Prerabka elektriny v panelaku – rekonštrukcia elektro

J.Kozačeka 16, Zvolen

40

Bytov

10

Rozvádzačov

2

Rozvodnica svetla, HDS

Prerabka elektriny v paneláku

V bytovke boli vymenené hlavné stupačkové rozvody. Vytvorili sa nové stupačkové svorkovnice spolu s EPS-HUS svorkovnicou. Na stupačkové svorkovnice boli použité svorkovnice s krytmi HSV 95 K 4pol  a pre EPS SVK 95 1pol.

Hlavné stúpacie vedenia sú rozdelené na dve časti prízemie až 5.poschodie a 6.poschodie až 10.poschodie. Dimenzia stúpacích vedení je dostatočná aj na budúce ďalšie požiadavky spotreby pre byty (400V varné dosky, klimatizácie a pod.)

Rozvodnice pre byty

Pri výmene stupačkových rozvodov v dome boli v elektromerových rozvodniciach umiestnené HSV 95 K 4pol  a EPS SVK 95 1pol stupačkové svorkovnice a z nich napojené kompletne novým drôtovaním ističe odberných miest – OM (byty). Z ističa napojenie elektromeru a z elektromeru na vývodové svorky pre byt.

Vývodové svorky pre byty 3F 400V

Vývodové svorkovnice pre byty sú nové a pre každý byt sú pripravené pre prípadné 3 fázové (400V) napojenie bytu.

Senzorové osvetlenie – chodby a medziposchodia

Osvetlenie schodišťa a chodieb bytovky boli s požitím senzorového osvetlenia s použitím svietidiel s PIR pohybovým senzorom (prečítajte si rozdiely medzi HF a PIR senzorom). Boli použité svetidlá s PIR senzorom a záložnou batériou – núzdové svietidlá 3v1 (svietidlo, PIR senzor, núdzové svietidlo 3hod). Použité svietidlo STL15 LED15W PIR+NO.

Osvetlenie pivničných priestorov bytovky

V pivničných priestoroch boli vytvorené nové rozvody osvetlenia s možnosťou zapínať jednotlivé uličky k pivniciam. Prvým spínačom pri vstupe do pivničných priestorov je možné centrálne zapnúť alebo vypnúť všetky obvody v pivnici.

Prepäťová ochrana bytovky

Na vnútornú ochranu pred statickou elektrinou a prepätím bolo použité kvalitné zariadenie od firmy SALTEK. Jedná sa o zvodič bleskových prúdov a prepätia SALTEK FLP B+C MAXI V.

Nátery rozvodníc a prekrytie otvorov po starých zvončekoch byty

Rozvodnice boli ošetrené a natreté v odtieni ako sú na chodbe dvere výťahu (zladenie farieb). Farby namiešané presne podľa RAL. Použitá farba akrylátová, riediteľná vodou. V strednej časti rozvodnice bol vložený plech na prekrytie pôvodnych dier po zvončekových tlačítkach. Namontované nové zvončekové tlačítka s menom majiteľa bytu.

Realizačný projekt, východzia OPaOS revízia

Realizácia bola ukončená odovzdaním diela do užívania, skreslený projekt skutočného prevedenia a vpracovaná východzia revízna správa.

Bratislava – Nitra – Trnava
Žilina – Martin – Ružomberok – Liptovský Mikuláš
Banská Bystrica – Zvolen
Články z kategórie ElEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
Elektrikár práca – výhody spolupráce elektrikárov s BM Elektro, s.r.o.

Elektrikár práca – výhody spolupráce elektrikárov s BM Elektro, s.r.o.

Od určitého množstva odvedenej práce sa živnostník, firma dostáva do zahltenia telefonátov a administratívnej práce. Zo šikovného elektrikára, ktorý bol nápomocný, ktorý vedel hneď prísť, ktorý dodržiaval svoje termíny sa približne po roku až dvoch stáva elektrikár, ktorého je problém zohnať, nedvíha telefonáty a cenové ponuky spracováva 4 týždne.

Staré ističe dožívajú. Je potrebné ich vymeniť.

Staré ističe dožívajú. Je potrebné ich vymeniť.

Doba ide dopredu a s ňou sa rozvíja aj elektrotechnika. A s rozvojom elektrotechniky sa zas zvyšujú potreby bežných ľudí. BM Elektro vám ponúka výmenu ističov a rozvodnice v byte. Prečo? Aby sme zaistili bezpečnosť vašej domácnosti.

Klimatizácia do bytu. Vydržia elektrické rozvody v byte?

Klimatizácia do bytu. Vydržia elektrické rozvody v byte?

Pre klimatizáciu do bytu je potrebné vymeniť hlavný prívod do bytu, zmeniť hlavný istič bytu na 25A a pre klimatizáciu priviesť nový elektrický prívod. Elektrické rozvody v bytovke boli stavané na spoločné práčovne a plynové rúry. Dnes má každý v byte práčku,...