fbpx

PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE a BLESKOZVODU

Projekt pre stavebné povolenie

Realizačný projekt

Projekt skutočného vyhotovenia

projekt elektroinštalácie

Rodinné domy

Chaty

Byty

Paneláky

Bytovky

Výroba, sklady

N

Výmena elektrických rozvodov v bytovom dome - rekonštrukcia elektro

Hlavné stupačkové rozvody, rozvodnice a rozvádzače bytovky, ističe pre byty, elektromerové rozvodnice, spoločné priestory, zvončeky bytovka, kamerový systém bytovka, senzorové osvetlenie chodieb a schodišťa.

N

Novostavba

Elektrická inštalácia, bleskozvody, rozvody TV, DATA, ovládanie bráničky a garážové brány, ovládanie kúrenia, osvetlenie, a pod.

N

Rekonštrukcia

Projekt elektroinštalácie, rozvody TV, DATA, ovládanie bráničky a garážové brány, ovládanie kúrenia, osvetlenie, a pod.

N

Rozšírenie a prerobenie elektro rozvodov

Prerábate alebo rozširujete len niektoré časti priestorov? Elektrická inštalácia, rozvody TV, DATA, ovládanie bráničky a garážové brány, ovládanie kúrenia, osvetlenie, a pod.

N

Smart home - LOXONE

Inteligentná inštalácia v objektoch nielen pre riadenie osvetlenia. Jedinečné spojenie a komunikácia medzi vykurovaním a požiadaviek z jednotlivých priestorov, polohy slnka a natáčanie žalúzií pre potreby kúrenia prípadne chladenia priestorov.

LOXONE SMART HOME je lídrom na trhu inteligentných inštalácií.

Až keď nejde vykúriť / vychladiť daný priestor pomocou žalúzií sa zasiela požiadavka na vykurovací systém alebo chladenie.

N

Projekt elektrickej prípojky - prípojka NN

Projekt elektrickej prípojky pre pripojenie novostavby alebo existujúceho objektu. Prekládka prípojky NN, prekládka elektromeru na verejne prístupné miesto. 

N

Legalizácia stavby - projekt skutočného vyhotovenia

Skreslíme skutkový stav – projekt skutočného vyhotovenia, vykonáme východziu – prvú revíziu elektro a bleskozvodu. Pripravíme všetky dokumnety pre úspešnú koluadáciu stavebného konania.

Potrebujete spracovať projekt? Napíšte nám vašu požiadavku

Vyplňte prosím jednoduchý formulár a zaškrtnite, že ste si prečítali "Zásady ochrany osobných údajov". Kliknite na Odoslať.

  Máme zoznam požiadaviek, pre kompletný projekt elektroinštalácie a bleskozvodu

  Máme množstvo otázok, ktorými získame presný zoznam Vašich predstáv. Predstavíme možnosť tejto doby. Následným elektro projektom získate návod na realizáciu. Tejto oblasti sa už nemusíte venovať.

  Projekt elektroinštalácie v PDF a DWG, rozpočet a výkaz výmer v PDF, XLS

  Súčasťou každého projektu je rozpočet, aby ste vedeli čo Vás to bude stáť a taktiež výkaz výmer, na základe ktorého si viete vybrať najlepšieho dodávateľa elektromontážnych prác – porovnávate už len cenu a referencie. Všetko čo ste požadovali je zahrnuté vo výkaze výmere a rozpočte. Získavate presný návod na realizáciu, kde sú zakreslené všetky Vaše predstavy.

  Technický - autorský dozor na stavbe

  Ak si, ako realizátora nevyberiete našu firmu, vieme Vám zabezpečiť technický – autorský dozor na stavbe tak, aby bolo všetko dodané a zrealizované podľa Vašich predstáv. Na nás výhovorky neplatia, budeme Vás zodpovedne zastupovať. Sprístupníme projektové podklady, len Vami odsúhlaseným osobám.

  N

  Predstavíme možnosti dnešnej doby, prípadne usmerníme Vaše predstavy.

  N

  Projekt elektroinštalácie a bleskozvodu je v elektronickej podobe, dostupná kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta, len oprávneným osobám.

  N

  Elektro projekt je počas celej stavby vždy aktuálny a k dispozícií všetkým oprávneným profesiám cez CLOUD služby GDRIVE.

  N

  Súčasťou každého projektu elektroinštalácie je výkaz výmer a položkovitý rozpočet realizácie.

  N

  Výkaz výmer odošlete elektro inštalačným firmám. Následne Vám stačí porovnať cenu a referencie.

  N

  Ručíme a zodpovedáme, že všetky Vaše požiadavky prenesieme do projektu elektroinštalácie a bleskozvodu.

  Precízne spracovaný realizačný projekt elektroinštalácie, Vám zabezpečí výraznú úsporu financií

  Chaos na stavbe, neustála zmena realizácie a každá profesia rozseká tú istú trasu pre svoje rozvody?

  Realizačný projekt elektroinštalácie s koordináciou stavby a technickým dozorom, zabezpečí poriadok na stavbe, plnenie harmonogramu prác, ale hlavne ušetrí množstvo financií.

  Už žiadne nepredpokladané náklady a prekvapené tváre dodávateľov – „Veď ste to nechceli“

  Realizačný projekt elektroinštalácie je najlepšie riešenie

  Precízna práca

  Ďakujeme pekne za krásne a precízne spracovanie podkladov.
  Naša rekonštrukcia el.rozvodov je v najlepších možných rukách.

  predsedkyňa SVB Mýtnik, BB

  Profesionálny prístup a kvalita

  Chcem Vám poďakovať za kvalitné vybavenie mojej zákazky a skutočne profesionálny prístup, čo sa už dnes tak často nevidí, najmä u firiem poskytujúcich takéto služby. Úprimne ďakujem.

  Správca objektu na Trhovej ulici vo Zvolene