fbpx

Revízie elektrických zariadení, elektroinštalácie, elektrického ručného náradia, elektrických spotrebičov a bleskozvodu

Revízie robíme po celej SR

Potrebujete vykonať revízie? Napíšte nám Vašu požiadavku

Vyplňte prosím jednoduchý formulár a zaškrtnite, že ste si prečítali "Zásady ochrany osobných údajov". Kliknite na Odoslať.

  Revízie elektro

  Každý deň chránime životy ľudí a ich hodnoty

  Termíny REVÍZIE

  Elektrická inštalácia a Bleskozvody

  Byt
  Revízie nie sú povinné v prípade, že majiteľ využíva nehnuteľnosť pre vlastnú potrebu. V prípade, že danú nehnuteľnosť prenajíma, revízie sú povinné podľa nižšie uvedených termínov a pri každej zmene nájomníka. V prípade, že je nehnuteľnosť poistená je revízia nevyhnutná, pretože dochádza k výrazným kráteniam plnenia poistenia až zamietnutiu plnenia. Termíny revízií sú dané vo vyhláške č.508/2009 Z.z.  príloha č.8, tabuľka A, a) 1 alebo 2. (murovaná obytná budova alebo hotel a iné ubytovacie zariadenie).

  Elektrické spotrebiče v nájme nehnuteľnosti podľa STN 33 1610 skupina A (nájom).

  Revízia elektrickej inštalácie

  Všetky priestory a rozvody bytu. pre poisťovne – 5 rokov
  pre nájomné účely – 3 roky

   

  Revízia bleskozvodu

  Býva súčasťou bytovky, majiteľ bytu nie je povinný vykonávať revíziu bleskozvodu. Revíziu bleskozvodu zabezpečuje správca domu a spoločenstvo vlastníkov bytov.

   

  Revízia elektrických spotrebičov

  Všetky spotrebiče, ktoré sú v nájme. pri odovzdávaní do nájmu a každé – 2 roky

   

  Nájomný byt alebo Rodinný dom
  Revízie sú povinné v prípade, že majiteľ využíva byt alebo rodinný dom na prenájom. Taktiež v prípade, že je nehnuteľnosť poistená je revízia nevyhnutná, pretože dochádza k výrazným kráteniam plnenia poistenia až zamietnutiu plnenia. Termíny revízií sú dané vo vyhláške č.508/2009 Z.z.  príloha č.8, tabuľka A, a) 2. (hotel a iné ubytovacie zariadenie).

  Elektrické spotrebiče v nájme nehnuteľnosti podľa STN 33 1610 skupina A (nájom).

  Elektrická inštalácia

  Všetky priestory a rozvody nájomného bytu alebo rodinného domu

  pri odovzdávaní do nájmu a každé – 3 roky

   

  Bleskozvod

  Zberná sústava na streche, zvody a zemniče. Prepäťová ochrana hlavných rozvodov bytovky.

  Klasický bleskozvod

  STN 34 1390, súbor noriem STN EN 62305-1 až 5

  Hladina ochrany I. a II. (športoviská, opery, dôležité objekty) – 2 roky

  Hladina ochrany III. a IV. (bytovky, rodinné domy, admin.budovy) – 4 roky

  Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu – 1 rok

  Aktívny bleskozvod

  STN 34 1398 3:2014, STN 34 1391 6:1998, STN 34:1391 Z1-11:2004, STN 34 1391 Z2-5:2007

  Stupeň I (veľmi dôležité objekty, športoviská, opery a pod.) – 2 roky

  Stupeň II. a III. (ostatné objekty) – 3 roky

   

   

  Spotrebiče v nájme

  Všetky spotrebiče, ktoré sú v nájme.

  pri odovzdávaní do nájmu a každé – 2 roky

  Rodinný dom
  Revízie nie sú povinné v prípade, že majiteľ využíva nehnuteľnosť pre vlastnú potrebu. V prípade, že danú nehnuteľnosť prenajíma, revízie sú povinné podľa nižšie uvedených termínov a pri každej zmene nájomníka. V prípade, že je nehnuteľnosť poistená je revízia nevyhnutná, pretože dochádza k výrazným kráteniam plnenia poistenia až zamietnutiu plnenia. Termíny revízií sú dané vo vyhláške č.508/2009 Z.z.  príloha č.8, tabuľka A, a) 1 alebo 2. (murovaná obytná budova alebo hotel a iné ubytovacie zariadenie).

  Elektrické spotrebiče v nájme nehnuteľnosti podľa STN 33 1610 skupina A (nájom).

  Revízia elektrickej inštalácie

  Všetky priestory a rozvody rodinného domu, ako aj priľahlé objekty. majiteľ pre poisťovne – 5 rokov
  pre nájomné účely – 3 roky 

   

  Revízia bleskozvodu

  Zberná sústava na streche, zvody a zemniče. Prepäťová ochrana hlavných rozvodov objektu.

  Klasický bleskozvod

  STN 34 1390, súbor noriem STN EN 62305-1 až 5

  Hladina ochrany I. a II. (športoviská, opery, dôležité objekty) 2 roky
  Hladina ochrany III. a IV. (bytovky, rodinné domy, admin.budovy) 4 roky
  Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1 rok

   

  Aktívny bleskozvod

  STN 34 1398 3:2014, STN 34 1391 6:1998, STN 34:1391 Z1-11:2004, STN 34 1391 Z2-5:2007

  Stupeň I (veľmi dôležité objekty, športoviská, opery a pod.) 2 roky
  Stupeň II. a III. (ostatné objekty) 3 roky

   

   

   

  Revízia elektrických spotrebičov

  Všetky spotrebiče, ktoré sú v nájme. pri odovzdávaní do nájmu a každé – 2 roky

   

   

  Bytový dom, bytovka a panelový dom
  Termíny revízií sú dané vo vyhláške č.508/2009 Z.z.  príloha č.8, tabuľka A, a) 1. (murovaná obytná a kancelárska budova).

  Revízia elektrickej inštalácie

  Elektrické rozvody spoločných priestorov, hlavné stupačkové rozvody pre byty, elektromerové rozvodnice, rozvodnice osvetlenia, práčovne, sušiarne a iných spoločných priestorov. Súkromné byty, pivnice a iné súkromné priestory. Elektrické spotrebiče a ručné náradie spoločenstva bytov. 5 rokov

   

  Revízia bleskozvodu

  Zberná sústava na streche, zvody a zemniče. Prepäťová ochrana hlavných rozvodov objektu.

  Klasický bleskozvod

  STN 34 1390, súbor noriem STN EN 62305-1 až 5

  Hladina ochrany I. a II. (športoviská, opery, dôležité objekty) 2 roky
  Hladina ochrany III. a IV. (bytovky, rodinné domy, admin.budovy) 4 roky
  Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1 rok

   

  Aktívny bleskozvod

  STN 34 1398 3:2014, STN 34 1391 6:1998, STN 34:1391 Z1-11:2004, STN 34 1391 Z2-5:2007

  Stupeň I (veľmi dôležité objekty, športoviská, opery a pod.) 2 roky
  Stupeň II. a III. (ostatné objekty) 3 roky

   

   

  Administratívna budova
  Termíny revízií sú dané vo vyhláške č.508/2009 Z.z.  príloha č.8, tabuľka A, a) 1. (murovaná obytná a kancelárska budova).

  Revízia elektrickej inštalácie

  Všetky elektrické rozvody a obvody v administratívnych, kancelárskych budovách, kancelárie, sklady a iné priestory. 5 rokov

   

  Revízia bleskozvodu

  Zberná sústava na streche, zvody a zemniče. Prepäťová ochrana hlavných rozvodov objektu.

  Klasický bleskozvod

  STN 34 1390, súbor noriem STN EN 62305-1 až 5

  Hladina ochrany I. a II. (športoviská, opery, dôležité objekty) 2 roky
  Hladina ochrany III. a IV. (bytovky, rodinné domy, admin.budovy) 4 roky
  Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1 rok

   

  Aktívny bleskozvod

  STN 34 1398 3:2014, STN 34 1391 6:1998, STN 34:1391 Z1-11:2004, STN 34 1391 Z2-5:2007

  Stupeň I (veľmi dôležité objekty, športoviská, opery a pod.) 2 roky
  Stupeň II. a III. (ostatné objekty) 3 roky

   

  Kostol, fara, zborový dom

  Termíny revízií sú dané vo vyhláške č.508/2009 Z.z.  príloha č.8, tabuľka A, a) 1. (murovaná obytná a kancelárska budova).

  Revízia elektrickej inštalácie

  Všetky elektrické rozvody a obvody v administratívnych, kancelárskych budovách, kancelárie, sklady a iné priestory. 5 rokov

   

  Revízia bleskozvodu

  Zberná sústava na streche, zvody a zemniče. Prepäťová ochrana hlavných rozvodov objektu.

  Klasický bleskozvod

  STN 34 1390, súbor noriem STN EN 62305-1 až 5

  Hladina ochrany I. a II. (športoviská, opery, dôležité objekty) 2 roky
  Hladina ochrany III. a IV. (bytovky, rodinné domy, admin.budovy) 4 roky
  Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1 rok

   

  Aktívny bleskozvod

  STN 34 1398 3:2014, STN 34 1391 6:1998, STN 34:1391 Z1-11:2004, STN 34 1391 Z2-5:2007

  Stupeň I (veľmi dôležité objekty, športoviská, opery a pod.) 2 roky
  Stupeň II. a III. (ostatné objekty) 3 roky
  Hotely a ubytovacie zariadenia
  Termíny revízií sú dané vo vyhláške č.508/2009 Z.z.  príloha č.8, tabuľka A, a) 2. (hotel a iné ubytovacie zariadenie).

  Revízia elektrickej inštalácie

  Všetky priestory a rozvody hotela alebo ubytovacích zariadení (ak nie sú v priestore iné priestory s prísnejšou požiadavkou napr. kuchyne) 3 roky
  Objekt s horľavých materiálov so stupňom horľavosti (C,D,E a F – drevené objekty, zruby, drevenice) 2 roky
  Prostredie studené, horúce, vlhké (sauny) 3 roky
  Prostredie mokré  (napr. kuchyne, bazény, vírivky a pod.) 1 rok
  Prostredie pasívne s nebezpečenstvom požiaru, výbuchu (plynomerne, regulačné stanice plynu, zásobníky pelety, peletové kotle) 2 roky

   

  Revízia bleskozvodu

  Zberná sústava na streche, zvody a zemniče. Prepäťová ochrana hlavných rozvodov objektu.

  Klasický bleskozvod

  STN 34 1390, súbor noriem STN EN 62305-1 až 5

  Hladina ochrany I. a II. (športoviská, opery, dôležité objekty) 2 roky
  Hladina ochrany III. a IV. (bytovky, rodinné domy, admin.budovy) 4 roky
  Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1 rok

   

  Aktívny bleskozvod

  STN 34 1398 3:2014, STN 34 1391 6:1998, STN 34:1391 Z1-11:2004, STN 34 1391 Z2-5:2007

  Stupeň I (veľmi dôležité objekty, športoviská, opery a pod.) 2 roky
  Stupeň II. a III. (ostatné objekty) 3 roky

  Revízia elektrických spotrebičov

  Elektrické spotrebiče v nájme nehnuteľnosti podľa STN 33 1610 skupina A (nájom).

  Všetky spotrebiče, ktoré sú v nájme, v priestoroch izieb 2 roky
  Škola, materská škola, jasle
  Termíny revízií sú dané vo vyhláške č.508/2009 Z.z.  príloha č.8, tabuľka A, a) 2. (hotel a iné ubytovacie zariadenie).

  Revízia elektrickej inštalácie

  Všetky priestory a rozvody hotela alebo ubytovacích zariadení (ak nie sú v priestore iné priestory s prísnejšou požiadavkou napr. kuchyne) 3 roky
  Objekt s horľavých materiálov so stupňom horľavosti (C,D,E a F – drevené objekty, zruby, drevenice) 2 roky
  Prostredie studené, horúce, vlhké (sauny) 3 roky
  Prostredie mokré  (napr. kuchyne, bazény, vírivky a pod.) 1 rok
  Prostredie pasívne s nebezpečenstvom požiaru, výbuchu (plynomerne, regulačné stanice plynu, zásobníky pelety, peletové kotle) 2 roky

   

  Revízia bleskozvodu

  Zberná sústava na streche, zvody a zemniče. Prepäťová ochrana hlavných rozvodov objektu.

  Klasický bleskozvod

  STN 34 1390, súbor noriem STN EN 62305-1 až 5

  Hladina ochrany I. a II. (športoviská, opery, dôležité objekty) 2 roky
  Hladina ochrany III. a IV. (bytovky, rodinné domy, admin.budovy) 4 roky
  Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1 rok

   

  Aktívny bleskozvod

  STN 34 1398 3:2014, STN 34 1391 6:1998, STN 34:1391 Z1-11:2004, STN 34 1391 Z2-5:2007

  Stupeň I (veľmi dôležité objekty, športoviská, opery a pod.) 2 roky
  Stupeň II. a III. (ostatné objekty) 3 roky

  Revízia elektrických spotrebičov

  Elektrické spotrebiče v nájme nehnuteľnosti podľa STN 33 1610 skupina A (nájom).

  Všetky spotrebiče, ktoré sú v nájme, v priestoroch izieb 2 roky
  Výroba, priemysel a poľnohospodárstvo

  Termíny revízií sú dané vo vyhláške č.508/2009 Z.z.  príloha č.8, tabuľka A (rozdelenie podľa druhov priestorov).

  Elektrické spotrebiče podľa STN 33 1610 a elektrické ručné náradie podľa STN 33 1600.

  Elektrická inštalácia STN 331500

  Administratívne priestory, sklady, kancelárie.

  Elektrické pracovné strojepevne zabudované, termíny revízií sa stanovujú podľa STN 331500, vykonanie revízie sa riadi normou STN EN 60204-1

  Základné prostredie – 5 rokov

  Objekt s horľavých materiálov so stupňom horľavosti (C,D,E a F) – 2 roky

  Prostredie studené, horúce, vlhké – 3 roky

  Prostredie mokré – 1 rok

  Prostredie zvýšená korozívna agresivita – 3 roky

  Prostredie extrémna korozívna agresivita – 1 rok

  Prostredie prašné s nehorľavým prachom – 3 roky

  Prostredie s otrasmi  – 2 roky

  Prostredie s biologickými škodcami – 3 roky

  Prostredie pasívne s nebezpečenstvom požiaru, výbuchu – 2 roky

  Prostredie vonkajšie a pod prístreškom – 4 roky

  Bleskozvod

  Zberná sústava na streche, zvody a zemniče. Prepäťová ochrana hlavných rozvodov bytovky.

  Klasický, pasívny bleskozvod

  stará norma STN 34 1390, nová norma – súbor noriem STN EN 62305-1 až 5

  Hladina ochrany I. a II. (športoviská, opery, dôležité objekty) 2 roky

  Hladina ochrany III. a IV. (bytovky, rodinné domy, admin.budovy) 4 roky

  Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu – 1 rok

  Aktívny bleskozvod

  STN 34 1398 3:2014, STN 34 1391 6:1998, STN 34:1391 Z1-11:2004, STN 34 1391 Z2-5:2007

  Stupeň I (veľmi dôležité objekty, športoviská, opery a pod.) – 2 roky

  Stupeň II. a III. (ostatné objekty) – 3 roky

   

   

  Elektrické spotrebiče STN 331610

  Zváračky, zváracie agregáty – elektrické zariadenia na oblúkové zváranie – termíny sa stanovujú podľa normy pre elektrické spotrebiče STN 331610 a revízie sa vykonávajú podľa normy STN EN 60974-4.

  Skupina A                spotrebiče prenajímané inému užívateľovi

  vždy pred ich vydaním užívateľovi

  Skupina B                spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavba, poľnohospodárska činnosť a iné)

  Držané v ruke – 3 mesiace

  Prenosné – 3 mesiace

  Neprenosné – 6 mesiacov

  Skupina C                 spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselníckej činnosti vo vnútorných priestoroch

  Držané v ruke – 6 mesiacov

  Prenosné – 1 rok

  Neprenosné – podľa STN 33 1500

  Skupina D                spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely)

  Držané v ruke – 1 rok

  Prenosné – 1 rok

  Neprenosné – podľa STN 33 1500

  Skupina E                 spotrebiče používané pri administratívnej činnosti

  Držané v ruke – 1 rok

  Prenosné – 2 roky

  Neprenosné – podľa STN 33 1500

   

   

   

  Elektrické ručné náradie STN 331600

  Elektrické spotrebiče, ktoré sú pri svojej činnosti –  práci držané v ruke obsluhou. Trieda I – el.ručné náradie s ochranným kolíkom PE (3 žily), Trieda II – el.ručné náradie bez ochranného kolíka PE (2 žily) – dvojitá izolácia, Trieda III – bezpečné napätie do 60V.

  Skupina A                do 100 prevádzkových hodín ročne

  Náradie triedy I – 6 mesiacov

  Náradie triedy II a III – 12 mesiacov

  Skupina B                od 100 do 250 prevádzkových hodín ročne

  Náradie triedy I – 3 mesiace

  Náradie triedy II a III – 6 mesiacov

  Skupina C                 viac ako 250 prevádzkových hodín ročne

  Náradie triedy I – 2 mesiace

  Náradie triedy II a III – 3 mesiacov

  Elektrické spotrebiče

  Elektrické spotrebiče podľa normy STN 33 1610

   

  Elektrické spotrebiče – termíny revízií

  Skupina A – spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi (prenájom)

  Držané v ruke, prenosné, neprenosné – vždy pred ich vydaním užívateľovi

  Skupina B – spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavba, poľnohospodárska činnosť a iné)

  Držané v ruke – 3 mesiace

  Prenosné – 3 mesiace

  Neprenosné – 6 mesiacov

   

  Skupina C – spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselníckej činnosti vo vnútorných priestoroch

  Držané v ruke – 6 mesiacov

  Prenosné – 1 rok

  Neprenosné – podľa STN 33 1500

  Skupina D – spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely)

  Držané v ruke – 1 rok

  Prenosné – 1 rok

  Neprenosné – podľa STN 33 1500

  Skupina E – spotrebiče používané pri administratívnej činnosti

  Držané v ruke – 1 rok

  Prenosné – 2 roky

  Neprenosné – podľa STN 33 1500

   

  Elektrické ručné náradie

  Elektrické ručné náradie podľa normy STN 33 1600

   

  Elektrické ručné náradie – termíny revízií

  Elektrické spotrebiče, ktoré sú pri svojej činnosti –  práci držané v ruke obsluhou. Trieda I – el.ručné náradie s ochranným kolíkom PE (3 žily), Trieda II – el.ručné náradie bez ochranného kolíka PE (2 žily) – dvojitá izolácia, Trieda III – bezpečné napätie do 60V.

  Skupina A  – do 100 prevádzkových hodín ročne

  Náradie triedy I – 6 mesiacov

  Náradie triedy II a III – 12 mesiacov

  Skupina B – od 100 do 250 prevádzkových hodín ročne

  Náradie triedy I – 3 mesiace

  Náradie triedy II a III – 6 mesiacov

  Skupina C – viac ako 250 prevádzkových hodín ročne

  Náradie triedy I – 2 mesiace

  Náradie triedy II a III – 3 mesiacov

  Zváračky - oblúkové zváranie, plazmové rezanie

  Zariadenia na oblúkové zváranie, plazmové rezanie, zváračky, zváracie agregáty podľa normy (bude zrušená 25.8.2019) STN EN 60974-4: 12/2011

   

  Elektrické zariadenia na oblúkové zváranie – termíny revízií podľa normy

  Termíny revízií podľa normy elektrické spotrebiče  STN 33 1610

   Výkonové zdroje na oblúkové zváranie a na príbuzné procesy.

   

  Skupina A – spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi (prenájom)

  Držané v ruke, prenosné, neprenosné – vždy pred ich vydaním užívateľovi

  Skupina B – spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavba, poľnohospodárska činnosť a iné)

  Držané v ruke – 3 mesiace

  Prenosné – 3 mesiace

  Neprenosné – 6 mesiacov

   

  Skupina C – spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselníckej činnosti vo vnútorných priestoroch

  Držané v ruke – 6 mesiacov

  Prenosné – 1 rok

  Neprenosné – podľa STN 33 1500

  Skupina D – spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely)

  Držané v ruke – 1 rok

  Prenosné – 1 rok

  Neprenosné – podľa STN 33 1500

  Skupina E – spotrebiče používané pri administratívnej činnosti

  Držané v ruke – 1 rok

  Prenosné – 2 roky

  Neprenosné – podľa STN 33 1500

   

  Elektrické pracovné stroje - pevne zabudované

    –  – ermíny revízií sú dané vo vyhláške č.508/2009 Z.z.  príloha č.8, tabuľka A (rozdelenie podľa druhov priestorov).

  Elektrické pracovné strojepevne zabudované

  Elektrické pracovné stroje, pevne zabudované (nie je možné zariadenie premiestňovať pri práci, je pevne ukotvené, má pevný elektrický prívod) – fréza, sústruh, píla na kov, dvojkotúčová brúska,  ohýbačka, stojanová vŕtačka, veľký kompresor, dlabačka, cirkulár veľký, hobľovačka, zrovnávačka,

  Termíny revízií sa stanovujú podľa STN 331500, vykonanie revízie sa riadi normou STN EN 60204-1

  Základné prostredie – 5 rokov

  Objekt s horľavých materiálov so stupňom horľavosti (C,D,E a F) – 2 roky

  Prostredie studené, horúce, vlhké – 3 roky

  Prostredie mokré – 1 rok

  Prostredie zvýšená korozívna agresivita – 3 roky

  Prostredie extrémna korozívna agresivita – 1 rok

  Prostredie prašné s nehorľavým prachom – 3 roky

  Prostredie s otrasmi  – 2 roky

  Prostredie s biologickými škodcami – 3 roky

  Prostredie pasívne s nebezpečenstvom požiaru, výbuchu – 2 roky

  Prostredie vonkajšie a pod prístreškom – 4 roky

  Pojazdný a prevozný prostriedok - karavan, prevozná miešačka, agregát

  –  – ermíny revízií sú dané vo vyhláške č.508/2009 Z.z.  príloha č.8, tabuľka A (bod 5. – Pojazdný a prevozný prostriedok).

  Pojazdný a prevozný prostriedok je zariadene s elektrickým zariadením podľa STN 33 2000-7-754:2006, elektrické inštalácie v karavanoch a motorových karavanoch, ďalšie mobilné prostriedky, pojazdná a prevozná miešačka, pásový dopravník, diesel agregát a pod. – 1 rok

  Dočasná elektrická inštalácia - staveniská, zbúraniská, výstavy, prehliadky a stánky

  Inštalácie na staveniskách alebo zbúraniskách, výstavy, prehliadky a stánky  – 0,5 roka

   

  Klasické bleskozvody

  Revízia bleskozvodu

  Zberná sústava na streche, zvody a zemniče. Prepäťová ochrana hlavných rozvodov objektu.

  Klasický bleskozvod

  podľa STN 34 1390, súbor noriem STN EN 62305-1 až 5

  Hladina ochrany I. a II. (športoviská, opery, dôležité objekty) 2 roky
  Hladina ochrany III. a IV. (bytovky, rodinné domy, admin.budovy) 4 roky
  Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1 rok

   

  Aktívny bleskozvod

  Revízia bleskozvodu

  Zberná sústava na streche, zvody a zemniče. Prepäťová ochrana hlavných rozvodov objektu.

   

  Aktívny bleskozvod

  Termíny vykonávania revízií aktívnych bleskozvodov sú uvádzané v jednotlivých normách, ktoré boli platné do roku 3/2017. Dnes montovať aktívne bleskozvody nie je možné, pretože nie je na Slovensku platná norma STN. Všetky bleskozvody zrealizované podľa projektu s dátumom projektu do 3/2017 bolo možné zostrojiť a aj revidovať, vykonávať revízie, až do ich najbližšej rekonštrukcie. Namontované aktívne bleskozvody sa revidujú a robia sa na nich požadované merania.

  STN 34 1398 3:2014, STN 34 1391 6:1998, STN 34:1391 Z1-11:2004, STN 34 1391 Z2-5:2007

  Stupeň I (veľmi dôležité objekty, športoviská, opery a pod.) 2 roky
  Stupeň II. a III. (ostatné objekty) 3 roky

   

  Bezpečnosť

  Zistite, či je Vaša elektrická inštalácia v poriadku a nehrozí skrat. Zistite, či sú ochranné prístroje funkčné a tým Vás chránia pri poruchách elektrických zariadení, nebezpečenstve zasiahnutia elektrinou alebo požiari, spôsobený elektrinou.

  Kontrola

  Skontrolujeme elektrickú inštaláciu a práce dodávateľskej firmy elektromontážnych prác. Následné revízie po elektromontážnych prácach sú najskôr po 3-5 rokoch. Vtedy už záruka na dodávku elektromontážnych prác a dodávku bleskozvodu neplatí. Podrobná a nezávislá revízia, Vám ušetrí množstvo financií.

  Podpora

  V prípade mimoriadnych udalostí máte vždy originálnu dokumentáciu potrebnú k plneniu poistky. Kontrola a štátne inštitúcie majú k dispozícii vždy platné revízie. S dokumentáciou od nás kontroly končia väčšinou bez pokút. Dokumentáciu máme zálohovanú a kedykoľvek prístupnú.

  Potrebujete skutočne vykonanú revíziu

  N

  Revízie elektrických zariadení a elektroinštalácie.

  N
  Revízia bleskozvodu a prepäťových ochrán.
  N
  Kontrola dodávateľských prác a použitého materiálu vo Váš prospech. Nezávisle zastupujeme investora.
  N
  Revízia elektrospotrebičov (elektrických spotrebičov) a elektrického ručného náradia.
  N
  Každá revízna správa má odporúčanie a návrh riešenia – odstránenie závad. Cenová ponuka obsahuje vždy položky materiálu a práce.

  Revízia, je kontrola elektroinštalačných prác

  Po každej elektromontážnej práci, montáži alebo oprave bleskozvodu si dajte vykonať revíziu, nezávislým revíznym technikom.

  Nezaujatá revízia

  Dodávateľské firmy Vás budú presviedčať, že Vám dodajú revíziu v cene. Dajte si však spraviť revíziu od nezávislého revízneho technika od dodávateľskej firmy.

  Revízia od montážnej firmy

  Z osobných skúseností vieme, že je to najdrahšia revízia. Po následnej revízii, ktorá je už po záručnej dobe, skutočný revízny technik veľakrát zisťuje nedostatky, až fatálne zlyhania dodávky elektorinštalačných prác.

  Skutočná revízia

  Montáž a dodávka elektroinštalačných prác sa už veľakrát nedá reklamovať. Následná cena opravy je podstatne vyššia, ako cena revízie. Vyberte si svojho revízneho technika, ktorý bude zastupovať Vás a nie dodávateľskú firmu.