fbpx
Bleskozvod na plochej streche (bleskozvod rodinného domu s prepäťovou ochranou).
Slovenský Grob

4

Počet zemničov

90

Zastavaná plocha

1

Prepäťová ochrana SCHNEIDER

Bleskozvod na plochej streche

Bleskozvod, ktorý vytvára ochranu pred bleskom a prepätím. Zemniče sú zostrojené ako základové. V základoch rodinného domu je umiestnená pásovina FeZn 30/4 z ktorej sú vyvedené 4x zemniče objektu a 1x uzemnenie rozvodnice RD pre ochranné pospojenie a spojenie (HUS-EPS).

VIDEO – uzemnenie rodinného domu
VIDEO – montujeme tyč pri uzemnení
VIDEO – nákup a inštalácia zemniaceho pásu

Strecha rodinného domu je plochá, mierne sa zvažujúca so škridlovou krytinou, po ktorej je vytvorená mrežová sústava, ktorá má oká max 15x15m. Mrežová sústava bleskozvodu zbernej sústavy je určená pre bleskozvod na plochej streche. Trieda ochrany objektu III. Zberná sústava na streche je zosilnená 1ks jímacej tyče, ktorá vytvára ochranný priestor pre komín a ďalšie prípadne zariadenia na streche. Materiál zbernej sústavy je použitý AlMgSi 8mm – ohybná a ľahká zliatina určená pre bleskozvody objektov.

Zvody, ktoré prepájajú zbernú sústavu na streche so zemničmi sú priznané po povrchu objektu, na podperách vedenia až po meracie svorky. Zemniče sú vedené drôtom FeZn 10mm. Zemniče prechádzajúce zo zeme sú chránené proti korózii ochranným náterom. Zemniaca sústava je zostrojená pásovinou FeZn 30/4 z ktorej je vždy v miestach zemničov a uzemnenia rozvodnice vyvedené drôty FeZn 10mm.

Prepäťová ochrana Schneider

Vnútorná ochrana proti prepätiu je tvorená zvodičom prepätia SCHNEIDER Quick PRD 20r, ktorá zabezpečí odvedenie prepäťovej energie do zeme, aby nedošlo k poškodeniu elektrických zariadení v rodinnom dome. Jemné prepäťové ochrany typu D si zákazníci, podľa potrieb, umiestnenia čo najbližšie pri chránených elektrických zariadeniach.

Bleskozvod na plochej streche je na objekte je zostrojený v dostatočných vzdialenostiach od elektrických zariadení a vytvára vyhovujúcu ochranu pred statickou elektrinou (bleskami) a prepätím, ktorý vzniká pri nepriamom údere blesku v blízkosti objektu.

Typy striech: https://wienerberger.cz/fakta/druhy-strech-sedlova-strecha-valbova-strecha-a-dalsi
Prepäťové ochrany (zvodiče prepätia) Schneider: https://www.schneider-electric.com/ww/en/
ZINKOVO – Slovenský výrobca bleskozvodového materiálu: http://www.zinkovo.sk/bleskozvody/

Potrebujete profesionálnych elektrikárov? Napíšte nám Vašu požiadavku

Územie

10 + 10 =

Články z kategórie BLESKOZVOD
Podľa akej normy máme revidovať staré bleskozvody ?

Podľa akej normy máme revidovať staré bleskozvody ?

Dnes máme platnú jedinú normu pre bleskozvody STN 62305-1 až 4. Existuje množstvo objektov na ktorom je bleskozvod zostrojený podľa starej normy STN 34 1390 (paneláky a bytovky). Podľa akej normy sa má robiť revízia?