fbpx
Bleskozvod - vzdialenosti medzi podperami

Prehľad vzdialeností medzi podperami bleskozvodu

Bleskozvod je zariadenie, ktoré chráni váš dom alebo budovu pred bleskom. Správna inštalácia bleskozvodu je kľúčová pre zabezpečenie bezpečnosti vášho majetku. V tomto článku vám vysvetlíme jednotlivé vzdialenosti.

Vzdialenosti sú dôležité pre správne fungovanie bleskozvodu. Pomáhajú predchádzať požiarom a zabezpečujú, že blesk bude bezpečne odvádzaný do zeme. Dodržanie týchto vzdialeností zaručuje, že váš bleskozvod bude efektívny a spoľahlivý.

Normy a požiadavky na bleskozvody podľa STN EN 62 305 1-4

Uvedené vzdialenosti sú v súlade s najnovšou normou pre bleskozvody STN EN 62 305 1-4. 

Usporiadanie Vzdialenosti pre uchytenie pásky a lán (mm) Vzdialenosti pre uchytenie pre tuhé drôty (mm)
Vodorovné vodiče na vodorovných plochách 500 1000
Vodorovné vodiče na zvislých plochách 500 1000
Zvislé vodiče od úrovne terénu až do 20 m 1000 1000
Zvislé vodiče od 20 m a ďalej 500 1000
Táto tabuľka neplatí pre zabudované uchytenia, ktoré podliehajú špeciálnemu posúdeniu.

Malo by sa prihliadať aj na vyhodnotenie podmienok prostredia (napríklad očakávané poveternostné podmienky). Pri tom sa môžu ukázať ako potrebné iné vzdialenosti než doporučené vzdialenosti pre uchytenie.

Výpočet vzdialeností od povrchu

Vzdialenosti od povrchu (dĺžka podpery vedenia) sa určujú na základe analýzy rizika a výpočtu dostatočnej vzdialenosti od elektrických a vodivých predmetov na objekte. Pre zachytávaciu sústavu na streche rodinných domov, bytoviek a administratívnych budov je táto vzdialenosť 10 cm, bez ohľadu na to, či ide o horľavý alebo nehorľavý povrch.

Ak nie je možné dodržať bezpečnú vzdialenosť od vodivých a elektrických predmetov na objekte a v objekte, používa sa oddialený bleskozvod. Pre klasické objekty je táto vzdialenosť 65 cm. Typ objektu má vplyv na bezpečnú vzdialenosť – napríklad pre nemocnice alebo sklady výbušnín môže byť táto vzdialenosť až niekoľko metrov.

Inštalácia zvodov na rodinných domoch a bytovkách

Pri inštalácii zvodov na rodinných domoch a bytovkách, ak vo vnútri nie sú žiadne kovové kúrenárske rúry alebo elektro káble, je možné zvod bleskozvodu klásť priamo na objekt, pokiaľ ide pod omietku. Odporúčame však mať priznaný bleskozvod so zvodmi na povrchu a oddialením 10 cm od povrchu.

Odborná inštalácia bleskozvodu

Tým, že dodržíte odporúčané vzdialenosti medzi podperami, zvodmi a zachytávacou sústavou, zabezpečíte, že váš bleskozvod bude efektívne chrániť váš dom alebo budovu. Pre profesionálnu inštaláciu a poradenstvo sa vždy obráťte na odborníkov. Kontaktuje nás pre nás pre odbornú inštaláciu bleskozvodu.