Polomer valivej gule – bleskozvod STN EN 62305-3

LPS pre rodinné domy, bytove domy, bytovky a paneláky vychádza na 99% väčšinou LPS III.

Návrh zachytávačov má zabezpeciť ochranu objektu tak, aby úder blesku bol jedine do zachytávajúcej sústavy. Zvody zachytávačov zabezpečia rýchle a bezpečné zvedenie bleskozvých prúdov do zeme. Bleskové prúdy čo najrýchlejšie a po mne zadaných cestách do zeme.

Tabuľka polomeru valivej gule podľa STN EN 62305-3

Trieda LPS Polomer valivej gule (m) Veľkosť ôk (m)
I 20 5×5
II 30 10×10
III 45 15×15
IV 60 20×20

Typické vzdialenosti medzi zvodmi podľa LPS: 

Trieda LPS Typické vzdialenosti  (m)
I 10
II 10
III 15
IV 20

Máte otázku? Pošlite nám ju.

5 + 12 =

NAJNOVŠIE ČLÁNKY
Domáce Telefóny pre Bytovky – AUDIO aj VIDEO

Domáce Telefóny pre Bytovky – AUDIO aj VIDEO

Komunikácia medzi vchodom a bytom je už štandard. Najrozšírenejší systém je TESLA – AUDIO domáce telefóny pre bytovky (prenos zvuku). Poznáme systém, ktorý funguje po starých rozvodoch, je digitálny, má VIDEO základ a v prípade potreby je možné kombinovať AUDIO a VIDEO telefóny.