fbpx

Bleskozvod – ochrana pred bleskom a prepätím, prepäťová ochrana

Letná búrka nad repkou
Ochrana Vášho života, majetku a citlivých elektronických zariadení

Ochrana objektu pred úderom blesku znamená, že po údere blesku:

  • blesk je zvedený v čo najkratšom čase do zeme
  • blesk je zvedený po mne vybraných cestách (nehľadá si ničivé iné cesty ale po mojich drôtoch)

Termíny revízií bleskozvodu stanovuje vyhláška 508/2009 Z.z. ale v prehľadnej tabuľke si ich viete pozrieť aj na našich stránkach – Termíny revízií

R

Hromozvod na rodinnom dome

R

Ochrana pred bleskom a prepätím

R

Výpočet dostatočného počtu zvodov, ktoré zvedú bleskový výboj do zemniacej sústavy v čo najkratšom čase a po nami zvolených cestách

R

Ochrana citlivých elektrických zariadení a počítačov pred prepätím a vysoko frekvečným rušením s použitím najlepších zariadení (DEHN, SALTEK, KIWA)

R

Oddialené zberné sústavy pre citlivé elektronické zariadenia a technológie

R

Ochrana pred bleskom na plochej streche

R

Bleskozvod na plechovej streche

R

Uzemnenie v základoch objektu  – základový zemnič

R

Hĺbkové zemniče DEHN s použitím patentového systému nabíjaním tyčí až do 7,5m hĺbky. Záruka min 15 rokov pri FeZn prevedení a viac ako 40 rokov pri nerez prevedení.

R

Viac stupňové prepäťové ochrany pre postupné zníženie nárazových prepätí na elektrickom vedení

R

Revízie a funkčné skúšky aktívnych bleskozvodov FRANKLIN PLUS, ZIN Active, a iné podľa požiadavky

R

Revízie bleskozvodov – následné termíny ďalších revízií sledujeme za Vás, máme na to funkčný systém sledovania termínov.

Potrebujete zrealizovať bleskozvod? Napíšte nám Vašu požiadavku

Vyplňte prosím jednoduchý formulár a zaškrtnite, že ste si prečítali "Zásady ochrany osobných údajov". Kliknite na Odoslať.