fbpx

Bleskozvod rodinného domu s plochou strechou, vytvorenie zemniacej sústavy pomocou hĺbkových zemničov DEHN.

Nová Dedinka

3

Počet zemničov

110

Zastavaná plocha

Bleskozvod na plochej streche

Celý bleskozvod bol navrhnutý po povrchu na podperách vedenia. Zberná, zachytávacia sústava je zostrojená drôtom AlMgSi na podperách vedenia pre plochú strechu a to PV 21 betón/plast. Pre komín je vytvorený ochranný priestor s použitím zachytávacej tyče 3m.

Zvody po povrchu

Zvody sú vedené po povrchu na podperách vedenia PV01 do zateplenia. Zvody prepájajú zachytávaciu časť bleskozvodu s uzemňovacou sústavou. Spojenie zvodu s uzemňovacou sústavou je cez skúšobnú svorku SZ, ktorá slúži aj na ďalšie revízie a merania bleskozvodu.

Zemniaca sústava – hĺbkové zemniče DEHN

Zemniaca sústava je strojená a to jednotlivými hĺbkovými zemničmi s použitím DEHN systému hĺbkových zemničov FeZn. Hĺbkové zmeniče boli natĺkané až do hĺbky 6m každý (4×1,5m  620 151), narážací hrot (1x narážací hrot 620 001), pripojovacia svorka (1x 620 015), ošetrené protikoróznou páskou (1x 556 125) a zasypané DEHNIT-om (25kg vrece 1x 573 000).

Prepäťová ochrana

Prepäťová ochrana nebola riešená, je v elektrickej inštalácii a je existujúca. Na toto riešenie však prepäťová ochrana nestačí je potrebný aj zvodič bleskozvých prúdov.

DEHN – líder a špecialista v oblasti bleskozvodov: https://www.dehn.cz/cs

ZINKOVO – výrobca FeZn bleskozvodného materiálu: http://www.zinkovo.sk/bleskozvody/

Bratislava – Nitra – Trnava
Žilina – Martin – Ružomberok – Liptovský Mikuláš
Banská Bystrica – Zvolen

mapa slovensko_bmelektro_zapad-stred_m

Máte požiadavku? Pošlite nám ju.

5 + 15 =

Alebo nám Zavolajte

Máte požiadavku alebo otázku? Pošlite nám ju.

5 + 11 =

Alebo nám Zavolajte

Články z kategórie BLESKOZVOD

Podľa akej normy máme revidovať staré bleskozvody ?

Podľa akej normy máme revidovať staré bleskozvody ?

Dnes máme platnú jedinú normu pre bleskozvody STN 62305-1 až 4. Existuje množstvo objektov na ktorom je bleskozvod zostrojený podľa starej normy STN 34 1390 (paneláky a bytovky). Podľa akej normy sa má robiť revízia?