Ukážeme si prehľad a porovnanie rôznych RFID technológií vrátane nízkofrekvenčných čipov 125 kHz, systémov MIFARE, iButton zariadení a NFC. Objavíte ich výrobcov, frekvencie a úrovne zabezpečenia.

preèítajte si viac