fbpx
Bleskozvod na rodinnom dome, ktorý vytvára ochranný priestor a chráni rodinný dom pred bleskom, statickou elektrikou a pred prepätím (bleskozvod s prepäťovou ochranou).
Senec – Bratislava

4

Počet zemničov

97

Zastavaná plocha

1

Prepäťová ochrana EATON

Bleskozvod na rodinnom dome

Bleskozvod na rodinnom dome zvyšuje ochranu pre bleskom, statickou elektrinou a prepätím. Zemniče sú zostrojené ako základové. V základoch rodinného domu je umiestnená pásovina FeZn 30/4 z ktorej sú vyvedené 4x zemniče objektu a 1x uzemnenie rozvodnice RD pre ochranné pospojenie a spojenie (HUS-EPS).

Strecha rodinného domu je plochá s mäkkým povrchom, po ktorej je vytvorená mrežová sústava. Zachytávacia sústava – zberná sústava na streche je zosilnená j 1ks jímacej tyče, ktorá vytvára ochranný priestor pre komín a solárny systém na ohrev teplej úžitkovej vody (TUV). Materiál zbernej sústavy je použitý AlMgSi 8mm – ohybná a ľahká zliatina určená pre bleskozvody objektov. Zachytávacia sústava je na podperách vedenia PV21 betón/plast.

Zvody, ktoré prepájajú zbernú sústavu na streche so zemničmi sú priznané po povrchu objektu na podperách vedenia až po meracie svorky. Zemniče sú vedené drôtom FeZn 10mm. Zemniče prechádzajúce zo zeme sú chránené proti korózii ochranným náterom. Zemniaca sústava je zostrojená pásovinou FeZn 30/4 z ktorej je vždy v miestach zemničov a uzemnenia rozvodnice vyvedené drôty FeZn 10mm.

Prepäťová ochrana

Vnútorná ochrana proti prepätiu je tvorená prepäťovou ochranou EATON SPBT12-280/4 B+C/T1+T2pól/, ktorá zabezpečí odvedenie prepäťovej energie do zeme, aby nedošlo k poškodeniu elektrických zariadení v rodinnom dome. Jemné prepäťové ochrany typu D si zákazníci, podľa potrieb, umiestnenia čo najbližšie pri chránených elektrických zariadeniach.

Bleskozvod v objekte je zostrojený v dostatočných vzdialenostiach od elektrických zariadení a vytvára vyhovujúcu ochranu pred statickou elektrinou (bleskami) a prepätím, ktorý vzniká pri nepriamom údere blesku v blízkosti objektu.

Odkazy:
Typy striech: https://wienerberger.cz/fakta/druhy-strech-sedlova-strecha-valbova-strecha-a-dalsi
Prepäťové ochrany EATON: www.eaton.sk
Výrobca bleskozvodného materiálu ZINKOVO: http://www.zinkovo.sk/

Potrebujete profesionálnych elektrikárov? Napíšte nám Vašu požiadavku

Územie

8 + 14 =