Cenník Elektromontážnych prác, Bleskozvodov a Elektro revízií

b

Položkovité Rozpočty

Cenová ponuka obsahuje položkovitý rozpis materiálu a práce. Viete presne čo sa bude vykonávať a čo to bude stáť.

Rýchla Reakcia

V krátkej dobe Vás kontaktujeme, dohodneme obhliadku a naceníme požadované práce, ktoré Vám obratom zašleme do Vášho e-mailu.

Osobná Konzultácia

V prípade potreby alebo väčších rozsahov prác Vás osobne navštívime a predstavíme riešenie. Zúčastníme sa zhromaždenia bytovky, kde odprezentujeme riešenie a zodpovieme všetky otázky.

Porovnávajte, porovnateľné.

M

Vylúčte ponuky, ktoré neobsahujú položkovitý rozpočet, pretože nie je zaručené, že všetko čo ste požadovali je zahrnuté v ponuke.

N

Vyžiadajte si referencie. Zabezpečte si kontakty na osoby, ktoré spolupracovali s danou firmou a overte si ich prácu.

N

Pri väčšom rozsahu prácu si zabezpečte výkaz výmer. Výkaz výmer je podklad pre spracovanie položkovitého rozpočtu. Je to vlastne rozpočet ale bez cien. Výkaz výmer obsahuje položky materiálu, práce a ich množstvo, bez cien. Takto zabezpečíte, že všetky požadované práce budú nacenené.

N

Pri rekonštrukciách je potrebný projekt elektrickej inštalácie alebo bleskozvodu, ktorý sa riadi najnovšími platnými normami. Súčasťou projektu je aj rozpočet a výkaz výmer.

Pošlite nám Správu

15 + 13 =

Alebo Nám Zavolajte 0905 380 493

Máme radi napätie

Kontaktujte nás

Rýchla reakcia na požiadavky. Položkovité cenové ponuky. Dodávame vždy to, čo sľúbime. Sľubujeme len to, čo vieme dodať. Dodávame v najvyššej kvalite. Dodržiavame dohodnuté termíny.
Share This