fbpx

Panelák, bytovka elektroinštalácie

Od roku 2005 sa profesionálne venujeme bytovým domom a panelákom. S dlhoročnými skúsenosťami zabezpečujeme projekty rekonštrukcie elektrických rozvodov, rekonštrukciu stúpacích vedení, rozvodov a prípojok do bytov. Ponúkame aj inštaláciu domácich telefónov v prevedení AUDIO alebo VIDEO, a kamerové systémy pre bezpečnosť bytových domov. Okrem toho vykonávame revízie elektroinštalácií a bleskozvodov. Sme tu, aby sme zabezpečili spoľahlivé a kvalitné elektromontážne služby pre váš bytový dom.

projektant elektro

Realizačný projekt

Realizačný projekt rekonštrukcie elektrickej inštalácie v bytovke.

Bytovka

Rekonštrukcia rozvodov

Rekonštrukcia elektrických stúpacích vedení, chodby, pivnice, prívody pre byty.

NFC čítačka N4502_NFC

Čipové kľúče RFID, NFC

Pohodlné otváranie dverí pomocou čipových kľúčov.

Dahua dome

Kamerový systém

Kamerový systém pre bytovky DAHUA.

Golmar GB+

Domáce telefóny

AUDIO a VIDEO systémy po 2-vodičoch s využitím existujúcich rozvodov.

STL15 LED15W PIR+NO

Senzorové osvetlenie

Senzorové osvetlenie na chodbách a schodišti.

Metrel prístroj

Bleskozvody

Opravy a rekonštrukcie bleskozvodov. Prepäťové ochrany.

Metrel prístroj

Revízia elektro a bleskozvodov

Revízie elektroinštalácie a bleskozvodov, spotrebiče a ručné náradie.

Potrebujete zrealizovať elektroinštalácie v bytovke? Napíšte nám Vašu požiadavku.

Kontaktujte nás pomocou nášho jednoduchého formulára a spoločne zabezpečíme, aby vaše elektroinštalácie boli chránené a spĺňali všetky normy. Vyplňte prosím jednoduchý formulár a zaškrtnite, že ste si prečítali „Zásady ochrany osobných údajov“. Kliknite na Odoslať. 

  Elektro práce pre bytovky a paneláky.

  Elektro montážnym prácam v bytovkách sa venujeme už od roku 2005.

  Záruka na našu prácu 5 rokov

  Záruka až 5 rokov platí na realizáciu a materiál pri rekonštrukcii elektrickej inštalácie.

  Záruka platí aj na dodávané svietidlá, ističe, domáci dorozumievací systém, domáce telefóny.

  Záruka sa nevzťahuje na žiarovky, LED žiarovky a LED trubice.

  Plombovanie elektromerov zdarma

  Odplombovanie a zaplombovanie elektromerov u SSD, VSD alebo ZSD, pri rekonštrukcii elektrickej inštalácie, máte od nás zdarma.

  d

  Dokumentácia kedykoľvek k nahliadnutiu

  Dokumentácia projektu a foto dokumentácia je v elektronickej podobe prístupná doživotne, kedykoľvek cez Google DRIVE.

  Projekt elektro rekonštrukcie zdarma

  Pri realizácii kompletnej rekonštrukcie elektrickej inštalácie, výmeny elektrických rozvodov v bytovke, Vám cenu nášho projektu odpočítame. Projekt rekonštrukcie budete mať zdarma.

  Foto dokumentácia

  Kompletná fotodokumentácia z celého priebehu realizácie a na konci kompletné fotenie zrealizovaných častí elektrickej inštalácii je k dizpozícii na úložisku GoogleDRIVE, ku ktorému majú prístup len oprávnené osoby.

  h

  Projekt skutočného vyhotovenia

  Po realizácii vyhotovíme projekt skutočného vyhotovenia pre kolaudáciu a ako podklad pre východziu revíziu OPaOS elektrickej inštalácie a bleskozvodu.

  Sme profesionálni elektrikári

  Sme profesionálni a výkonní elektrikári, ktorí pracujú po celom Slovensku. Naši elektrikári sú platení od výkonu a ochoty zákazníka zaplatiť za ich prácu.

  i

  Vybavíme všetko za Vás

  Zabezpečíme všetky papierovačky a vybavovačky na „elektrárňach“ za Vás. Nemusíte nič riešiť, vybavovať a ani zabezpečovať. Venujete sa len prípadnej kontrole našej práce.

  s

  Východzia revízna správa (OPaOS)

  Východzia odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS) – revízia je skutočne vykonaná. Východzia revízia musí byť archivovaná počas celého „života“ elektrickej inštalácie objektu. V prípade potreby Vám vieme východzie ale aj periodické revízie vytlačiť a predložiť znovu. Databázu revízií zálohujeme.

  c

  Oznamy o prerušovaní dodávky el.energie

  Pred každou odstávkou, prípadne ak potrebujeme vstupovať do priestorov bytu, komunikujeme a zabezpečujeme oznamy na potrebné vstupné dvere a výťahy bytovky.

  f

  Realizácie pre Vaše bezpečie a pohodlie

  Naše realizácie Vám prinesú úsporu financií. Predídete prípadným havarijným situáciám. V prípade mimoriadnych udalostí, získate partnera, ktorý obratom predloží zdokumentované práce a činnosti vo Vašom objekte. U nás sa dokumentácie nestrácajú.

  Všetko evidujeme a zálohujeme

  Elektronickú dokumentáciu prác, fotodokumentáciu, videozáznamy a projektové podklady, sú k dispozícii oprávneným osobám po celú dĺžku existencie objektu.

  Vyhotovenie ďalších originálov, kontrolu prác, zdokladovanie a komunikácia s kontrolnými úradmi, ako aj poisťovňami, vykonáme za Vás a máte to od nás ZDARMA.

  Majte všetko aktuálne a načas zrevidované

  Venujte sa svojej profesii, záľubám alebo rodine. Kontaktujeme Vás ešte pred vypršaním zákonných lehôt revízií a kontról.

  Sledujeme za Vás zákony, povinnosti a normy, ktoré Vám vyplývajú v oblasti elektriky a bleskozvodov. Sme profesionálni elektrikári.

  Vyhnite sa sklamaniu a nespokojnosti.

  M

  Vylúčte ponuky, ktoré neobsahujú položkovitý rozpočet, pretože nie je zaručené, že všetko čo ste požadovali je zahrnuté v ponuke.

  N

  Porovnávajte porovnateľné. Optimálne je mať výkaz výmer – presné počty a dĺžky materiálu, ktorý poskytnete ako podklad pre nacenenie elektro-montážnym firmám. Následne Vám stačí porovnať cenu a referencie.

  N

  Vyžiadajte si referencie. Zabezpečte si kontakty na osoby, ktoré spolupracovali s danou firmou a naozaj si overte ich prácu.

  N

  Pri väčšom rozsahu prác si zabezpečte výkaz výmer. Výkaz výmer je podklad pre spracovanie položkovitého rozpočtu. Je to vlastne rozpočet ale bez cien. Výkaz výmer obsahuje položky materiálu, práce a ich množstvo, bez cien. Takto zabezpečíte, že všetky požadované práce budú nacenené.

  N

  Pri rekonštrukciách je potrebný projekt elektrickej inštalácie alebo bleskozvodu, ktorý sa riadi najnovšími platnými normami. Súčasťou projektu je aj rozpočet a výkaz výmer.

  b

  Položkovité Rozpočty

  Cenová ponuka obsahuje položkovitý rozpis materiálu a práce. Viete presne čo sa bude vykonávať a čo to bude stáť.

  Rýchla Reakcia

  V krátkej dobe Vás kontaktujeme, dohodneme obhliadku a naceníme požadované práce, ktoré Vám obratom zašleme do Vášho e-mailu.

  Osobná Konzultácia

  V prípade potreby alebo väčších rozsahov prác Vás osobne navštívime a predstavíme riešenie. Zúčastníme sa zhromaždenia bytovky, kde odprezentujeme riešenie a zodpovieme všetky otázky.

  NAŠE REALIZÁCIE V BYTOVKÁCH

  Ochrana pred bleskom a prepätím – Rodinný dom – Pezinok

  Ochrana pred bleskom a prepätím – Rodinný dom – Pezinok

  Elektroinštalačné práce RD – Veľký Biel [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Veľký Biel [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Vinohrady [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Vinohrady [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Batizovce – Poprad [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Batizovce – Poprad [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Senec [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Senec [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Piešťany [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Piešťany [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Kráľova pri Senci [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Kráľova pri Senci [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Veľké tŕnie – Pezinok [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Veľké tŕnie – Pezinok [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Veľká Lúka [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Veľká Lúka [REALIZÁCIA]

  Rekonštrukcia elektro rozvodov v paneláku (41bj) – Mládežnícka 45, B.Bystrica [REALIZÁCIA]

  Rekonštrukcia elektro rozvodov v paneláku (41bj) – Mládežnícka 45, B.Bystrica [REALIZÁCIA]

  Rekonštrukcia elektroinštalácie, Bullova 1,3, Bratislava

  Rekonštrukcia elektroinštalácie, Bullova 1,3, Bratislava

  Rekonštrukcia elektro rozvodov, Perecká 23,24,25, Levice

  Rekonštrukcia elektro rozvodov, Perecká 23,24,25, Levice

  Rekonštrukcia elektro rozvodov, Mládežnícka 4, BB

  Rekonštrukcia elektro rozvodov, Mládežnícka 4, BB

  Rekonštrukcia elektro rozvodov, Bajzova 4, BA

  Rekonštrukcia elektro rozvodov, Bajzova 4, BA

  Elektro rekonštrukcia rozvodov, Radvanská 5-8, BB

  Elektro rekonštrukcia rozvodov, Radvanská 5-8, BB

  Rekonštrukcia elektro stupačiek v bytovke – D.Michaelliho, Martin

  Rekonštrukcia elektro stupačiek v bytovke – D.Michaelliho, Martin

  Výmena elektrických rozvodov v bytovom dome – Záhonok 13-15, ZV

  Výmena elektrických rozvodov v bytovom dome – Záhonok 13-15, ZV

  Domáci telefón elegant v TESLA Karat digital prevedení [REALIZÁCIA]

  Domáci telefón elegant v TESLA Karat digital prevedení [REALIZÁCIA]

  Domáci telefón, RFID čipy a Elektromagnet [REALIZÁCIA]

  Domáci telefón, RFID čipy a Elektromagnet [REALIZÁCIA]

  Domáce telefóny, RFID čipy a Elektromagnet [REALIZÁCIA]

  Domáce telefóny, RFID čipy a Elektromagnet [REALIZÁCIA]

  Domáci zvonček AUDIO a VIDEO, RFID čipy vstup [REALIZÁCIA]

  Domáci zvonček AUDIO a VIDEO, RFID čipy vstup [REALIZÁCIA]

  Rekonštrukcia elektrických rozvodov v dome (135bj) – Oremburská 7-15, BB [REALIZÁCIA]

  Rekonštrukcia elektrických rozvodov v dome (135bj) – Oremburská 7-15, BB [REALIZÁCIA]

  Prerabka elektriny v panelaku (40bj) – J.Kozačeka 16, Zvolen [REALIZÁCIA]

  Prerabka elektriny v panelaku (40bj) – J.Kozačeka 16, Zvolen [REALIZÁCIA]

  Elektrické rozvody v paneláku (85bj) – 29.augusta 24-30, BB [REALIZÁCIA]

  Elektrické rozvody v paneláku (85bj) – 29.augusta 24-30, BB [REALIZÁCIA]

  Výmena stupačkových rozvodov (40bj) – Švermova 19, BB [REALIZÁCIA]

  Výmena stupačkových rozvodov (40bj) – Švermova 19, BB [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod plochá strecha + hĺbkový zemnič DEHN [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod plochá strecha + hĺbkový zemnič DEHN [REALIZÁCIA]

  Elektrický vrátnik, VIDEO pre 4 vchody – 139bj, BA [REALIZÁCIA]

  Elektrický vrátnik, VIDEO pre 4 vchody – 139bj, BA [REALIZÁCIA]

  Elektromontážne práce rodinného domu – Čaňa – Košice [REALIZÁCIA]

  Elektromontážne práce rodinného domu – Čaňa – Košice [REALIZÁCIA]

  Ochrana pred bleskom a prepätím – Bytovka – BB [REALIZÁCIA]

  Ochrana pred bleskom a prepätím – Bytovka – BB [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na plochej streche – RD – Slovenský Grob [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na plochej streche – RD – Slovenský Grob [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Spišská Nová Ves [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Spišská Nová Ves [REALIZÁCIA]

  Kamerové systémy – Bytovka-BA (12 kamier) [REALIZÁCIA]

  Kamerové systémy – Bytovka-BA (12 kamier) [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na rodinný dom – Kráľová pri Senci [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na rodinný dom – Kráľová pri Senci [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod rodinný dom – RD – Piešťany [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod rodinný dom – RD – Piešťany [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na rodinnom dome – Rodinný dom – Veľká Lúka [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na rodinnom dome – Rodinný dom – Veľká Lúka [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na rodinnom dome (plochá strecha) – Senec [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na rodinnom dome (plochá strecha) – Senec [REALIZÁCIA]

  Ochrana pred bleskom a prepätím – Rodinný dom – Poprad [REALIZÁCIA]

  Ochrana pred bleskom a prepätím – Rodinný dom – Poprad [REALIZÁCIA]

  Ochrana pred bleskom – valbová strecha Rodinný dom – BA [REALIZÁCIA]

  Ochrana pred bleskom – valbová strecha Rodinný dom – BA [REALIZÁCIA]

  Ochrana proti blesku – Rodinný Dom (bleskozvod RD) – Bratislava [REALIZÁCIA]

  Ochrana proti blesku – Rodinný Dom (bleskozvod RD) – Bratislava [REALIZÁCIA]

  Kamerový systém Bytovka – Banská Bystrica (4 kamery) [REALIZÁCIA]

  Kamerový systém Bytovka – Banská Bystrica (4 kamery) [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na Rodinnom Dome – Senec – Bratislava [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na Rodinnom Dome – Senec – Bratislava [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod montáž RD – Spišská Nová Ves [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod montáž RD – Spišská Nová Ves [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod Rodinný Dom (bleskozvod RD) – D.Streda [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod Rodinný Dom (bleskozvod RD) – D.Streda [REALIZÁCIA]

  Výmena elektrických rozvodov v dome (70bj) – Sabinovská 9, BA [REALIZÁCIA]

  Výmena elektrických rozvodov v dome (70bj) – Sabinovská 9, BA [REALIZÁCIA]

  Domový zvonček GOLMAR GB2 – AUDIO a VIDEO [REALIZÁCIA]

  Domový zvonček GOLMAR GB2 – AUDIO a VIDEO [REALIZÁCIA]

  Domáci telefón TESLA KARAT 96bytov – Tulská 31-41, ZV [REALIZÁCIA]

  Domáci telefón TESLA KARAT 96bytov – Tulská 31-41, ZV [REALIZÁCIA]

  Magnetické zámky pre vchodové dvere – Rudohorská 28, B.Bystrica [REALIZÁCIA]

  Magnetické zámky pre vchodové dvere – Rudohorská 28, B.Bystrica [REALIZÁCIA]

  Inteligentná inštalácia INELS, Zabezpečovačka, TV a DATA rozvody – RD okres Liptovský Mikuláš

  Inteligentná inštalácia INELS, Zabezpečovačka, TV a DATA rozvody – RD okres Liptovský Mikuláš

  Elektromagnet, čipy, telefóny – J.Gagarina 101-111, Zvolen [REALIZÁCIA]

  Elektromagnet, čipy, telefóny – J.Gagarina 101-111, Zvolen [REALIZÁCIA]

  Odstránenie závad bleskozvod – Tr.SNP 48-52, BB [REALIZÁCIA]

  Odstránenie závad bleskozvod – Tr.SNP 48-52, BB [REALIZÁCIA]

  Senzorové osvetlenie – Tr.SNP 37,39,41, BB [REALIZÁCIA]

  Senzorové osvetlenie – Tr.SNP 37,39,41, BB [REALIZÁCIA]

  Domáce telefóny TESLA KARAT 2-vodič – Internátna 16-22, BB [REALIZÁCIA]

  Domáce telefóny TESLA KARAT 2-vodič – Internátna 16-22, BB [REALIZÁCIA]

  Zvončeky do domu TESLA GUARD 47bytov – Wolkerova 15, BB [REALIZÁCIA]

  Zvončeky do domu TESLA GUARD 47bytov – Wolkerova 15, BB [REALIZÁCIA]

  Rekonštrukcia elektroinštalácie v paneláku – prof.Sáru č.2,4,6, BB [REALIZÁCIA]

  Rekonštrukcia elektroinštalácie v paneláku – prof.Sáru č.2,4,6, BB [REALIZÁCIA]

  Elektrické rozvody v paneláku – REKONŠTRUKCIA – Wolkerova 17, BB

  Elektrické rozvody v paneláku – REKONŠTRUKCIA – Wolkerova 17, BB