Revízie aktívnych bleskozvodov sa dnes vykonávajú a do doby najbližšej rekonštrukcie, sa aj stále budú vykonávať. Aktívne bleskozvody boli namontované v dobe, kedy platili normy STN a preto je ich potrebné revidovať. Poďme si povedať niečo viac o aktívnych bleskozvodoch a ich revíziách.

Dnes na Slovensku už norma, podľa ktorej by bolo možné namontovať aktívny bleskozvod neexistuje. Do roku 3/2017 platili dve normy, ktoré sa mierne odlišovali, ale v podstate boli rovnaké.

Keďže po roku 3/2017 nebola platná STN norma pre aktívne bleskozvody, došlo k prekladu francúzskej normy NFC 17-102:2011. Podľa informácií zo školení sa však jedná len o Francúzsku národnú normu a nie európsku normu. (snažili sme sa úradný preklad stiahnuť z týchto odkazov firmy EL-PROJEKT >> a Asociácie SLPA >> ale bezúspešne – nič sa nenačítalo).

Všetky aktívne bleskozvody, ktoré boli zrealizované podľa projektov s dátumom do 3/2017 a takto boli opečiatkované na stavebnom úrade, mohli byť skolaudované a prijaté do užívania – chránenia objektu.

Objekt mohol byť realizovaný aj v roku 2019 aj s aktívnym bleskozvodom, avšak podľa projektu, ktorý bol vytvorený s dátumom do 3/2017 a bol opečiatkovaný stavebným úradom na začatie stavby.

 

Termíny – aktívny bleskozvod revízia

Podľa vyššie uvedených noriem sa dnes vykonávajú revízie aktívnych bleskozvodov podľa týchto termínov.

 

Stupeň I (veľmi dôležité objekty, športoviská, opery a pod.) 2 roky
Stupeň II. a III. (ostatné objekty) 3 roky

Ďalšie termíny revízií elektrickej inštalácie ale aj bleskozvodov nájdete na tejto stránke >>

Aktívny bleskozvod revízia – rozsah

Pri revízii aktívnych bleskozvodov sa vykonáva:

  • revízia a meranie zvodov a zemničov (dokument revízie bleskozvodu, ktorého súčasťou zachytávacej sústavy je aktívna hlavica zachytávacej sústavy – meranie spojitosti a meranie zemných odporov zemničov)
  • funkčná skúška hlavice meraním (je potrebné fyzicky prísť k aktévnej hlavici zachytávacej sústavy na streche, prípadne ju zložiť a zmerať jej funkčnosť špeciálnymi prístrojmi – každý výrobca má svoj testovací prístroj)
  • kontrola a meranie zvodiča bleskových prúdov a prepätia (Vnútroná ochrana elektrických rozvodov pred bleskovými prúdmi a prepätiami. POZOR na rozlišovanie týchto dvoch zariadení. Rozdiel nie je len v cene ale aj vo funkčnosti a schopnosti zviesť bleskové prúdy na objekte na ktorom je namontovaný bleskozvod, či sa jedná o aktívny alebo pasívny bleskozvod.)
    • zvodič bleskových prúdov
    • prepäťová ochrana
  • Vnútorné vyrovnanie potenciálov (či vôbec existuje a ak áno tak meranie spojitosti prepojenia všetkých kovových častí objektu)

Všetky tieto postupy okrem funkčnej skúšky aktívnej hlavice zachytávacej sústavy bleskozvodu sa vykonáva aj pri revízii pasívneho bleskozvodu.

Ceny revízie aktívnych bleskozvodov

Vyplnením jednoduchého formuláru na tejto stránke REVÍZIE dostanete od nás obratom cenu za revíziu aktívneho bleskozvodu ale aj pasívneho, prípadne elektrickej inštalácie. Stránka REVÍZIE obsahuje ďalšie informácie a termíny revízií, ktoré budú pravdepodobne pre Vás zaujímavé.

Hlavice aktívnych bleskozvodov 

Schirtec – rakúsky výrobca (hlavice S-A, S-AM, S-DA, S-DAS, S-AS) https://schirtec.at/product/e-s-e-lightning-conductors/s-a/

 WAT Franklinplus – francúzsky výrobca (W10, W20, W30, W45, W60) https://www.el-projekt.sk/-franklinplus-wat

 

 

 

Share This