fbpx

Lehoty elektro revízií, rozdelenie do skupín

,
Metrel prístroj

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie podľa klasifikácie vonkajších vplyvov alebo podľa druhu objektu a zariadení. Ďalej si ukážeme rozdelenie technických zariadení elektrických do skupín – skupina A vyžaduje nielen klasickú revíziu ale aj úradnú skúšku OPO – oprávnená právnická osoba (TUV, Technická inšpekcia, E.I.C a iné – viď stránka Zoznam vydaných a odobratých osvedčení a oprávnení NIP (gov.sk))

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa klasifikácie vonkajších vplyvov

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa klasifikácie vonkajších vplyvov podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. a jej novelizácii Vyhl. 398/2013 Z.z. kde sa zmenila v prílohe č.8 tabuľka B a následne vyhláška 234/2014 Z.z. v ktorej sa dopĺňa a mení tabuľka B vo Vyhl. 398/2013 Z.z. Nižšie uvádzame tabuľku v ktorej sú tieto zmeny už prevedené a sú aktuálne.

lehoty-a-triedy-podla-vonkajsich-vplyvov

Tabuľka vonkajších vplyvov, prehľad, krytie: https://www.sez-kes.sk/assets/files/obsah/72-Vplyvy2020.pdf

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadení

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadení podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. príloha č.8 tabuľka A.

ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH

podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.

SKUPINA A: Technické zariadenia elektrické skupiny A podľa druhu sú (revízia klasická aj úradná skúška prevedená OPO):

 1. technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
 2. technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
 3. elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia nad 1 500 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
 4. elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, kvapalín, plynov alebo prachu (vonkajší vplyv BE2) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
 5. elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
 6. elektrická inštalácia v prostredí s extrémnou korozívnou agresivitou alebo s trvalým vplyvom korozívnych látok (vonkajší vplyv AF4) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
 7. elektrická inštalácia v priestore s mimoriadnym nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom v mokrom prostredí s vonkajším vplyvom AD3 až AD8 alebo dotykom s potenciálom zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
 8. elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariadenie,
 9. elektrická inštalácia v objekte určenom na zhromažďovanie viac ako 250 osôb v jednom priestore vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny.

SKUPINA B: Technické zariadenia elektrické skupiny B sú:

Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.

SKUPINA C: Technické zariadenia elektrické skupiny C sú:

Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A a skupiny B.

ODKAZY

Vyhláška 508/2009 Z.z. a jej novelizácie – Vedomostná databáza (zendesk.com)

508/2009 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými (zendesk.com)

398/2013 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou (zendesk.com)

234/2014 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (zendesk.com)

Potrebujete vykonať revízie?

Napíšte nám Vašu požiadavku.

  Znalosti

  Publikované

  20. februára 2023

  Odoslať komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *