fbpx

Cookies

 1. Správca osobných údajov, BM Elektro, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky, užíva na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:
  • meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webových stránkach;
  • fungovanie webových stránok.
 2. Zber cookies na účely uvedené v ods. 1 sa považuje za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu Správca, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “ nariadenie „).
 3. Cookies, ktoré sa zberajú na účel merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webe sú posudzované v podobe hromadného celku a tým pádom v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
 4. Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľovi služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 5. Používanie súborov cookie možno nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Súbory cookie možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť užívanie len niektorých súborov cookie.
 6. Právo namietať – Ak osobné údaje spracovávame na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany, máte právo vzniesť proti takémuto spracovaniu námietku, a to v prípadoch, keď to odôvodňuje Vaše konkrétne situácie – teda v prípade, keď samotné spracovanie je prípustné, ale na vašej strane existujú konkrétne dôvody, prečo napriek tomu nechcete, aby spracovanie prebiehalo.
 7. Naša spoločnosť bude musieť preskúmať vykonávané spracovanie. Takéto osobné údaje nebude ďalej spracovávať, ak nebudú dané závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevážia nad Vašim záujmom na ochranu súkromia či inými záujmami, právami a slobodami, alebo ak nebude spracovanie vykonávané na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov našej spoločnosti.
 8. Ak osobné údaje spracovávame na účely priameho marketingu, môžete kedykoľvek namietať proti takémuto spracovaniu osobných údajov. Toto právo môžete uplatniť aj prostredníctvom technických nástrojov (odhlásenie od odberu obchodných oznámení). Naša spoločnosť potom Vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu spracovávať nebude, môžu však byť spracovávané naďalej na iné účely.
 9. Námietku môžete, rovnako ako svoje ďalšie práva, uplatniť na nižšie uvedených kontaktoch. Vždy, prosíme, uveďte konkrétnu situáciu, ktorá Vás vedie k záveru, že by naša spoločnosť nemala údaje o Vás spracovávať.
 10. Možnosť namietať sa však nevzťahuje na všetky prípady spracovanie, nie je ju možné využiť v prípade, keď spracovávame Vaše údaje na základe iného právneho titulu, ako nevyhnutnosti pre zákonný účel – napr. Z dôvodu nevyhnutnosti pre plnenie zmluvy či plnenie zákonných povinností.
 11. Informácie o prehliadačoch, o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie a odmietnutie používania súborov cookie nájdete na týchto webových stránkach:

Chrome, Firefox, Internet Explorer, Android