Aj vám sa Stáva že sa strácate v normách bleskozvodu? Neviete presne kedy ktoré normy platili viete, že do súčasnej doby, sme mali 5 platných noriem, ktoré platili v určitých časových úsekoch? Poďme si ukázať všetky platné normy na území slovenskej republiky do súčasnosti.

Podďme si ukázať “zákon pre revíziu bleskozvodu”, normy platné ale aj staré, podľa ktorých sa ešte aj dnes vykonávajú revízie bleskozvodu.

Najhoršie na tom sú vždy revízny technik asi preto že musia ovládať všetky doteraz platné Najhoršie na tom sú vždy revízny technik asi preto že musia ovládať všetky doteraz platné normy pre Bleskozvody

Vždy keď revízny technik príde na objekt musí vedieť a zistiť v akom roku bol bleskozvod zostrojený alebo bola vykonaná rekonštrukcia.

Poďme si ukázať ktoré normy pre Bleskozvody boli v ktorých rokoch platné na území slovenskej republiky. Ukážeme si ich najväčšie rozdiely.

Klasický bleskozvod na plochej streche.

STN 34 1390 (od 29.1.1969 do 1.2.2009) – Pasívny bleskozvod, bola platná 40 rokov

Najstaršia a podľa mnohých revíznych technikov, elektrikárov a projektantov jedna z naj jednoznačnejších noriem ktorá platila najdlhšie na území Slovenskej a Českej republiky a to úctyhodných 40 rokov a 13 dní. V súčasnosti je množstvo bleskozvodov hlavne na bytovkách, ktoré sa revidujú podľa tejto starej normy STN 34 1390.

Najdôležitejšie pravidlá normy STN 34 1390

 • Zemný odpor zemniča do 15 omov
 • Malý objekt ktorý nemá poschodie a jeho obvod je do 30m môže mať len jeden zemnič
 • Ochranný priestor sa vypočítal na základe ochranného uhla ktorý bol 120° (V praxi to znamenalo že stačil jeden vysoký Komín v meste na ktorom bol bleskozvod a tento stačil na vytvorenie takzvaného dáždnika ochranného priestoru pre dane mesto, Z praxe však vieme že úder blesku tak to nefunguje a veľakrát blesku diera aj vedľa drôtov vysokého napätia)
 • Oko mrežovej zachytávacej sústavy na rovnej streche nesmelo byť menšie ako 15x15m
 • Ak šírka objektu bola 1 a dĺžka objektu bola menej ako 5 (pomer strán bol väčší ako 0,2) potom každých 30 m po obvode objektu išiel zemnič. Celkový počet zemničov objektu sa zaokrúhľoval nahor.
 • Ak šírka objektu bola 1 A dĺžka objektu bola viac ako 5 – dlhý objekt (pomer strán bol menší ako 0,2) potom každých 15 m po dĺžke objektu na preskačku, raz na jednu stranu raz na druhú stranu, išiel zemnič. Celkový počet zemničov objektu sa zaokrúhľoval nahor.
 • Všetky kovové predmety na streche sa pripájali na zachytávaciu sústavu.
 • Termíny revízie bleskozvodu sa riadia vždy platnou vyhláškou, ktorá je v súčasnosti 508/2009 Z.z. Uvedené v prílohe 8.
 • Termíny revízie bleskozvodu pre klasické objekty bytovky rodinné domy administratívne budovy sú 4 roky

STN EN 62 305-1 až 4 (od 1.11.2006 až do súčasnosti) – Pasívny bleskozvod

V dnešnej dobe platná norma pre bleskozvody, ktorá vniesla do problematiky bleskozvodov podstatne náročnejšie výpočty a analýzy, ktoré je potrebné vykonať pri spracovaní projektovej dokumentácie. Projektovanie bleskozvodu a vykonanie revízie podľa starej normy STN 34 1390 bolo veľmi jednoduché. Vykonať tieto činnosti podľa nových noriem vyžaduje dobrú znalosť nových noriem, ako aj schopnosť a znalosť výpočtov so softvérom pre počítače (napr. DEHNsupport).

Najdôležitejšie pravidlá súboru noriem STN EN 62 305-1 až 4

 • Zemný odpor zemniča do 10 ohmov
 • Každý objekt musí mať minimálne 2 zemniče
 • Pre kovové predmety na streche musí byť vytvorený ochrany priestor a musia byť od zachytávacej sústavy a od zvodu vzdialené na dostatočnú vzdialenosť “s”, ktorá sa vypočítava
 • Ochrany priestorov sa vypočítava na základe valivej gule, ktorá sa pomyselne valí po objektoch a všade, kde sa dotkne, je objekt nechránený a musí byť vytvorená na daných častiach objektu, zachytávacia sústava bleskozvodu
 • Nutný výpočet analýza rizík v ktorom sa určí trieda ochrany LPS I, II, III alebo IV (Klasické objekty bytovky rodinné domy a administratívna budovy spadajú do LPS III prípadne IV
 • Polomer valivej gule pre jednotlivé triedy LPS je
 • LPS I – 20m
 • LPS II – 30m
 • LPS III – 45m
 • LPS IV – 60m
 • Veľkosť oka mrežovej zachytávacej spstavy na rovnej streche podľa LPS
 • LPS I – 5x5m
 • LPS II – 10x10m
 • LPS III – 15x15m
 • LPS IV – 20x20m
 • Počet zemničov sa určuje na základe triedy LPS a to
 • LPS I a LPS II – každých 10m po obvode objektu
 • LPS III – každých 15m po obvode objektu
 • LPS IV – každých 20m po obvode objektu

Práve pri bytovkách, ktorých je dĺžka viac ako 5x ich šírky (dlhé bytovky, čínske múry) je najväčší rozdiel.

Podľa starej normy stačili zemniče každých 15m po dĺžke bytovky (dĺžka bytovky je viac ako 5x to čo je šírka bytovky) na preskačku, raz na jednu stranu, raz na druhú stranu.

Podľa novej normy pri rekonštrukcii bleskozvodu (rekonštrukcia bleskozvodu je povinná už pri zateplení fasády alebo strechy) musí byť zemnič minimálne každých 15m, ale po obvode bytovky, prípadne každých 20m, podľa toho v ktorej LPS je bytovka (LPS určuje projektant).

Znamená to, že dlhá bytovka musí mať raz toľko zemničov, ako jej postačovalo podľa starej normy.

Zemný odpor zemničov musí byť do 10 Ohmov a nie 15 Ohmov ako bolo podľa starej normy.

Všetky kovové predmety na streche musia byť odpojené od bleskozvodu a musí byť pre ne vytvorených ochranný priestor.

Kovové predmety musia byť vzdialené od zachytávacej sústavy na min. vzdialenosť “s”, ktorá sa vypočítava.

STN 34 1391 (od 6.1998 do 3.2014) – aktívny bleskozvod

Od roku 1998 na území Slovenskej a Českej republiky začala éra aktívnych bleskozvodov. Jedna sa o prvok zachytáva celej sústavy na streche objektu. Celá podstata a princíp aktívnej hlavice je v tom že pri búrke Dôjde k aktivácii hlavice ktorá vyšle oproti blesku ionizovanú cestu. Po tejto ionizovanej ceste aktívna hlavica pritiahne blesk, výboj na seba.

Slovensko a Česko aktívne Bleskozvody rozdelili na dva tábory. Jedna skupina ich velebý a druhá skupina zatracuje. Každý nech si urobí svoj názor. Pravdov však je, že dnes nie je platná norma na zostrojenie aktívneho bleskozvodu.

Najdôležitejšie pravidlá normy STN 34 1391

 • Nad objektom sa vytvára ochranný dáždnik, priestor, ktorýnsampočíta na základe inicializácie aktívnej hlavice v mikrosekundách – výpočet robil projektant
 • Polomer ochranného priestoru ak sa hlavica dala minimálne 3-5m nad najvyšší bod objektu je približne 50-60m
 • Na objekte nie je preto potrebné vytvárať zachytávaciu sústavu, celú zachytávaciu sústavu tvorí aktívna hlavica
 • Od aktívnej hlavice idú už len zvody k zemničom
 • Pri malých objektoch postačuje 1 zvod, pri väčších objektoch 2 zvody
 • Výpočet dostatočnej vzdialenosti sa robí na základe súboru noriem STN EN 62 305-1 až 4 (a toto je podľa nás najväčší problém aktívnych bleskozvodov, pretože pri jednom zvode, prípadne 2-och zvodoch vychádza dostatočná vzdialenosť okolo 1m, to znamená, že zvod musí byť od objektu vzdialený minimálne 1m)

Share This