerníc.

  Zavádzame nové postupy

  Všetko overené v praxi a osvedčené je zavedené do pracovných postupov. Náš systém práce je “žijúci organizmus”.