fbpx

Projekt elektroinštalácie pre bytovku

 Záhonok 13,15 Zvolen

Fotogaléria z obhliadky

O realizácii

24

Bytov

2

Vchody

8

Počet poschodí

Projekt elektroinštalácie pre bytovku 

Rozsah rekonštrukcie elektroinštalácie:

 

 • Prívody do bytov: N2XH-J 5×6 + CYA 6 ZŽ HUS v lište PVC HF 60×40.
 • Hlavný prívod pre bytovku: 4x N2XH-J 1×35 (L1, L2, L3, PEN) + N2XH-J 25 (HUS).
 • Hlavné stúpacie vedenie: 4x N2XH-J 1×35 (L1, L2, L3, PEN) + N2XH-J 25 (HUS).
 • Prívody pre výťahy: N2XH-J 5×6.
 • Rozvody pivníc a suterénu:  N2XH-J 3×1,5 (svetlo), N2XH-J 3×2,5 (zásuvky).
 • Svietidlá chodby s čidlom: s núdzovým modulom.
 • Centrálny súmrak vchod: áno.
 • SLP slaboprúdové rozvody, telefóny: nové rozvody pre telefóny, rozvodnica + tlačítka byty zvonček.

Demontáž a likvidácia

 • Staré elektrické káble: odstránia sa len vo viditeľnom rozsahu.
 • Demontáž rozvádzačov: kompletná, vrátane zákonnej likvidácie elektroodpadu.

 

 • Hlavný prívod pre jednotlivé vchody: 4x N2XH-J 1×35 (L1, L2, L3, PEN) + N2XH-J 25 (HUS) s výkonovým vypínačom umiestneným v RExx.0 (trubka FXKVR 40).
 • Hlavné stúpacie rozvody: 4x N2XH-J 1×35 (L1, L2, L3, PEN) + N2XH-J 25 (HUS).
 • Repas elektromerových rozvodníc: RExx.0 – RExx.8 a rozvodnice RS.xx.
 • Zvodič bleskových prúdov a zvodič prepätia: SALTEK B+C MAXI V/3 v každom vchode v rozvodnici RExx.0.
 • Odberné miesta: hlavné istenie B25A/1 – zachovanie existujúcich prúdových hodnôt hlavných ističov a ich počet fáz.
 • Pripojenie bytovky na uzemnenie HDS: hlavné uzemnenie bytovky a vytvorenie HUS svorkovnice, na ktorú budú pripojené všetky kovové prvky bytovky a vstupy (kúrenie, plyn, voda).
 • Drôtovanie v rozvodniciach JOP RExx.0-8: pripravené na 3F vývody pre byty aj keď bude byt zatiaľ pripojený na 1F OM.
 • Pripojenie kovových prvkov objektu: na HUS-EPS všetky kovové prvky objektu, voda, plyn, kúrenie a pod.
 • Rozvodnica osvetlenia RS.xx:  istenie a ovládanie obvodov spoločných priestorov, istenie vývodu výťahu.
 • Podružné meranie spotreby elektrickej energie: podružným elektromerom 1F pre spoločné priestory.
 • Zlúčenie elektromerov: pre spoločné osvetlenie 1F a výťah 3F do jedného 3F elektromera.
 • Svetelný obvod v JOP rozvodniciach: napojenie svietidiel s PIR senzorom a núdzovým modulom NO na JOP rozvodniciach.
 • Svetelný obvod na medziposchodí: nové svietidlá na každom medziposchodí s PIR senzorom a núdzovým modulom NO so zálohou na 3 hodiny.
 • Svetelné obvody, svietidlá a spínače: v spoločných priestoroch chodieb a nebytových priestorov umiestnených v suteréne bytovky.
 • Rozvody SLP stúpacie vedenie: v JOP rozvodniciach káblom pevný bezhalogénový J-H(ST)H 2x2x0,8 červený a napojenie na existujúci DDZ systém (rozvody do bytov sa nemenia – využijú sa existujúce drôty medzi bytom a JOP rozvodnicou).
 • Výmena tlačidlových zvončekov na JOP rozvodniciach: za nové + zapojenie na svorky domáceho telefónu (zrušiť existujúce zvonenie zvončekami v rozvodniciach bytu – nefunkčné).
 • Prívody pre byty: káblom N2XH-J 5×6 v lište HF LHD 60×40.

Projektová dokumentácia nerieši

 • Rozvody a svietidlá v súkromných pivniciach – laťkové (drevené).
 • Byty a ich príslušenstvo.
 • Bleskozvod – vonkajšia ochrana pred bleskom.
 • SLP rozvody JOP – byt (využijú sa existujúce).
 • Rozvody domáceho dorozumievacieho zariadenia.

  Potrebujete odborné elektro služby? Napíšte nám.

  Vyplňte prosím formulár a kliknite na Odoslať.

   Potrebujete vypracovať projekt elektroinštalácie?

   Naša firma garantuje precízne a účinné spracovanie projektov, ktoré vám ušetrí peniaze, čas a energiu. Vďaka nášmu profesionálnemu prístupu sa vyhnete chaosu na stavbe a nepredvídateľným nákladom. S nami získate spoľahlivé riešenia pre elektroinštalácie a bleskozvody.

    

   Zistiť viac