fbpx

Pomôcky, tabuľky, prepočty

PG Prechodky – káble, AYKY, CYKY, CY rozmery, prúdové zaťaženie

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YcxdNLa_bgjxn_-ItKqCqdvznB82cEao96RAs-CCNqE/edit?usp=sharing

Svietidlá BYTOVKY – najpoužívanejšie svietidlá v bytovkách, parametre, ceny, odkazy

Chyba

Logo Google

Ľutujeme, tento dokument nie je prístupný, pretože porušuje naše Zmluvné podmienky.

Ďalšie informácie o tejto téme získate v Centre pomoci služby Disk Google.

 

Normy, zákony, vyhlášky

Vyhláška 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia >> 508/2009 Z.z. – Vyhláška Ministerstva práce, sociál… – SLOV-LEX

Normy STN >> Normy STN  (unms.sk)

NF C 17-102 9/2011Ochrana proti blesku francúzska norma v SK – systém ochrany proti blesku bleskozvodom s včasnou inicializáciou výboja >> NF C 17-102 Francúzska norma – aktívny bleskozvod od 9/2011

Registre – SVB, firmy, SZČO

Online katalógy

Legrand VALENA LIFE (spínače, zásuvky …): Valena Life – Legrand (elmit.sk)

ELKO-EP (relé, Inels, RF inels, Logus90,  a iné): eshop ELKO EP SLOVAKIA – Úvod

Výpočty a prevody

Obvod kruhu, plocha kruhu, obsah kruhu: http://kruh.wikina.cz/

HDO zapojenia, časy zapínania, sadzby DD1-DD8

SSD Stredoslovenská distribučná spoločnosť – HDO zapojenia a podmienky: Zasady_merania_02_09_2014 (ssd.sk)

SSD Stredoslovenská distribučná – časy prepínania HDO: Časy prepínania tarify HDO, Domácnosti, Stredoslovenská distribučná, a.s. (ssd.sk)

SSE Stredoslovenská energetika – sadzby DD1-DD8: Ceny elektriny pre domácnosti | SSE

Časopisy, články, weby

Vzdelávanie, biznis, zážitky v odbore elektro: ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. – Odborné konferencie pre elektrotechnikov

Slovenský elektrotechnický zväz, komora elektrotechnikov Slovenska: Slovenský elektrotechnický zväz, komora elektrotechnikov Slovenska – SEZ-KES

Časopis pre elektrotechniku ELEKTRO: Časopis Elektro – Odborné časopisy (odbornecasopisy.cz)

Časopis pre svetlo a osvetľovanie SVETLO: Časopis Světlo – Odborné časopisy (odbornecasopisy.cz)

Časopis o priemyselnej automatizácii a robotike: ATP Journal – priemyselná automatizácia, robotika a informatika