Elektrická inštalácia rozvodovej skrine pred dokončením