Vyvedenie zvodu nepriznaného v zateplení pred rekonštrukciou