Vyvedenie zvodu nepriznaného v zateplení po rekonštrukcii a pred dokončením