fbpx

Rekonštrukcia elektroinštalácie v bytovke

Bullova 1, 3, Bratislava

32

Bytov

2

Vchody

3

Poschodí

Rekonštrukcia elektroinštalácie spoločných priestorov

Rekonštrukcia elektroinštalácie hlavných stúpacích vedení v bytovom dome. Kompletná výmena drôtovania v rozvodniciach RE. Rozvody spoločných priestorov v pivniciach, schodišti a pri bytoch.

Pri bytoch na strope je použité svietidlo v kombinácii s núdzovým modulom. Pri výpadku elektrickej energie dôjde k osvetleniu únikových ciest na dobu min. 3hod.

V každej elektromerovej rozvodnici (RE rozvodnici) boli vymenené všetky silové elektrické prvky, stúpačkové svorkovnice, bola doplnená HUS svorkovnica pre pripojenie ochranného pospojovania kovových prvkov v byte, komplet drôtovanie v rozvodniciach. Nové vývodové svorkovnice pre byty s možnosťou pripojenia 1F, 3F ale aj staré rozvody v sústave TN-C ale aj nové rozvody po rekonštrukcii v byte a to v sústave TN-S.

Prestupy medzi jednotlivými rozvodnicami boli ošetrené, proti šíreniu požiaru medzi poschodiami, protipožiarnym systémom HILTI.

Súčasťou rekonštrukcie elektro stupačiek v bytovom dome bola aj východzia – prvá odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS – revízna správa) s projektom skutočného prevedenia.

Na ochranu proti prepätiu a bleskových prúdov boli použité prepäťové ochrany SALTEK FLP B+C MAXI V.

Články z kategórie ElEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
Rekonštrukcia elektro bytovky a osvetlenie priestorov

Rekonštrukcia elektro bytovky a osvetlenie priestorov

Pri rekonštrukcii elektrických rozvodov spoločných priestorov bytovky, netreba zabúdať aj na osvetlenie chodieb, schodišťa a pivníc. Pozor, je potrebne dostatočne osvetliť aj priestory strojovne výťahu. Pri prvej – východzej revízii elektrickej inštalácie, musí byť zabezpečené aj meranie intenzity osvetlenia.

Elektrikár práca – výhody spolupráce elektrikárov s BM Elektro, s.r.o.

Elektrikár práca – výhody spolupráce elektrikárov s BM Elektro, s.r.o.

Od určitého množstva odvedenej práce sa živnostník, firma dostáva do zahltenia telefonátov a administratívnej práce. Zo šikovného elektrikára, ktorý bol nápomocný, ktorý vedel hneď prísť, ktorý dodržiaval svoje termíny sa približne po roku až dvoch stáva elektrikár, ktorého je problém zohnať, nedvíha telefonáty a cenové ponuky spracováva 4 týždne.