elektro projektant

Elektro projekt a projekty bleskozvodu, rozpočty elektrickej inštalácie a bleskozvodov

Šetríme Čas

Máme množstvo otázok, ktorými získame presný zoznam Vašich predstáv. Predstavíme možnosť tejto doby. Následným elektro projektom získate návod na realizáciu. Tejto oblasti sa už nemusíte venovať.

Šetríme Peniaze

Výkaz výmer je súčasťou každého elektro projektu. Získate zoznam prác a materiálu. Následne Vám už stačí porovnávať len cenu a referencie dodávateľských firiem. Máte presný návod na realizáciu, kde sú zakreslené všetky Vaše predstavy.

Vytvárame Pohodu

Už sa nemusíte venovať stavbe v oblasti techniky a elektrotechniky. Náš technický dozor je Vašou pravou rukou na stavbe. Dohliadneme a odkontrolujeme dodávateľské firmy. Sprístupníme projektové podklady, len Vami odsúhlaseným osobám.

Už žiadne nepredpokladané náklady a prekvapené tváre dodávateľov – “Veď ste to nechceli”

Realizačný elektro projekt je riešenie

N

Predstavíme možnosti dnešnej doby, prípadne usmerníme Vaše predstavy.

N

Projektová dokumentácia je v elektronickej podobe, dostupná kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta, len oprávneným osobám.

N

Elektro projekt je počas celej stavby vždy aktuálny a k dispozícií všetkým oprávneným profesiám cez CLOUD služby GDRIVE.

N

Súčasťou každého elektro projektu je výkaz výmer a položkovitý rozpočet realizácie.

N

Výkaz výmer odošlete elektro inštalačným firmám. Stačí Vám porovnať cenu a referencie.

N

Ručíme a zodpovedáme, že všetky Vaše požiadavky sú v projekte.

Precízne spracovaný realizačný elektro projekt, Vám zabezpečí výraznú úsporu financií

Chaos na stavbe, neustála zmena realizácie a každá profesia rozseká tú istú trasu pre svoje rozvody?

Realizačný elektro projekt s koordináciou stavby a technickým dozorom, zabezpečí poriadok na stavbe, plnenie harmonogramu prác, ale hlavne ušetrí množstvo financií.

Precízna práca

Ďakujeme pekne za krásne a precízne spracovanie podkladov.
Naša rekonštrukcia el.rozvodov je v najlepších možných rukách.

predsedkyňa SVB Mýtnik, BB

Profesionálny prístup a kvalita

Chcem Vám poďakovať za kvalitné vybavenie mojej zákazky a skutočne profesionálny prístup, čo sa už dnes tak často nevidí, najmä u firiem poskytujúcich takéto služby. Úprimne ďakujem.

Správca objektu na Trhovej ulici vo Zvolene

Bratislava – Nitra – Trnava
Žilina – Martin – Ružomberok – Liptovský Mikuláš
Banská Bystrica – Zvolen

Máte požiadavku? Pošlite nám ju

Územie

8 + 11 =

Alebo nám Zavolajte

0905 380 493

Články z kategórie ELEKTRO
Share This