REVÍZIA BLESKOZVODU

preukáže funkčnosť ochrany objektu pred úderom blesku

Revíziu bleskozvodu je potrebné vykonávať minimálne každé 4 roky pre klasický – pasívny bleskozvod a 2 – 3 roky pri aktívnom bleskozvode.

Revíziou preveríme funkčnosť bleskozvodu, tak aby pri údere blesku, išiel blesk čo najkratšou cestou a po nami zadaných cestách priamo do zeme.

Revízie bleskozvodu vykonávame na pasívnych bleskozvodoch, ale aj na aktívnych bleskozvodoch. Popri potrebných úkonoch a meraniach, ako pro klasickom bleskozvode, vykonávame aj funkčnú skúšku aktívnej hlavice.

Potrebujete vykonať kompletnú revíziu elektroinštalácie aj bleskozvodu? Kliknite na odkaz a vyplňte formulár pre kompletný cenník revízií >>

Revízia bleskozvodu – TERMÍNY

Zachytávacia – zberná sústava na streche, zvody a zemniče.

Meranie zemných odporov.

Prepäťová ochrana hlavných rozvodov objektu.

Funkčná skúška aktívnej hlavice zachytávača pri aktívnom bleskozvode.

Klasický bleskozvod

Klasický - pasívny bleskozvod

Klasický bleskozvod tvorený drôtom po streche, zachytávacími tyčami, zvodmi zo strechy dole do zeme cez meracie svorky.

Revízie robíme aj podľa starej normy (pôvodné bleskozvody) STN 34 1390, ktorá bola platná do 1.2.2009. Nové objekty postavené od roku 2009 robíme revízie bleskozvodu podľa súboru noriem STN EN 62305-1 až 5.

 

Hladina ochrany I. a II. (športoviská, opery, dôležité objekty)2 roky
Hladina ochrany III. a IV. (bytovky, rodinné domy, admin.budovy)4 roky
Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu1 rok
Aktívny bleskozvod

Aktívny bleskozvod

 Aktívny bleskozvod, ktorý je tvorený aktívnou hlavicou – zachytávačom (hrčka na zachytávacej tyči) a ďalej zvody pre malé objekty 1 zvod a pre väčšie objekty 2 zvody. Meracie svorky zemničov, ktoré spájajú nadzemnú a zemniacu sústavu bleskozvodu.

V dnešnej dobe už nové objekty nemôžu byť kolaudované s aktívnym zachytávačom. Revízie aktívnych bleskozvodov robíme s meraním a revíziou zemnenie a vedenia ako aj funkčná skúška aktívnej hlavice zachytávača.

Revízie sú vykonávané podľa nižšie uvedených noriem podľa toho v ktorom období bol objekt kolaudovaný.

STN 34 1391 6:1998, STN 34:1391 Z1-11:2004,

STN 34 1391 Z2-5:2007

STN 34 1398 3:2014

Stupeň I (veľmi dôležité objekty, športoviská, opery a pod.)2 roky
Stupeň II. a III. (ostatné objekty)3 roky

Funguje Vám bleskozvod?

Revízia bleskozvodu preverí, či je Váš bleskozvod v poriadku a funkčný. Zistite, či sú ochranné prístroje funkčné a tým Vás chránia pri búrkach.

Funkčný bleskozvod zvedie blesk čo najrýchlejšie do zeme a po nami zadaných cestách.

Revízia bleskozvodu po montáži

Skontrolujeme bleskozvod a práce dodávateľskej firmy elektromontážnych prác. Následné revízie po elektromontážnych prácach sú najskôr po 3-4 rokoch. Vtedy už záruka na dodávku elektromontážnych prác bleskozvodu neplatí. Podrobná a nezávislá revízia, Vám ušetrí množstvo financií.

k

Revízie predložíme kedykoľvek

V prípade mimoriadnych udalostí Vám vieme bezplatne predložiť originálnu dokumentáciu (revízia bleskozvodu) potrebnú k plneniu poistky. Kontrola a štátne inštitúcie majú k dispozícii vždy platné revízie. S dokumentáciou od nás kontroly končia väčšinou bez pokút. Dokumentáciu máme zálohovanú a kedykoľvek prístupnú.

Revízie bleskozvodu vykonávame fyzicky.

N

Revíziu bleskozvodu vykonávame skutočne na stavbe ako aj merania zemničov.

N
Revízia bleskozvodu a prepäťových ochrán.
N
Kontrola dodávateľských prác a použitého materiálu vo Váš prospech. Nezávisle zastupujeme investora.
N

Každá revízna správa (OPaOS) má odporúčanie a návrh riešenia – odstránenie závad. Cenová ponuka obsahuje vždy položky materiálu a práce.

N

Funkčná skúška aktívnych bleskozvodov  všetkých typov hlavíc dodávaných na SLovensko.

  • Franklin Plus WAT
  • DAT Controler PLUS
  • SCHIRTEC
  • Franklin France AFB

Revízia je kontrola montážnych prác

Po každej elektromontážnej práci alebo oprave bleskozvodu si dajte vykonať revíziu, nezávislým revíznym technikom.

Nezaujatá revízia

Dodávateľské firmy Vás budú presviedčať, že Vám dodajú revíziu v cene.

Dajte si však vykonať revíziu od nezávislej osoby od dodávateľa.

Revízia od montážnej firmy?

Z osobných skúseností vieme, že je to najdrahšia revízia.

Po následnej revízii, ktorá je už po záručnej dobe, skutočný revízny technik veľakrát zisťuje nedostatky, až fatálne zlyhania dodávky.

Skutočná revízia

Montáž sa už nedá reklamovať, preto následné opravy sú neporovnateľne drahšie, ako revízia vykonaná bezprostredne po dodaní elektro prác bleskozvodu.

Share This