fbpx

Práca elektrikár – zamestnanec, SZČO alebo partie

Samostatný Elektrotechnik min.§22 Vyhl. 508/2009 Z.z.

Celé Slovensko

Ponúkame prácu pre profesionálnych elektrikárov, ktorých patrične odmeníme.

Prácu elektrikára odmeňujeme podľa výkonu za každú ukončenú a odovzdanú zákazku.

Zákazník je ochotný zaplatiť. Pridajte sa k nám!

SZČO alebo PARTIE

zákazková spolupráca

Zákazky s ktorými potrebujeme pomôcť na Váš email. Úkolové odmeny za každú zákazku.

ZAMESTNANEC alebo SZČO

dlhodobá spolupráca

Máte záujem zamestnať sa alebo dlhodobo spolupracovať s profesionálnou firmou?

Osobnostné predpoklady

Neustále sa vzdelávajúci elektrikár

Fyzicky zdatný, usmiaty a v pohode.

Možnosť odcestovať mimo domova na cca 4-5 dni.

Schopnosť čítať technickú dokumentáciu.

Schopnosť zvládať rôzne nálady zákazníka.

Schopnosť dať zákazníkovi istotu a odpovedať mu s úsmevom na všetky otázky.

Požadované zručnosti

Profesionálny elektrikár – čítanie technickej dokumentácie.

Práca s Gmail, GoogleDRIVE, GoogleFOTKY.

Vodičský preukaz B, samostatný elektrotechnik min. §22 Vyhl. 508/2009 Z.z.

Práca elektrikár

Požiadavky zákazníka sú zrealizované podľa podkladov a platných noriem. Všetky prípadné ďalšie požiadavky sú odkomunikované s nadriadeným a odsúhlasené.

Práca je nafotená s prípadnými video nahrávkami – pred, počas a po realizácii a uložená do Google DRIVE danej zákazky.

Pracovisko je vyčistené, pracovný príkaz vypísaný a s podpisom zákazníka. Odpad zo zákazky je zlikvidovaný zákonným spôsobom – napr. ZEDKO.

Pracovisko je odovzdané zákazníkovi. Zákazník je ochotný zaplatiť za vykonanú prácu.

Práca elektrikár - výberové konanie

Prosíme Vás o vyplnenie základného formuláru a zaslanie životopisu >>.

Preferovaní uchádzači budú pozvaní na ďalší test  a následne na pohovor, ktorý sa skladá z odbornej a všeobecnej časti. Úspešní uchádzači sa zúčastnia 2.kola výberového konania.

Všetkým uchádzačom odpovedáme, a to aj v prípade zamietavého stanoviska.

PRÁCA ELEKTRIKÁR – VÝHODY SPOLUPRÁCE S BM ELEKTRO

Elektrikár presne vie kedy, kde a ako má vykonať svoju činnosť.

Elektrikár má materiál pripravený, venuje sa len svojej odbornej činnosti.

Elektrikár sa venuje len tomu čo vie najlepšie – elektromontážnym prácam.

Náradie HILTY

Elektrikár má k dispozícii všetky náradia a zariadenia firmy BM Elektro, s.r.o. (ďalej len BM) pre prácu na zákazkách pre BM Elektro.

Žiadna administratíva

Elektrikár má plnú administratívnu podporu – telefonovanie, dohadovanie zákazky, email a SMS komunikácia so zákazníkom, zabezpečenie materiálu – kôpky.

Žiadne vybavovačky

Ponuky, administratíva, telefonovanie, dohadovanie termínu realizácie a oznamy na dvere zákazníkov sú zebezpečené našimi pracovníkmi.

Materiál je na stavbe

Materiál je zabezpečený v priestoroch BM, prípadne pri väčších zákazkách, priamo na stavbe.

Zákazník vie o všetkom

Zákazník už elektrikárov očakáva, všetky potrebné kľúče a prístupy do objektov, priestorov sú zabezpečené.

Elektrikár sa venuje práci

Práca elektrikár – venujte sa len elektro-montážnym prácam, žiadne vybavovanie ani zháňanie materiálu.

Podklady a popisy cez Google DRIVE

Elektrikár vie presne čo má robiť. Všetky podklady sú sprístupnené elektrikárovi cez Google Disk.

Plánovanie 2 týždne vopred

Elektrikár minimálne 2 týždne vopred presne vie – kedy, kam a čo bude robiť. Má všetky podklady a fotky z obhliadky na Google DRIVE disku.

Google KALENDÁR - plánovanie

Elektrikár v Google Kalendári presne vidí na aké dni a kde bude pracovať. Do tohto kalendára elektrikár značí dni, kedy chce mať voľno. V daných dňoch nebudú plánované realizácie pre elektrikára.

Elektrikár vie KEDY a KDE

Elektrikár presne vie kedy, kde a ako má vykonať svoju činnosť. Všetky práce sú plánované cez Google Kalendár a sú priamo vpísané do kalendára elektrikára. V udalosti kalendára je adresa, meno a telefonický kontakt na zákazníka.

Firemné dni a školenia

Intenzívne spolupracujúci elektrikári sa zúčastňujú na náklady BM – odborných školení, zájazdy na výstavy a firemných dní firmy.

Odmena za každú zákazku

Elektrikár pred začatím prác presne vie, koľko práce sa vyžaduje (VV – výkaz výmer) a vie presne akú odmenu získa za danú prácu. Elektrikár má k dispozícii aj informáciu o odhadovaných Nh. Nh je normohodina – predpokladaný požadovaný čas na vykonanie práce.

VOĽNÉ ZÁKAZKY – PRÁCA ELEKTRIKÁR

Normohodina (Nh) – je odhadovaná celková práca elektrikára, celkový čas v hodinách potrebný pre zrealizovanie zákazky. (príklad: 6-normohodín znamená že jedna osoba to bude robiť 6 hodín, 2 osoby – 3hodiny a šikovné 2 osoby – 1,5 až 2 hodiny)

Kód zákazky
Adresa
Mesto
Normo hodín
Odorúčaný počet pracovníkov
Odmena za prácu
Nástup na práce
Realizácia najneskôr do
Stručný popis
Stav
Odkaz
Zaevidované
Info
20-0047Horná 99-101Banská Bystrica161-2150,00 €odstránenie závad z OPaOS elektroVOĽNÉhttps://drive.google.com/drive/folders/1jSa6l3Ka47TaVuwDFJE2GVF4BIQdv-c-?usp=sharing
20-0015Púpavova 22Bratislava7584-59 100,00 €Rekonštrukcia bytovky. 12.poschodí – 2x stúpacie vedenie, pivničné priestory komplet, hlavný prívod pre bytovku.REZERVOVANÉhttps://drive.google.com/drive/folders/1JNpXfMenscfcy0FeL3QNMHvQekZeACpl?usp=sharing18.02.2020
20-0040Chabenecká 9Banská Bystrica
81-2120,00 €odstránenie závad z OPaOS bleskozvodu – výmena 3x meracia svorka, Vytvorenie Tg meracej svorky a v zemi spojenie na zemniči č.2 – vylepšenie zemného odporu zemniča tak aby zemný odpor bol do 5 Ohmov.VOĽNÉhttps://drive.google.com/drive/folders/1LKub-daot3ePSvdH-bev0ufukWMl_OtE?usp=sharing12.02.2020
20-0044Ľupčianska 21Slovenská Ľupča2130,00 €montáž svietidla s pohybovým senzorom do prístupnej výšky – pôvodné svietidlo ostávaVOĽNÉhttps://drive.google.com/drive/folders/1xyBIe4WNJ8kzQXgK0o2mL8OZSaoBdXwC?usp=sharing10.02.2020
20-0041Jegorovova 20Banská Bystrica81-295,00 €Prívody samostatné pre sušičku a práčku v krajčírskej dielni ženy + zásuvka zadná časť 230V. Zásuvka v krajčírskej dielni + sklad 7zistiť príčinu a odstrániť nefunkčné svietidloZREALIZOVANÉ04.02.2020
19-960Podkriváň 5Podkriváňodstránenie závad z revízie E a B VOĽNÉ
20-0037Horná 85Banská Bystrica61-280,00 €výmena osvetlenia BD, súmrakový spínač REZERVOVANÉhttps://drive.google.com/drive/folders/13hHedeXqLf9I3EglIkXUaigOZAFrCRCV?usp=sharing31.01.2020
20-0007Tulská 47Banská Bystrica101-2250,00 €25.2.2020nové zásuvkové obvody v byte lištou 8x dvojzásuvka, 3xjednozásuvka, krabice KO68 – pod omietku, rozvody v lište PVC 22×24
KO68 zasekať + prívod do krabice z lišty, údržba v byte – rozvody, revízia elektro bytu
REZERVOVANÉhttps://drive.google.com/drive/folders/1zzNiyAqrOW1HLxyxgytp7OZmHcp_SDyn?usp=sharing10.02.2020
20-0004Spojová 12Banská Bystricaelektromontážne práce v garáži REZERVOVANÉ
19-931Donča 6Zvolen6.2.2020kontrola elektroinštalácie v byte, výmena rozvodnice, revízia VOĽNÉ
20-0012Tr.SNP 14,16,18Banská Bystrica482570,00 €domáce telefóny + RFID čipyREZERVOVANÉhttps://drive.google.com/drive/folders/166b_hzmASfm1IOzX9mdMisFlZUeG-6hI?usp=sharing28.01.2020
20-0036ČSA 19Banská Bystrica2140,00 €odstránenie závad po revízii EVOĽNÉhttps://drive.google.com/drive/folders/1z7yXoyLtStFZOyZaDfDtUT-ANvM9LHCP?usp=sharing27.01.2020
19-478Wolkerova 17
Banská Bystrica952-31 100,00 €Rekonštrukcia elektrickej inštalácie bytovky – 9bj, rozvodnica RE 2x (už
sú nové vnútra – viď foto), nové rozvody svetla chodieb, pivníc a
súkromné pivnice, nové prívody pre byty 3×6 alebo 5×6
VOĽNÉhttps://drive.google.com/drive/folders/1_-seQcU-OPNcCcSg6rlspbVG4REKDilR?usp=sharing27.01.2020
19-903Krytá plaváreň štiavničkyBanská Bystrica61-2140,00 €práca len v Sobotuoprava elektro v bufete + kuchyňaVOĽNÉhttps://drive.google.com/drive/folders/1jvpFYf8D6VgNMNoTaqpe18LAjBhpWWml?usp=sharing20.01.2020
19-858Krivánska 30Banská Bystrica752-31 200,00 €20.1.2020rekonštrukcia byt, panel 3i kompletREALIZUJE SAhttps://drive.google.com/drive/folders/1cWLTGfWMckpI-PV4644t2QvzvXa6nt_K?usp=sharing10.01.2020
Normohodina (Nh) – je odhadovaný celkový čas v hodinách potrebný pre zrealizovanie zákazky. (príklad: 6-normohodín znamená že jedna osoba to bude robiť 6 hodín, 2 osoby – 3hodiny a šikovné 2 osoby – 1,5 až 2 hodiny)

Práca nás baví