Nižšie nájdete odpovede na najčastejšie otázky

ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE – pravidlá

ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA - Súbeh a križovanie elektrických rozvodov

Elektrická prípojka je zaradená v zmysle STN 73 6005 ako vedenie 4.kategórie. Pri súbehu a križovaní káblového vedenia s
inými podzemnými a nadzemnými vedeniami (napr. vodovodným, kanalizačným, plynovým potrubím, adď.) a taktiež pri dodržaní odstupových vzdialeností od zastavaných objektov je nutné dodržať ustanovenia STN 73 6005. Najmenšie dovolené vodorovné vzdialenosti pre niektoré podzemné vedenia:

 • Kábel do 1kV – plynové potrubie do 0,3MPa ( súbeh / križovanie) [m] : 0,60 / 0,10
 • Kábel do 1kV – vodovodné potrubie ( súbeh / križovanie) [m] : 0,40 / 0,40 resp. 0,20 (chránené)
 • Kábel do 1kV – kanalizačné potrubie ( súbeh / križovanie) [m] : 0,50 / 0,30
 • Kábel do 1kV – kábel SLP, telekomunikačný, … ( súbeh / križovanie) [m] : 0,30 / 0,30 m

Káblové elektrické vedenia sa ukladajú nad plynové, vodovodné a kanalizačné vedenia.

ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA - ochranná trubka v zemi

Každe elektrické vedenie v zemi je potrebné chrániť v ochrannej trubke. Toto sú najčastejšie dimenzie ochranných trubiek pre elektrické prípojky rodinných domov a signálneho vodiča pre HDO – signál nízkej a vysokej tarify. Odporúčaný výrobcovia  DIETZEL UNIVOLT alebo KOPOS s minimálnymi dimenziami – DN (vonkajší priemer):

 • kábel AYKY-J 4×25, CYKY-J 5×16: DN 63 mm, napr. FXKV 63/52, FXK 65/58,6 …
 • kábel CYKY-J 4×16, CYKY-J 4×10: DN 50 mm, napr. FXKV 50/41, FXK 50/43,8 …
 • kábel CYKY-J 5×1,5: DN 32 mm, napr. KSX 32/28 …
 • telekomunikačný kábel: DN 32 mm, napr. LWL 40/34, KSX 32/28 …

BLESKOZVODY

Môžem spojiť Cu vodič bleskozvodu s AlMgSi cez nerezovú svorku napr. SS ?
Áno môžete, ba priam je to nevyhnutné pretože spájanie Medi (Cu) s hliníkom (Al) alebo zliatinou hliníka (AlMgSi) je z dôvodu vzniknutia kórozie zakázané. Spojiť tieto dva materiály je možné len cez nerezovú svorku. Slovenský výrobca ZINKOVO má takéto svorky v ponuke. Prehľad svoriek ZINKOVO nájdete aj na tomto linku: https://www.bmelektro.sk/project/svorky-bleskozvod-zinkovo/
Aký je detail prestupu skrytého zvodu do zateplenia ? Nemôže tam voda zatekať priamo do izolácie ?
Prestup zvodu do zateplenia pri skrytom zvode je potrebné ošetriť tmelom do exteriéru, odolný voči mrazom a vode. Zamedzí sa pretekaniu vody pod zateplenie.
Odporúčame tmel Den Braven Tmel Akryl Exteriér biely 310ml : https://www.farby.sk/141160/den-braven-tmel-akryl-exterier-biely-310ml/

OZNAČOVANIE, ROZMERY, PRECHODKY

Označovanie spínačov, kódovanie označovania

Spínače sa zvyknú označovať aj kódovým označovaním, aký majú význam? Aké druhy poznáme? Kódové označovanie spínačov a ovládačov je prevzaté z katalógu ABB a však tieto označovania sa používajú pri akomkoľvek výrobcovi spínačov a ovládačov.

oznacenie-spinacov_abb_aj-ini-vyrobcovia

 

 

Označovanie káblov a ich rozmerov

Označovanie káblov a ich rozmery, ktoré sú najčastejšie používané pri elektromontážnych prácach.

farebné značenie káblov_pevne uložené farebné značenie káblov_pohyblivo uložené Rozmery káblov

 

 

CYKY káble ich rozmery a prechodky Pg - ISO prechodky

Rozmery jednotlivých káblov, ich vonkajší rozmer a prisluchajúce prechodky Pg – ISO prechodky na jednotlivé typy káblov.

CYKY rozmery a Pg ISO prechodky

 cyky rozmery a prechodky Pg

 

Najpoužívanejšie typy striech

Na objektoch sú používané rôzne typy striech, ktoré sú zobrazené na obrázku nižššie.

typy striech

 

 

NORMY

Normy pre osobitné inštalácie a priestory (kúpelne, vane, plavárne, sauny ...)

STN 33 2000-7xxx – Normy pre Elektrické inštalácie budov: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory

 • STN 33 2000-7-701 – Priestory s vaňou alebo sprchou a umývacie priestory
 • STN 33 2000-7-702 – Plavárne a kúpaliská
 • STN 33 2000-7-703 – Priestory so saunovými ohrievačmi
 • STN 33 2000-7-704 – Inštalácie na staveniskách a búraniskách
 • STN 33 2000-7-705 – Elektrické inštalácie v poľnohospodárskych a záhradníckych prevádzkarňach
 • STN 33 2000-7-706 – Obmedzené vodivé priestory
 • STN 33 2000-7-708 – Elektrické inštalácie v kempingoch a karavanoch
 • STN 33 2000-7-711 – Výstavy, prehliadky a stánky
 • STN 33 2000-7-712 – Solárne fotovoltické (PV) napájacie systémy
 • STN 33 2000-7-714 – Inštalácie vonkajšieho osvetlenia
 • STN 33 2000-7-715 – Inštalácie osvetlenia na malé napätie
 • STN 33 2000-7-717 – Mobilné alebo prepravné jednotky
 • STN 33 2000-7-753 – Podlahové a stropné vykurovacie systémy
 • STN 33 2000-7-754 – Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanoch

Celé znenie uvedených noriem je možné zakúpiť na stránke Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky >>

TERMÍNY REVÍZIÍ

Bytový dom, bytovka a panelový dom

Termíny revízií sú dané vo vyhláške č.508/2009 Z.z.  príloha č.8, tabuľka A, a) 1. (murovaná obytná a kancelárska budova).

Elektrická inštalácia

Elektrické rozvody spoločných priestorov, hlavné stupačkové rozvody pre byty, elektromerové rozvodnice, rozvodnice osvetlenia, práčovne, sušiarne a iných spoločných priestorov. Súkromné byty, pivnice a iné súkromné priestory. Elektrické spotrebiče a ručné náradie spoločenstva bytov.

5 rokov

Bleskozvod

Zberná sústava na streche, zvody a zemniče. Prepäťová ochrana hlavných rozvodov bytovky.

Klasický bleskozvod

Hladina ochrany I. a II. (športoviská, opery, dôležité objekty) – 2 roky

Hladina ochrany III. a IV. (bytovky, rodinné domy, admin.budovy) – 4 roky

Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu – 1 rok

Aktívny bleskozvod

Stupeň I – 2 roky

Stupeň II. a III. – 3 roky

 

Administratívna budova

Termíny revízií sú dané vo vyhláške č.508/2009 Z.z.  príloha č.8, tabuľka A, a) 1. (murovaná obytná a kancelárska budova).

Elektrická inštalácia

Všetky elektrické rozvody a obvody v administratívnych, kancelárskych budovách, kancelárie, sklady a iné priestory.

5 rokov

Bleskozvod

Zberná sústava na streche, zvody a zemniče. Prepäťová ochrana hlavných rozvodov.

Klasický bleskozvod

Hladina ochrany I. a II. – 2 roky

Hladina ochrany III. a IV. – 4 roky

Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu – 1 rok

Aktívny bleskozvod

Stupeň I – 2 roky

Stupeň II. A III. – 3 roky

Rodinný dom

Revízie nie sú povinné v prípade, že majiteľ využíva nehnuteľnosť pre vlastnú potrebu. V prípade, že danú nehnuteľnosť prenajíma, revízie sú povinné podľa nižšie uvedených termínov a pri každej zmene nájomníka. V prípade, že je nehnuteľnosť poistená je revízia nevyhnutná, pretože dochádza k výrazným kráteniam plnenia poistenia až zamietnutiu plnenia. Termíny revízií sú dané vo vyhláške č.508/2009 Z.z.  príloha č.8, tabuľka A, a) 1 alebo 2. (murovaná obytná budova alebo hotel a iné ubytovacie zariadenie).

Elektrické spotrebiče v nájme nehnuteľnosti podľa STN 33 1610 skupina A (nájom).

Elektrická inštalácia

Všetky priestory a rozvody rodinného domu, ako aj priľahlé objekty.

pre poisťovne – 5 rokov

pre nájomné účely – 3 roky

 

Bleskozvod

Zberná sústava na streche, zvody a zemniče. Prepäťová ochrana vstupu rodinného domu a uzemnenie.

Klasický bleskozvod

Hladina ochrany I. a II. – 2 roky

Hladina ochrany III. a IV. – 4 roky

Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu – 1 rok

Aktívny bleskozvod

Stupeň I – 2 roky

Stupeň II. A III. – 3 roky

 

Spotrebiče v nájme

Všetky spotrebiče, ktoré sú v nájme.

pri odovzdávaní do nájmu a každé – 2 roky

Byt

Revízie nie sú povinné v prípade, že majiteľ využíva nehnuteľnosť pre vlastnú potrebu. V prípade, že danú nehnuteľnosť prenajíma, revízie sú povinné podľa nižšie uvedených termínov a pri každej zmene nájomníka. V prípade, že je nehnuteľnosť poistená je revízia nevyhnutná, pretože dochádza k výrazným kráteniam plnenia poistenia až zamietnutiu plnenia. Termíny revízií sú dané vo vyhláške č.508/2009 Z.z.  príloha č.8, tabuľka A, a) 1 alebo 2. (murovaná obytná budova alebo hotel a iné ubytovacie zariadenie).

Elektrické spotrebiče v nájme nehnuteľnosti podľa STN 33 1610 skupina A (nájom).

Elektrická inštalácia

Všetky priestory a rozvody bytu.

pre poisťovne – 5 rokov

pre nájomné účely – 3 roky

 

Bleskozvod

Býva súčasťou bytovky, majiteľ bytu nie je povinný vykonávať revíziu bleskozvodu. Revíziu bleskozvodu zabezpečuje správca domu a spoločenstvo vlastníkov bytov.

 

Spotrebiče v nájme

Všetky spotrebiče, ktoré sú v nájme.

pri odovzdávaní do nájmu a každé – 2 roky

Výroba, priemysel a poľnohospodárstvo

Termíny revízií sú dané vo vyhláške č.508/2009 Z.z.  príloha č.8, tabuľka A (rozdelenie podľa druhov priestorov).

Elektrické spotrebiče podľa STN 33 1610 a elektrické ručné náradie podľa STN 33 1600.

Elektrická inštalácia

 

Administratívne priestory, sklady, kancelárie

5 rokov

Objekt s horľavých materiálov so stupňom horľavosti (C,D,E a F)

2 roky

Prostredie studené, horúce, vlhké

3 roky

Prostredie mokré                                    

1 rok

Prostredie zvýšená korozívna agresivita

3 roky

Prostredie extrémna korozívna agresivita

1 rok

Prostredie prašné s nehorľavým prahom

3 roky

Prostredie s otrasmi                               

2 roky

Prostredie s biologickými škodcami 

3 roky

Prostredie pasívne s nebezpečenstvom požiaru, výbuchu

2 roky

Prostredie vonkajšie a pod prístreškom                             

4 roky

 

 

Bleskozvod

Zberná sústava na streche, zvody a zemniče. Prepäťová ochrana hlavného prívodu a uzemnenie.

Klasický bleskozvod

Hladina ochrany I. a II. – 2 roky

Hladina ochrany III. a IV. – 4 roky

Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu – 1 rok

Aktívny bleskozvod

Stupeň I – 2 roky

Stupeň II. A III. – 3 roky

 

 

Spotrebiče

Skupina B                spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavba, poľnohospodárska činnosť a iné)

Držané v ruke – 3 mesiace

Prenosné – 3 mesiace

Neprenosné – 6 mesiacov

Skupina C                 spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselníckej činnosti vo vnútorných priestoroch

Držané v ruke – 6 mesiacov

Prenosné – 1 rok

Neprenosné – podľa STN 33 1500

 

Skupina D                spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely)

Držané v ruke – 1 rok

Prenosné – 1 rok

Neprenosné – podľa STN 33 1500

 

Skupina E                 spotrebiče používané pri administratívnej činnosti

Držané v ruke – 1 rok

Prenosné – 2 roky

Neprenosné – podľa STN 33 1500

 

 

 

Ručné náradie

Elektrické spotrebiče, ktoré sú pri svojej činnosti –  práci držané v ruke obsluhou.

Skupina A                do 100 prevádzkových hodín ročne

Náradie triedy I – 6 mesiacov

Náradie triedy II a III – 12 mesiacov

Skupina B                od 100 do 250 prevádzkových hodín ročne

Náradie triedy I – 3 mesiace

Náradie triedy II a III – 6 mesiacov

Skupina C                 viac ako 250 prevádzkových hodín ročne

Náradie triedy I – 2 mesiace

Náradie triedy II a III – 3 mesiacov

Nájomný byt alebo Rodinný dom

Revízie sú povinné v prípade, že majiteľ využíva byt alebo rodinný dom na prenájom. Taktiež v prípade, že je nehnuteľnosť poistená je revízia nevyhnutná, pretože dochádza k výrazným kráteniam plnenia poistenia až zamietnutiu plnenia. Termíny revízií sú dané vo vyhláške č.508/2009 Z.z.  príloha č.8, tabuľka A, a) 2. (hotel a iné ubytovacie zariadenie).

Elektrické spotrebiče v nájme nehnuteľnosti podľa STN 33 1610 skupina A (nájom).

Elektrická inštalácia

Všetky priestory a rozvody nájomného bytu alebo rodinného domu

pri odovzdávaní do nájmu a každé – 3 roky

 

Bleskozvod

Zberná sústava na streche, zvody a zemniče. Prepäťová ochrana vstupu rodinného domu a uzemnenie.

Klasický bleskozvod

Hladina ochrany I. a II. – 2 roky

Hladina ochrany III. a IV. – 4 roky

Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu – 1 rok

Aktívny bleskozvod

Stupeň I – 2 roky

Stupeň II. A III. – 3 roky

 

Spotrebiče v nájme

Všetky spotrebiče, ktoré sú v nájme.

pri odovzdávaní do nájmu a každé – 2 roky

Spotrebiče a Ručné náradie

Elektrické spotrebiče podľa STN 33 1610 a elektrické ručné náradie podľa STN 33 1600.

 

Spotrebiče

Skupina B – spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavba, poľnohospodárska činnosť a iné)

Držané v ruke – 3 mesiace

Prenosné – 3 mesiace

Neprenosné – 6 mesiacov

 

Skupina C – spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselníckej činnosti vo vnútorných priestoroch

Držané v ruke – 6 mesiacov

Prenosné – 1 rok

Neprenosné – podľa STN 33 1500

 

Skupina D – spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely)

Držané v ruke – 1 rok

Prenosné – 1 rok

Neprenosné – podľa STN 33 1500

 

Skupina E – spotrebiče používané pri administratívnej činnosti

Držané v ruke – 1 rok

Prenosné – 2 roky

Neprenosné – podľa STN 33 1500

 

Ručné náradie

Elektrické spotrebiče, ktoré sú pri svojej činnosti –  práci držané v ruke obsluhou.

Skupina A  – do 100 prevádzkových hodín ročne

Náradie triedy I – 6 mesiacov

Náradie triedy II a III – 12 mesiacov

Skupina B – od 100 do 250 prevádzkových hodín ročne

Náradie triedy I – 3 mesiace

Náradie triedy II a III – 6 mesiacov

Skupina C – viac ako 250 prevádzkových hodín ročne

Náradie triedy I – 2 mesiace

Náradie triedy II a III – 3 mesiacov

Ak ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, napíšte nám.

Pošlite nám Správu

6 + 9 =

Alebo Nám Zavolajte 0905 380 493

Share This