fbpx

Skupiny spotrebičov, ručného náradia a termíny revízií podľa STN 331600 a STN 331610. Cenu za revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia tvoríme na základe množstva. Vyplňte nižšie uvedený formulár a napíšte nám, o koľko spotrebičov a ručného náradia sa jedná. Obratom Vám zašleme cenovú ponuku na vykonanie revízie spotrebičov.

Skupiny elektrických zariadení a termíny revízií

ELEKTRICKÉ SPOTREBIČE

Zaradenie elektrických spotrebičov do jednotlivých skupín sa riadi normou STN 33 1610 . Cena revízie jedného spotrebiča sa pohybuje v rozmedzí 3,80 – 5,20 € s DPH podľa množstva. Revízie robíme po celej SR.

 • A – prenájom ďalšiemu užívateľovi
  • držaný v ruke – revízia vždy pred vydaním užívateľovi, kontrola pred použitím
  • prenosný – revízia vždy pred vydaním užívateľovi, kontrola pred použitím
  • neprenosný – revízia vždy pred vydaním užívateľovi, kontrola pred použitím
 • B – používané vo vonkajšom prostredí (stavby, poľnohospodárstvo a pod.)
  • držaný v ruke – revízia 1x za 3 mesiace, kontrola pred použitím
  • prenosný – revízia 1x za 3 mesiace, kontrola pred použitím
  • neprenosný – revízia 1x za 6 mesiacov, kontrola pred použitím
 • C – priemyselná a remeselná činnosť vo vnútorných priestoroch
  • držaný v ruke – revízia 1x za 3 mesiace, kontrola pred použitím
  • prenosný – revízia 1x za 12 mesiacov, kontrola pred použitím
  • neprenosný – revízia podľa STN 33 1500 (Vyhl. 508/2009 Z.z. príloha 8), kontrola pred použitím
 • D – verejne prístupné priestory (školy, hotely, kluby a pod.)
  • držaný v ruke – revízia 1x za 12 mesiacov, kontrola 1x za týždeň
  • prenosný – revízia 1x za 12 mesiacov, kontrola 1x za mesiac
  • neprenosný – revízia podľa STN 33 1500 (Vyhl. 508/2009 Z.z. príloha 8), kontrola 1x za 3 mesiace
 • E – administratívna činnosť
  • držaný v ruke – revízia 1x za 12 mesiacov, kontrola 1x za mesiac
  • prenosný – revízia 1x za 24 mesiacov, kontrola 1x za 6 mesiacov
  • neprenosný – revízia podľa STN 33 1500 (Vyhl. 508/2009 Z.z. príloha 8), kontrola 1x za 12 mesiacov

ELEKTRICKÉ RUČNÉ NÁRADIE

Zaradenie elektrického ručného náradia do skupín je na základe normy STN 33 1600. Cena revízie jedného ručného náradia sa pohybuje v rozmedzí 3,80 – 5,50 € s DPH podľa množstva. Revízie robíme po celej SR.

Trieda ochrany I – PE ochranný vodič je spojený s kostrou elektrického zariadenia, vyznačujú sa okrúhlou vidlicou

Trieda ochrany II a III – PE ochranný vodič nie je vedený, vyznačujú sa plochou vidlicou a označením na zariadení dvojitá izolácia (dvojitý štvorec)

 • A – s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín ročne)
  • Trieda ochrany I – revízia 1x za 6 mesiacov
  • Trieda ochrany II a III – revízia 1x za 12 mesiacov
 • B – s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín ročne)
  • Trieda ochrany I – revízia 1x za 3 mesiace
  • Trieda ochrany II a III – revízia 1x za 6 mesiacov
 • C – s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 prevádzkových hodín ročne)
  • Trieda ochrany I – revízia 1x za 2 mesiace
  • Trieda ochrany II a III – revízia 1x za 3 mesiace

Viac o revíziách sa dočítate na našich stránkach Revízie elektrických zariadení, Celá SR

Potrebujete vykonať revízie ručného náradia alebo spotrebičov?

Napíšte nám Vašu požiadavku.