fbpx

Bleskozvod na rodinnom dome,  ochrana pre statickou elektrikou a prepätím (bleskozvod s prepäťovou ochranou).

Senec – Bratislava

4

Počet zemničov

64,5

Zastavaná plocha

1

Prepäťová ochrana Schneider

Bleskozvod na rodinnom dome

Bleskozvod na rodinnom dome je zostrojený podľa najnovších platných noriem rady STN 62305, ktorý vytvára dostatočnú ochranu objektu pre bleskmi a prepätiami v elektrických rozvodoch. Zemniče bleskozvodu začínajú nad zemou a to meracou svorkou, vedú do zeme, kde v základoch domu je vytvorený základový zemnič. Základový zemnič je zostrojený z pásoviny FeZn 30/4mm. V štyroch miestach zemničov a v mieste rozvodnice domu sú vyvedené zemniče. Zemnič v mieste rozvodnice rodinného domu slúži na vytvorenie ochranného pospojenia a spojenie (HUS-EPS).

Strecha rodinného domu je valbová s krytinou škridla, po ktorej je vytvorená hrebeňová sústava. Zberná sústava na streche je zosilnená j 1ks jímacej tyče, ktorá vytvára ochranný priestor pre komín a ďalšie prípadne zariadenia na streche. Materiál zbernej sústavy je použitý AlMgSi 8mm – ohybná a ľahká zliatina určená pre bleskozvody objektov.

Zvody, ktoré prepájajú zbernú sústavu na streche so zemničmi sú priznané, po povrchu objektu na podperách vedenia až po meracie svorky. Zemniče sú vedené drôtom FeZn 10mm. Zemniče prechádzajúce zo zeme sú chránené proti korózii ochranným náterom. Zemniaca sústava je zostrojená pásovinou FeZn 30/4 z ktorej je vždy v miestach zemničov a uzemnenia rozvodnice vyvedené drôty FeZn 10mm.

Prepäťová ochrana

Vnútorná ochrana proti prepätiu je tvorená prepäťovou ochranou SCHNEIDER, ktorá zabezpečí odvedenie prepäťovej energie do zeme, aby nedošlo k poškodeniu elektrických zariadení v rodinnom dome. Jemné prepäťové ochrany typu D si zákazníci, podľa potrieb, umiestnenia čo najbližšie pri chránených elektrických zariadeniach.

Bleskozvod v objekte je zostrojený v dostatočných vzdialenostiach od elektrických zariadení a vytvára vyhovujúcu ochranu pred statickou elektrinou (bleskami) a prepätím, ktorý vzniká pri nepriamom údere blesku v blízkosti objektu.

Typy striech: https://wienerberger.cz/fakta/druhy-strech-sedlova-strecha-valbova-strecha-a-dalsi
Prepäťové ochrany Schneider: www.schneider-electric.sk

Bratislava – Nitra – Trnava
Žilina – Martin – Ružomberok – Liptovský Mikuláš
Banská Bystrica – Zvolen

Máte požiadavku? Pošlite nám ju.

4 + 5 =

Alebo nám Zavolajte

Máte požiadavku alebo otázku? Pošlite nám ju.

14 + 11 =

Alebo nám Zavolajte

Články z kategórie BLESKOZVOD

Podľa akej normy máme revidovať staré bleskozvody ?

Podľa akej normy máme revidovať staré bleskozvody ?

Dnes máme platnú jedinú normu pre bleskozvody STN 62305-1 až 4. Existuje množstvo objektov na ktorom je bleskozvod zostrojený podľa starej normy STN 34 1390 (paneláky a bytovky). Podľa akej normy sa má robiť revízia?