fbpx

PANELÁK – BYTOVKA

 Elektro práce pre bytovky a paneláky. Elektro montážnym prácam v bytovkách sa venujeme už od roku 2005.

Záruka na našu prácu 5 rokov

Záruka až 5 rokov platí na realizáciu a materiál pri rekonštrukcii elektrickej inštalácie.

Záruka platí aj na dodávané svietidlá, ističe, domáci dorozumievací systém, domáce telefóny.

Záruka sa nevzťahuje na žiarovky, LED žiarovky a LED trubice.

Projekt elektro rekonštrukcie zdarma

Pri realizácii kompletnej rekonštrukcie elektrickej inštalácie, výmeny elektrických rozvodov v bytovke, Vám cenu nášho projektu odpočítame. Projekt rekonštrukcie budete mať zdarma.

Foto dokumentácia

Kompletná fotodokumentácia z celého priebehu realizácie a na konci kompletné fotenie zrealizovaných častí elektrickej inštalácii je k dizpozícii na úložisku GoogleDRIVE, ku ktorému majú prístup len oprávnené osoby.

i

Vybavíme všetko za Vás

Zabezpečíme všetky papierovačky a vybavovačky na „elektrárňach“ za Vás. Nemusíte nič riešiť, vybavovať a ani zabezpečovať. Venujete sa len prípadnej kontrole našej práce.

Plombovanie elektromerov zdarma

Odplombovanie a zaplombovanie elektromerov u SSD, VSD alebo ZSD, pri rekonštrukcii elektrickej inštalácie, máte od nás zdarma.

h

Projekt skutočného vyhotovenia

Po realizácii vyhotovíme projekt skutočného vyhotovenia pre kolaudáciu a ako podklad pre východziu revíziu OPaOS elektrickej inštalácie a bleskozvodu.

c

Oznamy o prerušovaní dodávky el.energie

Pred každou odstávkou, prípadne ak potrebujeme vstupovať do priestorov bytu, komunikujeme a zabezpečujeme oznamy na potrebné vstupné dvere a výťahy bytovky.

d

Dokumentácia kedykoľvek k nahliadnutiu

Dokumentácia projektu a foto dokumentácia je v elektronickej podobe prístupná doživotne, kedykoľvek cez Google DRIVE.

s

Východzia revízna správa (OPaOS)

Východzia odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS) – revízia je skutočne vykonaná. Východzia revízia musí byť archivovaná počas celého „života“ elektrickej inštalácie objektu. V prípade potreby Vám vieme východzie ale aj periodické revízie vytlačiť a predložiť znovu. Databázu revízií zálohujeme.

Sme profesionálni elektrikári

Sme profesionálni a výkonní elektrikári, ktorí pracujú po celom Slovensku. Naši elektrikári sú platení od výkonu a ochoty zákazníka zaplatiť za ich prácu.

f

Realizácie pre Vaše bezpečie a pohodlie

Naše realizácie Vám prinesú úsporu financií. Predídete prípadným havarijným situáciám. V prípade mimoriadnych udalostí, získate partnera, ktorý obratom predloží zdokumentované práce a činnosti vo Vašom objekte. U nás sa dokumentácie nestrácajú.

Všetko evidujeme a zálohujeme

Elektronickú dokumentáciu prác, fotodokumentáciu, videozáznamy a projektové podklady, sú k dispozícii oprávneným osobám po celú dĺžku existencie objektu.

Vyhotovenie ďalších originálov, kontrolu prác, zdokladovanie a komunikácia s kontrolnými úradmi, ako aj poisťovňami, vykonáme za Vás a máte to od nás ZDARMA.

Majte všetko aktuálne a načas zrevidované

Venujte sa svojej profesii, záľubám alebo rodine. Kontaktujeme Vás ešte pred vypršaním zákonných lehôt revízií a kontról.

Sledujeme za Vás zákony, povinnosti a normy, ktoré Vám vyplývajú v oblasti elektriky a bleskozvodov. Sme profesionálni elektrikári.

VÝMENA elektrických rozvodov - Rekonštrukcia rozvodov

Výmena elektrických rozvodov v paneláku – výmena stúpacích-hlavných vedení, rozvádzačov, osvetlenia. V prípade potreby – prívody do bytov.

Zistite si cenu

KAMEROVÝ SYSTÉM pre bytovky

Kamerový systém pre bytovky, firmy a administratívne budovy s použitím zariadení od osvedčených výrobcov HIKVISION a DAHUA.

Zistite si cenu

Domáce TELEFÓNY pre bytovky

Bytové, domáce telefóny pre bytovky. AUDIO, VIDEO alebo HYBRIDNÉ systémy po 2-vodičoch s využitím existujúcich rozvodov, bez sekania a lištovania.

Zistite si cenu

Rozmrazovanie ODKVAPOV - ŽĽABOV

Odkvapy – elektrické rozmrazovanie odkvapov, vonkajších plôch a schodov s minimálnymi nákladmi na elektriku! S použitím riadiacich jednotiek s čidlami.

Zistite si cenu

Čipové kľúče RFID

Čipové kľúče RFID pre bytovky. Otváranie dverí bez potreby FAB kľúčov. Priložením RFID čipu dôjde k odblokovaniu – otvoreniu dverí. Vieme zrealizovať základné otváranie, len s funkciou otvorenia dverí, ďalej komfortné s možnosťou programovania cez PC a s históriou vstupov. Najvyššou verziou TOP získate sofistikovaný nástroj pre správu pridelených čipov ovládané cez software BBIQ.

Zistite si cenu

SENZOROVÉ osvetlenie

Senzorové osvetlenie v bytovkách s použitím svietidiel s pohybovým senzorom, ako aj svietidlá so senzormi a záložnými zdromi 3v1 (svietidlo, senzor, záložný zdroj na 3hod svietenia). Senzorové osvetlenie v bytovkách v spojení s centrálnym súmrakovým senzorom výrazne zabezpečuje úsporu financií obyvateľom bytovky.

Zistite si cenu

REVÍZIA elektro a bleskozvodu bytovky

Revízie elektrických zariadení, elektrickej inštalácie, elektrospotrebičov, ručného náradia a bleskozvodu. Revízia je precízne a skutočne vykonaná. Revízie vykonávame po celej SR.

Zistite si cenu

Vyhnite sa sklamaniu a nespokojnosti.

M

Vylúčte ponuky, ktoré neobsahujú položkovitý rozpočet, pretože nie je zaručené, že všetko čo ste požadovali je zahrnuté v ponuke.

N

Porovnávajte porovnateľné. Optimálne je mať výkaz výmer – presné počty a dĺžky materiálu, ktorý poskytnete ako podklad pre nacenenie elektro-montážnym firmám. Následne Vám stačí porovnať cenu a referencie.

N

Vyžiadajte si referencie. Zabezpečte si kontakty na osoby, ktoré spolupracovali s danou firmou a naozaj si overte ich prácu.

N

Pri väčšom rozsahu prác si zabezpečte výkaz výmer. Výkaz výmer je podklad pre spracovanie položkovitého rozpočtu. Je to vlastne rozpočet ale bez cien. Výkaz výmer obsahuje položky materiálu, práce a ich množstvo, bez cien. Takto zabezpečíte, že všetky požadované práce budú nacenené.

N

Pri rekonštrukciách je potrebný projekt elektrickej inštalácie alebo bleskozvodu, ktorý sa riadi najnovšími platnými normami. Súčasťou projektu je aj rozpočet a výkaz výmer.

b

Položkovité Rozpočty

Cenová ponuka obsahuje položkovitý rozpis materiálu a práce. Viete presne čo sa bude vykonávať a čo to bude stáť.

Rýchla Reakcia

V krátkej dobe Vás kontaktujeme, dohodneme obhliadku a naceníme požadované práce, ktoré Vám obratom zašleme do Vášho e-mailu.

Osobná Konzultácia

V prípade potreby alebo väčších rozsahov prác Vás osobne navštívime a predstavíme riešenie. Zúčastníme sa zhromaždenia bytovky, kde odprezentujeme riešenie a zodpovieme všetky otázky.

Potrebujete profesionálnych elektrikárov? Napíšte nám Vašu požiadavku

Vyplňte prosím jednoduchý formulár a zaškrtnite, že ste si prečítali "Zásady ochrany osobných údajov". Kliknite na Odoslať.

  NAŠE REALIZÁCIE V BYTOVKÁCH

  Rekonštrukcia elektro stupačiek v bytovke – D.Michaelliho, Martin

  Rekonštrukcia elektro stupačiek v bytovke – D.Michaelliho, Martin

  Výmena elektrických rozvodov v bytovom dome – Záhonok 13-15, ZV

  Výmena elektrických rozvodov v bytovom dome – Záhonok 13-15, ZV

  Domáci telefón elegant v TESLA Karat digital prevedení [REALIZÁCIA]

  Domáci telefón elegant v TESLA Karat digital prevedení [REALIZÁCIA]

  Domáci telefón, RFID čipy a Elektromagnet [REALIZÁCIA]

  Domáci telefón, RFID čipy a Elektromagnet [REALIZÁCIA]

  Domáce telefóny, RFID čipy a Elektromagnet [REALIZÁCIA]

  Domáce telefóny, RFID čipy a Elektromagnet [REALIZÁCIA]

  Domáci zvonček AUDIO a VIDEO, RFID čipy vstup [REALIZÁCIA]

  Domáci zvonček AUDIO a VIDEO, RFID čipy vstup [REALIZÁCIA]

  Rekonštrukcia elektrických rozvodov v dome (135bj) – Oremburská 7-15, BB [REALIZÁCIA]

  Rekonštrukcia elektrických rozvodov v dome (135bj) – Oremburská 7-15, BB [REALIZÁCIA]

  Prerabka elektriny v panelaku (40bj) – J.Kozačeka 16, Zvolen [REALIZÁCIA]

  Prerabka elektriny v panelaku (40bj) – J.Kozačeka 16, Zvolen [REALIZÁCIA]

  Elektrické rozvody v paneláku (85bj) – 29.augusta 24-30, BB [REALIZÁCIA]

  Elektrické rozvody v paneláku (85bj) – 29.augusta 24-30, BB [REALIZÁCIA]

  Výmena stupačkových rozvodov (40bj) – Švermova 19, BB [REALIZÁCIA]

  Výmena stupačkových rozvodov (40bj) – Švermova 19, BB [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod plochá strecha + hĺbkový zemnič DEHN [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod plochá strecha + hĺbkový zemnič DEHN [REALIZÁCIA]

  Elektrický vrátnik, VIDEO pre 4 vchody – 139bj, BA [REALIZÁCIA]

  Elektrický vrátnik, VIDEO pre 4 vchody – 139bj, BA [REALIZÁCIA]

  Ochrana pred bleskom a prepätím – Bytovka – BB [REALIZÁCIA]

  Ochrana pred bleskom a prepätím – Bytovka – BB [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na plochej streche – RD – Slovenský Grob [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na plochej streche – RD – Slovenský Grob [REALIZÁCIA]

  Kamerové systémy – Bytovka-BA (12 kamier) [REALIZÁCIA]

  Kamerové systémy – Bytovka-BA (12 kamier) [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na rodinný dom – Kráľová pri Senci [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na rodinný dom – Kráľová pri Senci [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod rodinný dom – RD – Piešťany [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod rodinný dom – RD – Piešťany [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na rodinnom dome – Rodinný dom – Veľká Lúka [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na rodinnom dome – Rodinný dom – Veľká Lúka [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na rodinnom dome (plochá strecha) – Senec [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na rodinnom dome (plochá strecha) – Senec [REALIZÁCIA]

  Ochrana pred bleskom a prepätím – Rodinný dom – Poprad [REALIZÁCIA]

  Ochrana pred bleskom a prepätím – Rodinný dom – Poprad [REALIZÁCIA]

  Ochrana pred bleskom – valbová strecha Rodinný dom – BA [REALIZÁCIA]

  Ochrana pred bleskom – valbová strecha Rodinný dom – BA [REALIZÁCIA]

  Ochrana proti blesku – Rodinný Dom (bleskozvod RD) – Bratislava [REALIZÁCIA]

  Ochrana proti blesku – Rodinný Dom (bleskozvod RD) – Bratislava [REALIZÁCIA]

  Kamerový systém Bytovka – Banská Bystrica (4 kamery) [REALIZÁCIA]

  Kamerový systém Bytovka – Banská Bystrica (4 kamery) [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na Rodinnom Dome – Senec – Bratislava [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na Rodinnom Dome – Senec – Bratislava [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod montáž RD – Spišská Nová Ves [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod montáž RD – Spišská Nová Ves [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod Rodinný Dom (bleskozvod RD) – D.Streda [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod Rodinný Dom (bleskozvod RD) – D.Streda [REALIZÁCIA]

  Výmena elektrických rozvodov v dome (70bj) – Sabinovská 9, BA [REALIZÁCIA]

  Výmena elektrických rozvodov v dome (70bj) – Sabinovská 9, BA [REALIZÁCIA]

  Domový zvonček GOLMAR GB2 – AUDIO a VIDEO [REALIZÁCIA]

  Domový zvonček GOLMAR GB2 – AUDIO a VIDEO [REALIZÁCIA]

  Domáci telefón TESLA KARAT 96bytov – Tulská 31-41, ZV [REALIZÁCIA]

  Domáci telefón TESLA KARAT 96bytov – Tulská 31-41, ZV [REALIZÁCIA]

  Magnetické zámky pre vchodové dvere – Rudohorská 28, B.Bystrica [REALIZÁCIA]

  Magnetické zámky pre vchodové dvere – Rudohorská 28, B.Bystrica [REALIZÁCIA]

  Inteligentná inštalácia INELS, Zabezpečovačka, TV a DATA rozvody – RD okres Liptovský Mikuláš

  Inteligentná inštalácia INELS, Zabezpečovačka, TV a DATA rozvody – RD okres Liptovský Mikuláš

  Elektromagnet, čipy, telefóny – J.Gagarina 101-111, Zvolen [REALIZÁCIA]

  Elektromagnet, čipy, telefóny – J.Gagarina 101-111, Zvolen [REALIZÁCIA]

  Odstránenie závad bleskozvod – Tr.SNP 48-52, BB [REALIZÁCIA]

  Odstránenie závad bleskozvod – Tr.SNP 48-52, BB [REALIZÁCIA]

  Senzorové osvetlenie – Tr.SNP 37,39,41, BB [REALIZÁCIA]

  Senzorové osvetlenie – Tr.SNP 37,39,41, BB [REALIZÁCIA]

  Domáce telefóny TESLA KARAT 2-vodič – Internátna 16-22, BB [REALIZÁCIA]

  Domáce telefóny TESLA KARAT 2-vodič – Internátna 16-22, BB [REALIZÁCIA]

  Zvončeky do domu TESLA GUARD 47bytov – Wolkerova 15, BB [REALIZÁCIA]

  Zvončeky do domu TESLA GUARD 47bytov – Wolkerova 15, BB [REALIZÁCIA]

  Rekonštrukcia elektroinštalácie v paneláku – prof.Sáru č.2,4,6, BB [REALIZÁCIA]

  Rekonštrukcia elektroinštalácie v paneláku – prof.Sáru č.2,4,6, BB [REALIZÁCIA]

  Elektrické rozvody v paneláku – REKONŠTRUKCIA – Wolkerova 17, BB

  Elektrické rozvody v paneláku – REKONŠTRUKCIA – Wolkerova 17, BB