Práca elektrikár – zamestnanec, SZČO alebo partie

Samostatný Elektrotechnik min.§22 Vyhl. 508/2009 Z.z.

Celé Slovensko

Ponúkame prácu pre profesionálnych elektrikárov, ktorých patrične odmeníme.

Prácu elektrikára odmeňujeme podľa výkonu za každú ukončenú a odovzdanú zákazku.

Zákazník je ochotný zaplatiť. Pridajte sa k nám!

SZČO alebo PARTIE

zákazková spolupráca

Vyplňte prosím nižšie uvedený formulár. Na email Vám budeme zasielať zákazky s ktorými potrebujeme pomôcť. Úkolové odmeny za každú zákazku.

ZAMESTNANEC alebo SZČO

dlhodobá spolupráca

Máte záujem zamestnať sa alebo dlhodobo spolupracovať s profesionálnou firmou?

Osobnostné predpoklady

Neustále sa vzdelávajúci elektrikár

Fyzicky zdatný, usmiaty a v pohode.

Možnosť odcestovať mimo domova na cca 4-5 dni.

Schopnosť čítať a porozumieť technickej dokumentácie.

Schopnosť zvládať rôzne nálady zákazníka.

Schopnosť dať zákazníkovi istotu a odpovedať mu s úsmevom na všetky otázky.

Požadované zručnosti

Profesionálny elektrikár:

  • čítanie technickej dokumentácie,
  • samostatná práca ktoro elektrikár zrealizuje potreby a predstavy zákazníka,
  • hľadanie riešenia prípadných problémov a zmien prác
  • svojho nadriadeného žiada o odsúhlasenie navrhovaného riešenia (elektrikár nezaťažuje nadriadeného problémami  – elektrikár prichhádza len s riešením),

Práca s Gmail, GoogleDRIVE, GoogleFOTKY.

Vodičský preukaz B, samostatný elektrotechnik min. §22 Vyhl. 508/2009 Z.z.

Práca elektrikár

Požiadavky zákazníkazrealizované podľa podkladov a platných noriem. Všetky prípadné ďalšie požiadavky sú odkomunikované s nadriadeným a odsúhlasené.

Práca je nafotená s prípadnými video nahrávkami – pred, počas a po realizácii a uložená do Google DRIVE danej zákazky.

Pracovisko je vyčistené, pracovný príkaz vypísaný a s podpisom zákazníka. Odpad zo zákazky je zlikvidovaný zákonným spôsobom – napr. ZEDKO.

Pracovisko je odovzdané zákazníkovi. Zákazník je ochotný zaplatiť za vykonanú prácu.

Práca elektrikár - výberové konanie

Prosíme Vás o zaslanie Vášho životopisu a motivačného listu na email personalne@bmelektro.sk 

Preferovaní uchádzači budú pozvaní na ďalší test  a následne na pohovor, ktorý sa skladá z odbornej a všeobecnej časti. Úspešní uchádzači sa zúčastnia 2.kola výberového konania.

Všetkým uchádzačom odpovedáme, a to aj v prípade zamietavého stanoviska.

VOĽNÉ ZÁKAZKY – PRÁCA ELEKTRIKÁR

Normohodina (Nh) – je odhadovaná celková práca elektrikára, celkový čas v hodinách potrebný pre zrealizovanie zákazky. (príklad: 6-normohodín znamená že jedna osoba to bude robiť 6 hodín, 2 osoby – 3hodiny a šikovné 2 osoby – 1,5 až 2 hodiny)

Kód zákazky
Adresa
Mesto
Normo hodín
Odorúčaný počet pracovníkov
Odmena za prácu
Nástup na práce
Realizácia najneskôr do
Stručný popis
Stav
Odkaz
Zaevidované
Info
20-0228 J.Fraňa 11,12,13 MT 7 2 180,00 € čo najskôr odstránenie závad č.1,2,3,4,6 z revízie bleskozvodu REZERVOVANÉ 30.08.2020

PRÁCA ELEKTRIKÁR – VÝHODY SPOLUPRÁCE S BM ELEKTRO

Elektrikár presne vie kedy, kde a ako má vykonať svoju činnosť.

Elektrikár má materiál pripravený, venuje sa len svojej odbornej činnosti.

Elektrikár sa venuje len tomu čo vie najlepšie – elektromontážnym prácam.

Náradie HILTY

Elektrikár má k dispozícii všetky náradia a zariadenia firmy BM Elektro, s.r.o. (ďalej len BM) pre prácu na zákazkách pre BM Elektro.

Žiadna administratíva

Elektrikár má plnú administratívnu podporu – telefonovanie, dohadovanie zákazky, email a SMS komunikácia so zákazníkom, zabezpečenie materiálu – kôpky.

Žiadne vybavovačky

Ponuky, administratíva, telefonovanie, dohadovanie termínu realizácie a oznamy na dvere zákazníkov sú zebezpečené našimi pracovníkmi.

Materiál je na stavbe

Materiál je zabezpečený v priestoroch BM, prípadne pri väčších zákazkách, priamo na stavbe.

Zákazník vie o všetkom

Zákazník už elektrikárov očakáva, všetky potrebné kľúče a prístupy do objektov, priestorov sú zabezpečené.

Elektrikár sa venuje práci

Práca elektrikár – venujte sa len elektro-montážnym prácam, žiadne vybavovanie ani zháňanie materiálu.

Podklady a popisy cez Google DRIVE

Elektrikár vie presne čo má robiť. Všetky podklady sú sprístupnené elektrikárovi cez Google Disk.

Plánovanie 2 týždne vopred

Elektrikár minimálne 2 týždne vopred presne vie – kedy, kam a čo bude robiť. Má všetky podklady a fotky z obhliadky na Google DRIVE disku.

Google KALENDÁR - plánovanie

Elektrikár v Google Kalendári presne vidí na aké dni a kde bude pracovať. Do tohto kalendára elektrikár značí dni, kedy chce mať voľno. V daných dňoch nebudú plánované realizácie pre elektrikára.

Elektrikár vie KEDY a KDE

Elektrikár presne vie kedy, kde a ako má vykonať svoju činnosť. Všetky práce sú plánované cez Google Kalendár a sú priamo vpísané do kalendára elektrikára. V udalosti kalendára je adresa, meno a telefonický kontakt na zákazníka.

Firemné dni a školenia

Intenzívne spolupracujúci elektrikári sa zúčastňujú na náklady BM – odborných školení, zájazdy na výstavy a firemných dní firmy.

Odmena za každú zákazku

Elektrikár pred začatím prác presne vie, koľko práce sa vyžaduje (VV – výkaz výmer) a vie presne akú odmenu získa za danú prácu. Elektrikár má k dispozícii aj informáciu o odhadovaných Nh. Nh je normohodina – predpokladaný požadovaný čas na vykonanie práce.

Práca nás baví