fbpx

Pomôcky, tabuľky, prepočty

PG Prechodky – káble, AYKY, CYKY, CY rozmery, prúdové zaťaženie

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YcxdNLa_bgjxn_-ItKqCqdvznB82cEao96RAs-CCNqE/edit?usp=sharing

Svietidlá BYTOVKY – najpoužívanejšie svietidlá v bytovkách, parametre, ceny, odkazy

Google Sheets: Sign-in

Google

Sign in

to continue to Sheets

Forgot email?

Not your computer? Use a private browsing window to sign in. Learn more

 

Normy, zákony, vyhlášky

Vyhláška 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia >> 508/2009 Z.z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociál... - SLOV-LEX

Normy STN >> Normy STN  (unms.sk)

NF C 17-102 9/2011 - Ochrana proti blesku francúzska norma v SK - systém ochrany proti blesku bleskozvodom s včasnou inicializáciou výboja >> NF C 17-102 Francúzska norma - aktívny bleskozvod od 9/2011

Registre - SVB, firmy, SZČO

Online katalógy

Legrand VALENA LIFE (spínače, zásuvky ...): Valena Life - Legrand (elmit.sk)

ELKO-EP (relé, Inels, RF inels, Logus90,  a iné): eshop ELKO EP SLOVAKIA - Úvod

Výpočty a prevody

Obvod kruhu, plocha kruhu, obsah kruhu: http://kruh.wikina.cz/

HDO zapojenia, časy zapínania, sadzby DD1-DD8

SSD Stredoslovenská distribučná spoločnosť - HDO zapojenia a podmienky: Zasady_merania_02_09_2014 (ssd.sk)

SSD Stredoslovenská distribučná - časy prepínania HDO: Časy prepínania tarify HDO, Domácnosti, Stredoslovenská distribučná, a.s. (ssd.sk)

SSE Stredoslovenská energetika - sadzby DD1-DD8: Ceny elektriny pre domácnosti | SSE

Časopisy, články, weby

Vzdelávanie, biznis, zážitky v odbore elektro: ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. - Odborné konferencie pre elektrotechnikov

Slovenský elektrotechnický zväz, komora elektrotechnikov Slovenska: Slovenský elektrotechnický zväz, komora elektrotechnikov Slovenska - SEZ-KES

Časopis pre elektrotechniku ELEKTRO: Časopis Elektro - Odborné časopisy (odbornecasopisy.cz)

Časopis pre svetlo a osvetľovanie SVETLO: Časopis Světlo - Odborné časopisy (odbornecasopisy.cz)

Časopis o priemyselnej automatizácii a robotike: ATP Journal - priemyselná automatizácia, robotika a informatika