Poplatky za ističe

Poplatky za ističe

Poplatky za hlavné ističe pred elektromerom, sú poplatky za to, že na vstupe domu máte elektriku, je to poplatok za distribúciu. Je to poplatok za to, že keď potrebujem elektrickú energiu tak „potečie“. Je to pripravenosť a schopnosť rozvodov elektrickej energie...
Je vo Vašej práci naozaj bezpečne?

Je vo Vašej práci naozaj bezpečne?

Bez elektrickej energie sa už  v  žiadnom zamestnaní nepohneme. Žiaden spotrebič, náradie a iné elektrické zariadenie  pri našej  práci nevyužijeme. A predsa sú brané ako samozrejmosť. Často sa stretávame s negatívnymi dôsledkami podceňovania tejto energie, čo vedie...