fbpx

Bleskozvod montáž na rodinnom dome, ochrana pre statickou elektrikou a prepätím (bleskozvod s prepäťovou ochranou).

Spišská Nová Ves

4

Počet zemničov

133

Zastavaná plocha

1

Prepäťová ochrana SCHNEIDER

Bleskozvod montáž

Bleskozvodná ochrana objektu pred statickou elektrinou a prepätím, montáž bleskozvodu na rodinnom dome. Zemniče sú zostrojené ako základové. V základoch rodinného domu je umiestnená pásovina FeZn 30/4 z ktorej sú vyvedené 4x zemniče objektu a 1x uzemnenie rozvodnice RD pre ochranné pospojenie a spojenie (HUS-EPS).

Strecha rodinného domu je sedlová s krytinou škridla, po ktorej je vytvorená hrebeňová sústava. Zberná sústava na streche nie je zosilnená o jímaciu tyč, pretože objekt nemá vyčnievajúce prvky a preto hrebeňová sústava dostatočne vtvára ochranný priestor na rodinný dom. Materiál zbernej sústavy je použitý AlMgSi 8mm – ohybná a ľahká zliatina určená pre bleskozvody objektov.

Zvody, ktoré prepájajú zbernú sústavu na streche so zemničmi sú priznané po povrchu objektu na podperách vedenia až po meracie svorky. Zemniče sú vedené drôtom FeZn 10mm. Zemniče prechádzajúce zo zeme sú chránené proti korózii ochranným náterom. Zemniaca sústava je zostrojená pásovinou FeZn 30/4 z ktorej je vždy v miestach zemničov a uzemnenia rozvodnice vyvedené drôty FeZn 10mm. Montáž bleskozvodu bola vykonaná za jeden deň.

Prepäťová ochrana

Vnútorná ochrana proti prepätiu je tvorená prepäťovou ochranou Acti 9 iQuick-PF, iQuick-PRD, ktorá zabezpečí odvedenie prepäťovej energie do zeme, aby nedošlo k poškodeniu elektrických zariadení v rodinnom dome. Jemné prepäťové ochrany typu D si zákazníci, podľa potrieb, umiestnenia čo najbližšie pri chránených elektrických zariadeniach.

Bleskozvod v objekte je zostrojený v dostatočných vzdialenostiach od elektrických zariadení a vytvára vyhovujúcu ochranu pred statickou elektrinou (bleskami) a prepätím, ktorý vzniká pri nepriamom údere blesku v blízkosti objektu.

Typy striech: https://wienerberger.cz/fakta/druhy-strech-sedlova-strecha-valbova-strecha-a-dalsi
Prepäťové ochrany SCHNEIDER: https://www.schneider-electric.sk/prepäťové-ochrany

Bratislava – Nitra – Trnava
Žilina – Martin – Ružomberok – Liptovský Mikuláš
Banská Bystrica – Zvolen

mapa slovensko_bmelektro_zapad-stred_m

Máte požiadavku? Pošlite nám ju.

10 + 8 =

Alebo nám Zavolajte

Máte požiadavku alebo otázku? Pošlite nám ju.

10 + 11 =

Alebo nám Zavolajte

Články z kategórie BLESKOZVOD

Podľa akej normy máme revidovať staré bleskozvody ?

Podľa akej normy máme revidovať staré bleskozvody ?

Dnes máme platnú jedinú normu pre bleskozvody STN 62305-1 až 4. Existuje množstvo objektov na ktorom je bleskozvod zostrojený podľa starej normy STN 34 1390 (paneláky a bytovky). Podľa akej normy sa má robiť revízia?