fbpx

Revízie aktívnych bleskozvodov sa dnes vykonávajú aj keď už nemáme platnú normu. Revízie sa aj budú vykonávať a to do doby najbližšej rekonštrukcie. Aktívne bleskozvody boli namontované v dobe, keď platili normy STN a preto je ich potrebné revidovať, vykonávať – aktívny bleskozvod revízia. Poďme si povedať niečo viac o aktívnych bleskozvodoch a ich revíziách.Dnes na Slovensku už norma, podľa ktorej by bolo možné namontovať aktívny bleskozvod neexistuje. Do roku 3/2017 platili dve normy, ktoré sa mierne odlišovali, ale v podstate boli rovnaké.

Normy pre aktívny bleskozvod revízia

  • STN 34 1391 platná od 6/1998 až do 3/2014
  • STN 34 1398 platná od roku 4/2014 až do 3/2017
  • NF-C-17-102 (FR-SK) platná od 1.3.2017 do súčasnosti

Keďže po roku 3/2017 nebola platná STN norma pre aktívne bleskozvody, došlo k prekladu francúzskej normy NFC 17-102:2011. Podľa informácií zo školení sa však jedná len o Francúzsku národnú normu a nie európsku normu. 

Všetky aktívne bleskozvody, ktoré boli zrealizované podľa projektov s dátumom do 3/2017 a takto boli opečiatkované na stavebnom úrade, mohli byť skolaudované a prijaté do užívania.

Objekt mohol byť realizovaný aj v roku 2019 s aktívnym bleskozvodom, avšak podľa projektu, ktorý bol vytvorený s dátumom do 3/2017 a bol opečiatkovaný stavebným úradom na začatie stavby.

Celá problematika okolo aktívnych bleskozvodov rozdelila Slovenskú a Českú republiku na dva tábory. Pravdou však je, že už žiaden Európsky štát okrem Francúzska, nemá platnú normu na projektovanie a inštalovanie aktívnych bleskozvodov.

Revízie namontovaných aktívnych bleskozvodov sa musia vykonávať, pretože existujúce aktívne bleskozvody boli namontované podľa vtedy platných noriem. Podľa týchto noriem musí revízny technik vykonať revíziu a merania a na základe týchto poznatkov vydať revíznu správu bleskozvodu.

Prehľad všetkých platných noriem bleskozvodu opisujeme podrobnejšie v našom článku, medzi ktorými nájdete aj aktívny bleskozvod revízia – Všetky STN normy pre bleskozvod a ich rozdiely

 

author avatar
Bohuš Žila