fbpx

Rekonštrukcia elektrických rozvodov v bytovke

Perecká 23, 24, 25, Levice

48

Bytov

3

Vchody

7

Poschodí

Rekonštrukcia elektrických rozvodov

Rekonštrukcia elektro hlavných stúpacích vedení v bytovom dome. Kompletná výmena drôtovania v rozvodniciach RE.

V každej elektromerovej rozvodnici (RE rozvodnici) boli vymenené všetky silové elektrické prvky, stúpačkové svorkovnice, bola doplnená HUS svorkovnica pre pripojenie ochranného pospojovania kovových prvkov v byte, komplet drôtovanie v rozvodniciach. Nové vývodové svorkovnice pre byty s možnosťou pripojenia 1F, 3F ale aj staré rozvody v sústave TN-C ale aj nové rozvody po rekonštrukcii v byte a to v sústave TN-S.

Prestupy medzi jednotlivými rozvodnicami boli ošetrené, proti šíreniu požiaru medzi poschodiami, protipožiarnym systémom HILTI.

Elektromerové rozvodnice boli natreté a doplnené o krycie plechy v časti bytových zvončekov a výmena zvončekov pre byty na jednotlivých poschodiach s označením mien.

 Súčasťou rekonštrukcie elektro stupačiek v bytovom dome bola aj východzia – prvá odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS – revízna správa) s projektom skutočného prevedenia.

 Na ochranu proti prepätiu a bleskových prúdov boli použité prepäťové ochrany SALTEK FLP B+C MAXI V.

Články z kategórie ElEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
Rekonštrukcia elektro bytovky a osvetlenie priestorov

Rekonštrukcia elektro bytovky a osvetlenie priestorov

Pri rekonštrukcii elektrických rozvodov spoločných priestorov bytovky, netreba zabúdať aj na osvetlenie chodieb, schodišťa a pivníc. Pozor, je potrebne dostatočne osvetliť aj priestory strojovne výťahu. Pri prvej – východzej revízii elektrickej inštalácie, musí byť zabezpečené aj meranie intenzity osvetlenia.

Elektrikár práca – výhody spolupráce elektrikárov s BM Elektro, s.r.o.

Elektrikár práca – výhody spolupráce elektrikárov s BM Elektro, s.r.o.

Od určitého množstva odvedenej práce sa živnostník, firma dostáva do zahltenia telefonátov a administratívnej práce. Zo šikovného elektrikára, ktorý bol nápomocný, ktorý vedel hneď prísť, ktorý dodržiaval svoje termíny sa približne po roku až dvoch stáva elektrikár, ktorého je problém zohnať, nedvíha telefonáty a cenové ponuky spracováva 4 týždne.