Práca elektrikár – zamestnanec, SZČO alebo partie

Samostatný Elektrotechnik min.§22 Vyhl. 508/2009 Z.z.

Celé Slovensko

Ponúkame prácu pre profesionálnych elektrikárov, ktorých patrične odmeníme.

Prácu elektrikára odmeňujeme podľa výkonu za každú ukončenú a odovzdanú zákazku.

Zákazník je ochotný zaplatiť. Pridajte sa k nám!

SZČO alebo PARTIE

zákazková spolupráca

Vyplňte prosím nižšie uvedený formulár. Na email Vám budeme zasielať zákazky s ktorými potrebujeme pomôcť. Úkolové odmeny za každú zákazku.

ZAMESTNANEC alebo SZČO

dlhodobá spolupráca

Máte záujem zamestnať sa alebo dlhodobo spolupracovať s profesionálnou firmou?

Osobnostné predpoklady

Neustále sa vzdelávajúci elektrikár

Fyzicky zdatný, usmiaty a v pohode.

Možnosť odcestovať mimo domova na cca 4-5 dni.

Schopnosť čítať a porozumieť technickej dokumentácie.

Schopnosť zvládať rôzne nálady zákazníka.

Schopnosť dať zákazníkovi istotu a odpovedať mu s úsmevom na všetky otázky.

Požadované zručnosti

Profesionálny elektrikár:

  • čítanie technickej dokumentácie,
  • samostatná práca ktoro elektrikár zrealizuje potreby a predstavy zákazníka,
  • hľadanie riešenia prípadných problémov a zmien prác
  • svojho nadriadeného žiada o odsúhlasenie navrhovaného riešenia (elektrikár nezaťažuje nadriadeného problémami  – elektrikár prichhádza len s riešením),

Práca s Gmail, GoogleDRIVE, GoogleFOTKY.

Vodičský preukaz B, samostatný elektrotechnik min. §22 Vyhl. 508/2009 Z.z.

Práca elektrikár

Požiadavky zákazníkazrealizované podľa podkladov a platných noriem. Všetky prípadné ďalšie požiadavky sú odkomunikované s nadriadeným a odsúhlasené.

Práca je nafotená s prípadnými video nahrávkami – pred, počas a po realizácii a uložená do Google DRIVE danej zákazky.

Pracovisko je vyčistené, pracovný príkaz vypísaný a s podpisom zákazníka. Odpad zo zákazky je zlikvidovaný zákonným spôsobom – napr. ZEDKO.

Pracovisko je odovzdané zákazníkovi. Zákazník je ochotný zaplatiť za vykonanú prácu.

Práca elektrikár - výberové konanie

Prosíme Vás o zaslanie Vášho životopisu a motivačného listu na email personalne@bmelektro.sk 

Preferovaní uchádzači budú pozvaní na ďalší test  a následne na pohovor, ktorý sa skladá z odbornej a všeobecnej časti. Úspešní uchádzači sa zúčastnia 2.kola výberového konania.

Všetkým uchádzačom odpovedáme, a to aj v prípade zamietavého stanoviska.

VOĽNÉ ZÁKAZKY – PRÁCA ELEKTRIKÁR

Normohodina (Nh) – je odhadovaná celková práca elektrikára, celkový čas v hodinách potrebný pre zrealizovanie zákazky. (príklad: 6-normohodín znamená že jedna osoba to bude robiť 6 hodín, 2 osoby – 3hodiny a šikovné 2 osoby – 1,5 až 2 hodiny)

Kód zákazky
Mesto
Normo hodín
Odorúčaný počet pracovníkov
Odmena za prácu
Nástup na práce
Realizácia najneskôr do
Stručný popis
Stav
Odkaz
Zaevidované
20-0267Bzovík71100,00 €čo najskôrKompletná výmena vnútra rozvodnice RD + náter z vnútra (konštrukcia a rám po vybratí zariadení, krycí plech, dvierka z vnútra a po odsúhlasení majiteľom aj vonkajší náter dvierokREALIZUJE SA13.11.2020
20-0367Bzovík252-3450,00 €čo najskôr19.11.2020NN prípojka pre 2x rodinný dom – výkopové práce sú zabzzpečené a výkopy pripravené 14.11.2020
RE rozvodnica pre dvoch odberateľov osadená na betónový múrik plotu
SPP2 skrinka na bet.stlpe + ochranná pozink rúra
HDO zapojenie blokovania elektrického kúrenia
zrušenie existujúcich prívodov
ZREALIZOVANÉ13.11.2020
20-0370Donovaly Záhradište752-3850,00 €čo najskôr18.11.2020Prerobenie – rekonštrukcia časti výdaja stravy SPEED BISTRO – Donovaly. Rozsah prác vid pôdorys + výkaz výmer (množstvo práce a materiálu).
1x doplnenie do rozvodnice, 1x malá plastová rozvodnica na povrch + úprava a natiahnutie nových rozvodov – väčšina po existujúcich kovových žľaboch.
REZERVOVANÉ12.11.2020
20-0328Zvolen202-3280,00 €čo najskôrNový DDZ digital Tesla KARAT – 24bj, 8poschodí
náhradou za existujúci Tesla 4+n
RFID RAK BES čítačka čipov – počet kľúčov podľa zoznamu celkovo 87ks+10ks rezerva
REZERVOVANÉ12.11.2020
20-350Zvolen201-2250,00 €čo najskôrVýmena svietidiel na existujúcich miestach pôvodných
D: SANSO LED 15W s PIR senzorom – 24ks (svietidlo s PIR bez NO modulu)
A: STL15 LED15W PIR+NO – PIR svietidlo s NO modulom – 32ks (PIR + NO modul)
REZERVOVANÉ12.11.2020
20-0351Zvolen262-3370,00 €čo najskôrDDZ výmena dorozumievacieho systému – 1vchod, 35 bytov,
3x vstupné tablo (2x je existujúce tablo a 1x bude vytvorené nové – lištovanie + kabeláž), 7 poschodí s využitím existujúcich rozvodov okrem table kde sa privedú nové rozvody v PVC lištách
REZERVOVANÉ12.11.2020

PRÁCA ELEKTRIKÁR – VÝHODY SPOLUPRÁCE S BM ELEKTRO

Elektrikár presne vie kedy, kde a ako má vykonať svoju činnosť.

Elektrikár má materiál pripravený, venuje sa len svojej odbornej činnosti.

Elektrikár sa venuje len tomu čo vie najlepšie – elektromontážnym prácam.

Náradie HILTY

Elektrikár má k dispozícii všetky náradia a zariadenia firmy BM Elektro, s.r.o. (ďalej len BM) pre prácu na zákazkách pre BM Elektro.

Žiadna administratíva

Elektrikár má plnú administratívnu podporu – telefonovanie, dohadovanie zákazky, email a SMS komunikácia so zákazníkom, zabezpečenie materiálu – kôpky.

Žiadne vybavovačky

Ponuky, administratíva, telefonovanie, dohadovanie termínu realizácie a oznamy na dvere zákazníkov sú zebezpečené našimi pracovníkmi.

Materiál je na stavbe

Materiál je zabezpečený v priestoroch BM, prípadne pri väčších zákazkách, priamo na stavbe.

Zákazník vie o všetkom

Zákazník už elektrikárov očakáva, všetky potrebné kľúče a prístupy do objektov, priestorov sú zabezpečené.

Elektrikár sa venuje práci

Práca elektrikár – venujte sa len elektro-montážnym prácam, žiadne vybavovanie ani zháňanie materiálu.

Podklady a popisy cez Google DRIVE

Elektrikár vie presne čo má robiť. Všetky podklady sú sprístupnené elektrikárovi cez Google Disk.

Plánovanie 2 týždne vopred

Elektrikár minimálne 2 týždne vopred presne vie – kedy, kam a čo bude robiť. Má všetky podklady a fotky z obhliadky na Google DRIVE disku.

Google KALENDÁR - plánovanie

Elektrikár v Google Kalendári presne vidí na aké dni a kde bude pracovať. Do tohto kalendára elektrikár značí dni, kedy chce mať voľno. V daných dňoch nebudú plánované realizácie pre elektrikára.

Elektrikár vie KEDY a KDE

Elektrikár presne vie kedy, kde a ako má vykonať svoju činnosť. Všetky práce sú plánované cez Google Kalendár a sú priamo vpísané do kalendára elektrikára. V udalosti kalendára je adresa, meno a telefonický kontakt na zákazníka.

Firemné dni a školenia

Intenzívne spolupracujúci elektrikári sa zúčastňujú na náklady BM – odborných školení, zájazdy na výstavy a firemných dní firmy.

Odmena za každú zákazku

Elektrikár pred začatím prác presne vie, koľko práce sa vyžaduje (VV – výkaz výmer) a vie presne akú odmenu získa za danú prácu. Elektrikár má k dispozícii aj informáciu o odhadovaných Nh. Nh je normohodina – predpokladaný požadovaný čas na vykonanie práce.

Práca nás baví

[modula id="46926"]