fbpx

Článok je o protipožiarnych opatreniach pri skladovaní Li-Ion batérií. Článok upozorňuje na dôležitosť bezpečného zachádzania s týmito batériami, ktoré sa nachádzajú v rôznych zariadeniach v našom okolí. Článok zdôrazňuje problémy spojené so skladovaním batérií, ako aj bezpečnostné znaky, na ktoré by sme mali byť pozorní. Legislatíva v tejto oblasti je často nedostatočná, preto je odporúčané dodržiavať odporúčania uvedené v štandardoch. Likvidácia batérií by mala byť realizovaná prostredníctvom recyklácie, hoci legislatíva v tejto oblasti môže byť nejasná. Je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia a zabezpečiť správne skladovanie batérií, aby sme minimalizovali riziko požiaru a iných nebezpečných situácií.

V súvislosti s rozvojom elektromobility a fotovoltických malých zdrojov sa často hovorí o problémoch spojených s Li-Ion batériami z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Avšak, je dôležité uvedomiť si, že tieto batérie sa nachádzajú v rôznych zariadeniach okolo nás, od mobilných telefónov po elektrické kolobežky, a ich správne skladovanie je kľúčové pre bezpečnosť.

Problémy skladovania batérií:

  • Skladovanie veľkého množstva batérií na malom priestore.
  • Nesprávne použitie batérií.
  • Skryté vady batérií, ktoré sa môžu objaviť po čase.

Bezpečnostné znaky:

Batériu by ste nemali používať, ak:

  • Spozorujete zapáchajúci dym.
  • Batéria zmení farbu.
  • Batéria sa príliš zahrieva (nadmerná teplota signalizuje problém).
  • Batéria mení svoj tvar.
  • Z batérie vyteká neznáma látka.

Pri skladovaní batérií v domácnostiach, najmä tých väčších, je dôležité dodržiavať protipožiarne opatrenia. Existujú dostupné výrobky ako požiarne trezory alebo skrine, ktoré zabezpečujú oddelenie batérií a poskytujú ochranu okolitému priestoru pred požiarom.

Čo hovorí legislatíva?

Legislatíva v oblasti skladovania Li-Ion batérií v domácnostiach je často nedostatočná. Ak sa cítite neistí, odporúčame sa riadiť odporúčaniami uvedenými v ATN® 010, ktorá poskytuje pokyny pre bezpečné skladovanie batérií v bytoch a bytových domoch ako aj problematika parkovania elektromobilov v podzemných garážach bytových domoch.

Likvidácia batérií:

Batérie by nemali byť vyhadzované do komunálneho odpadu. Recyklácia je najlepšou možnosťou.

Je dôležité si uvedomiť potenciálne nebezpečenstvá spojené so skladovaním Li-Ion batérií a dodržiavať bezpečnostné opatrenia, aby sme minimalizovali riziko požiaru a iných nehôd.

Viac sa dočítate v článku APPO APPO_Nebezpecenstvo_skladovania_alternativnych_zdrojov_ee