Úspech je dobrovoľný

Je najlepší, je najrýchlejší a napriek tomu denne trénuje. Stále to isté a tréning si úmyselne vytvára náročnejší. Jaromír Jágr …

Práve vtedy, keď sa mi nechce, sa tvorí moja budúcnosť.

Peter Urbanec

Život je VEĽMI, VEĽMI, VEĽMI jednoduchý. Nie vždy je ľahký, niekedy býva ťažký a náročný, veľakrát usmiaty a slnečný, ale vždy je VEĽMI JEDNODUCHÝ.

Peter Urbanec

Ak chceš postaviť loď, tak nevolaj ľudí, aby obstarali drevo, pripravili nástroje, nedávaj úlohy a nerozdeľuj prácu, ale prebúdzaj v nich túžbu po šírom, nekonečnom mori.

Antoine de Saint-Exupéry

Postoj, je kľúč k úspechu

Som priemerom 5-tich ľudí, s ktorými som najčastejšie.

Dochvíľnosť je to, keď som 15 min skôr tam, kde mám byť.

Prijímame Vás do práce s očakávaním, že sa vypracujete na plnohodnotného spolupracovníka, t.j. človeka, ktorý má ctižiadosť a schopnosti nezostať len manuálnym pracovníkom. My u nás neprijímame riaditeľov. Robíme ich z ľudí ako ste Vy, ktorí v práci osvedčili vytrvalosť, schopnosti a ctižiadostivosť. Ak chcete u nás zostať iba robotníkom, nevstupujte k nám. Neudržali by ste sa v našej firme. Prijatím práce u nás sľubujete a zaväzujete sa najmenej polovicu svojho času venovať svojmu zdokonaľovaniu a vzdelaniu. Tak aby ste mohli dosiahnuť vyššie zodpovednosti v dobe, keď dokonale pochopíte náš pracovný systém a stanete sa majstrom najmenej jednej odbornej práce. Nedbáme o spoluprácu s ľuďmi, ktorí nie sú schopní počas svojej práce v našej firme udržať sa na vzostupe fyzickom, hospodárskom a intelektuálnom, t.j. vzdelanostnom a mravnom. Nedbáme o spoluprácu s ľuďmi, ktorí nie sú schopní vernosti k firme.

Tomáš Baťa

Úspech, je za zónou komfortu.

Nezáleží na tom aké máme karty, záleží len na tom, ako s nimi naložíme.

Otázka prečo, vychováva z ľudí alibistov.

Ak chceš vybudovať veľký podnik, vybuduj najskôr seba.

Tomáš Baťa

Share This