fbpx

Dnes máme platnú jedinú normu pre bleskozvody STN 62305-1 až 4. Existuje množstvo objektov na ktorom je bleskozvod zostrojený podľa starej normy STN 34 1390 (paneláky a bytovky). Podľa akej normy sa má robiť revízia?

Ak by som na takomto objekte robil reviziu podľa novej normy, automaticky by bol bleskozvod nevyhovujúci.

Rozdiely týchto dvoch noriem sú veľké a preto všetky objekty so starými bleskozvodmi by boli nevyhovujúceo.

Nová norma pre bleskozvody, ktorá je platná už od roku 2009 a súbežne platila so starou normou až do roku 2016, priniesla asi najväčšie rozdiely v elektrotechnických normách.

Pohľad starej a novej normy na bleskozvod je úplne iný. Dalo sa to aj očakávať, pretože stará norma bola vytvorená v roku 1969. Prešla malými zmenami, ale podstata zostala pôvodná. Norma STN 34 1390 platila úctihodných 40rokov.

Revízia (OPaOS) sa robí vždy podľa noriem, ktoré boli v platnosti zostrojenia elektrickej inštalácie alebo bleskozvodu.

Za toto obdobie bolo postavených množstvo objektov, na ktorých bol zostrojený bleskozvod podľa starej normy STN 34 1390. Všetky bytovky na Slovensku sú postavené v období platnosti tejto normy a preto aj bleskozvod bol zostrojený na týchto objektoch podľa tejto normy.

Revízia, akákoľvek aj elektroinštalácie, sa robí vždy podľa tej normy, ktorá bola platná v dobe, keď bleskozvod alebo elektroinštalácia bola zostrojená.