Korózia a podmienky použitia materiálov bleskozvodu

Tabuľka materiálov LPS (bleskozvodu a podmienky použitia podľa  STN EN 62305-3:

pre všetky triedy LPS I až IV

Materiál Použitie Korózia
Vo vzduchu
V zemi V betóne Odolnosť Zvýšená Môže byť poškodený galvanickým spojením s
Meď

Tuhá

Lano

Tuhá

Lano – ako plášť

Tuhá

Lano – ako plášť

Dobrá v mnohých prostrediach

 

Zlúčeninami síry

Organickými materiálmi

Žiarovo pozinkovaná oceľ

Tuhá

Lano

Tuhá

Tuhá

Lano

Prijateľná vo vzduchu, v betóne a v neagresívnej pôde Vysokým obsahom chloridov Meďou
Oceľ s elektrolyticky nanesenou vrstvou medi Tuhá Tuhá Tuhá Dobrá v mnohých prostrediach Zlúčeniny síty
Nehrdzavejúca oceľ (NEREZ)

Tuhá

Lano

Tuhá

Lano

 

Tuhá

Lano

Dobrá v mnohých prostrediach Vysokým obsahom chloridov
Hliník

Tuhý

Lano

Nevhodný Nevhodný Dobrá vo vzduchu s nízkou koncentráciou síry a chloridu Alkalickými roztokmi

 

Meďou

Olovo Tuhé ako plášť
Tuhé ako plášť
Nevhodné Dobrá vo vzduchu s vysokou koncentráciou sulfátu Kyslé pôdy

 

Meďou

Nehrdzavejúcou oceľou (NEREZ)

Z vyššie uvedeného vyplýva, že spájať uvedené materiály je zakázané, len cez CUPAL podložky:

 • Hliník s meďou
 • Olovo s meďou
 • FeZn (žiarovo pozinkovaná oceľ) s meďou

Do zeme na pripojenie zemničov je možné použiť:

 • Tuhá – meď
 • Lano – meď lano ako plášť
 • Tuhá – FeZn tuhá
 • Tuhá – Oceľ s vrstvou medi
 • Tuhá + lano – Nerez – nehrdzavejúca oceľ
 • Hliník je zakázaný
 • Olovo ako plášť avšak z dôvodu ochrany životného prostredia je zakázaný

Laná sú náchylnejšie proti korózii ako tuhé vodiče. Laná z pozinkovanej ocele sa neodporúčajú do zeme, kde je najslabšie miesto prechod betón/zem.

Každé miesto prestupu materiálov napríklad: zem/betón, zem/vzduch, vzduch/omietke-múr a pod. je nevyhnutné tento prechod 30cm na jednej strane a 30cm na druhej strane ošetriť protikoróznou vrstvou. aby to nedopadlo ako na obrázku – viď nižšie.

 

Protikorózne ošetrenie prechodu zvodu, zemniča cez rôzne materiály je možné vykonať:

 

Ošetriť každý prechod materiálov:

 • zem – vzduch
 • zem – betón
 • betón – vzduch
 • vzduch – omietka, múr

Nenašli ste čo ste hľadali? Pošlite nám otázku.

1 + 11 =

NAJNOVŠIE ČLÁNKY
Domáce Telefóny pre Bytovky – AUDIO aj VIDEO

Domáce Telefóny pre Bytovky – AUDIO aj VIDEO

Komunikácia medzi vchodom a bytom je už štandard. Najrozšírenejší systém je TESLA – AUDIO domáce telefóny pre bytovky (prenos zvuku). Poznáme systém, ktorý funguje po starých rozvodoch, je digitálny, má VIDEO základ a v prípade potreby je možné kombinovať AUDIO a VIDEO telefóny.