Revízie aktívnych bleskozvodov WAT Franklinplus, Schirtec a iné. Existujúce aktívne bleskozvody sa revidujú každé 2-3 roky, ceny obratom.

prečítajte si viac