fbpx

Bleskozvod – ochrana pred bleskom a prepätím, prepäťová ochrana

Letná búrka nad repkou
Ochrana Vášho života, majetku a citlivých elektronických zariadení

Ochrana objektu pred úderom blesku znamená, že po údere blesku:

 • blesk je zvedený v čo najkratšom čase do zeme
 • blesk je zvedený po mne vybraných cestách (nehľadá si ničivé iné cesty ale po mojich drôtoch)

Termíny revízií bleskozvodu stanovuje vyhláška 508/2009 Z.z. ale v prehľadnej tabuľke si ich viete pozrieť aj na našich stránkach – Termíny revízií

R

Hromozvod na rodinnom dome

R

Ochrana pred bleskom a prepätím

R

Výpočet dostatočného počtu zvodov, ktoré zvedú bleskový výboj do zemniacej sústavy v čo najkratšom čase a po nami zvolených cestách

R

Ochrana citlivých elektrických zariadení a počítačov pred prepätím a vysoko frekvečným rušením s použitím najlepších zariadení (DEHN, SALTEK, KIWA)

R

Oddialené zberné sústavy pre citlivé elektronické zariadenia a technológie

R

Ochrana pred bleskom na plochej streche

R

Bleskozvod na plechovej streche

R

Uzemnenie v základoch objektu  – základový zemnič

R

Hĺbkové zemniče DEHN s použitím patentového systému nabíjaním tyčí až do 7,5m hĺbky. Záruka min 15 rokov pri FeZn prevedení a viac ako 40 rokov pri nerez prevedení.

R

Viac stupňové prepäťové ochrany pre postupné zníženie nárazových prepätí na elektrickom vedení

R

Revízie a funkčné skúšky aktívnych bleskozvodov FRANKLIN PLUS, ZIN Active, a iné podľa požiadavky

R

Revízie bleskozvodov – následné termíny ďalších revízií sledujeme za Vás, máme na to funkčný systém sledovania termínov.

Potrebujete zrealizovať bleskozvod? Napíšte nám Vašu požiadavku

Vyplňte prosím jednoduchý formulár a zaškrtnite, že ste si prečítali "Zásady ochrany osobných údajov". Kliknite na Odoslať.

  Naše realizácie BLESKOZVOD
  Ochrana pred bleskom a prepätím – Rodinný dom – Pezinok

  Ochrana pred bleskom a prepätím – Rodinný dom – Pezinok

  Elektroinštalačné práce RD – Veľký Biel [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Veľký Biel [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Vinohrady [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Vinohrady [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Batizovce – Poprad [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Batizovce – Poprad [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Senec [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Senec [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Piešťany [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Piešťany [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Kráľova pri Senci [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Kráľova pri Senci [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Veľké tŕnie – Pezinok [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Veľké tŕnie – Pezinok [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Veľká Lúka [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Veľká Lúka [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod plochá strecha + hĺbkový zemnič DEHN [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod plochá strecha + hĺbkový zemnič DEHN [REALIZÁCIA]

  Elektromontážne práce rodinného domu – Čaňa – Košice [REALIZÁCIA]

  Elektromontážne práce rodinného domu – Čaňa – Košice [REALIZÁCIA]

  Ochrana pred bleskom a prepätím – Bytovka – BB [REALIZÁCIA]

  Ochrana pred bleskom a prepätím – Bytovka – BB [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na plochej streche – RD – Slovenský Grob [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na plochej streche – RD – Slovenský Grob [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Spišská Nová Ves [REALIZÁCIA]

  Elektroinštalačné práce RD – Spišská Nová Ves [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na rodinný dom – Kráľová pri Senci [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na rodinný dom – Kráľová pri Senci [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod rodinný dom – RD – Piešťany [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod rodinný dom – RD – Piešťany [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na rodinnom dome – Rodinný dom – Veľká Lúka [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na rodinnom dome – Rodinný dom – Veľká Lúka [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na rodinnom dome (plochá strecha) – Senec [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na rodinnom dome (plochá strecha) – Senec [REALIZÁCIA]

  Ochrana pred bleskom a prepätím – Rodinný dom – Poprad [REALIZÁCIA]

  Ochrana pred bleskom a prepätím – Rodinný dom – Poprad [REALIZÁCIA]

  Ochrana pred bleskom – valbová strecha Rodinný dom – BA [REALIZÁCIA]

  Ochrana pred bleskom – valbová strecha Rodinný dom – BA [REALIZÁCIA]

  Ochrana proti blesku – Rodinný Dom (bleskozvod RD) – Bratislava [REALIZÁCIA]

  Ochrana proti blesku – Rodinný Dom (bleskozvod RD) – Bratislava [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na Rodinnom Dome – Senec – Bratislava [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod na Rodinnom Dome – Senec – Bratislava [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod montáž RD – Spišská Nová Ves [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod montáž RD – Spišská Nová Ves [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod Rodinný Dom (bleskozvod RD) – D.Streda [REALIZÁCIA]

  Bleskozvod Rodinný Dom (bleskozvod RD) – D.Streda [REALIZÁCIA]

  Odstránenie závad bleskozvod – Tr.SNP 48-52, BB [REALIZÁCIA]

  Odstránenie závad bleskozvod – Tr.SNP 48-52, BB [REALIZÁCIA]