PRÁCA JE NAŠIM KONÍČKOM

Každá nehnuteľnosť, byt, dom, firma, výroba … potrebuje mať funkčnú a spoľahlivú “elektriku”.

Byť lídrom na Slovensku

Našim cieľom, je byť lídrom na Slovensku v elektromontážnych prácach a revíziách.

Zákazníci nás potrebujú

Na trhu kde pôsobíme, každý vie v prípade núdze, ktorému elektrikárovi má zatelefonovať.

Každý potrebuje "elektriku"

Každá nehnuteľnosť, byt, dom, firma,výroba … potrebuje mať funkčnú a spoľahlivú “elektrinu”.

Momentálne pôsobíme hlavne, na trhu Banskej Bystrice a Zvolena

kde je

Bytov

Rodinných domov

Firiem

Líder a autorita na Slovenskom trhu v oblasti elektromontážnych prác, revízií a havarijnej služby elektro. Elektromontážne práce a Havarijná služba je zabezpečená plne vybaveným servisným vozidlom (mobilný sklad). Každý deň chrániť životy ľudí a ich hodnoty. Nadpriemerne zarábajúci pracovníci spoločnosti, usmiati a lojálni s pravidelným vzdelávaním. Vysokoefektívni pracovníci, ktorí hodnotne využívajú svoj pracovný čas. Naplno využitá predstavivosť a nápady pracovníkov, za účelom rozvoja spoločnosti. Spoločnosť, ktorá podporuje a financuje v okolí svojich zákazníkov – zdravie, deti, šport, dni obce, fašiangy, súťaže …

Pomáhať majiteľom nehnuteľností so sledovaním termínov, platnej legislatívy a prípadnými havarijnými stavmi. Chrániť majetok a životy ľudí, pravidelnými údržbami a opravami. Šetriť peniaze majiteľov a prevádzkovateľov nehnuteľností, splnením všetkých potrebných povinností načas, spracovaním platnej dokumentácie a vykonaním činností, ktoré požadujú zákony a normy. Vytvoriť motivačné prostredie pre zamestnancov, aby ich práca bola koníčkom. Pracovníci majú dostatočný čas na prácu, ale aj oddych s rodinou. Vytvárať spoločnosť, v ktorej budú pracovníci zvládať prekážky, ako námety na zlepšenie a budú ich posúvať ďalej za ich cieľmi.

Elektromontážne práce, zabezpečené profesionálnymi a vyškolenými pracovníkmi, ktorí nerušene, rýchlo a kvalitne vykonávajú svoju činnosť. Všetok materiál a náradie majú po ruke, nezdržiavajú sa nákupmi, prípadne vybavovaním. Havarijná služba Elektro – zabezpečenie Expresného servisu pri poruchách a mimoriadnych udalostiach. Poradenstvo, návrhy a projekcia pri investičných projektoch.  Máme rýchlu reakciu na požiadavky, cenové ponuky spracujeme do 3 dní. Položkovité cenové ponuky, zákazník presne vie, aká je cena jednotlivých navrhovaných služieb a materiálu. Dodržiavame dohodnuté termíny. Dodávame vždy to, čo sľúbime. Sľubujeme len to, čo vieme dodať. Dodávame vždy v najvyššej kvalite.

Spoločnosť BM Elektro, s.r.o. bola založená v roku 2001, avšak jej korene siahajú až do obdobia roku 1985. Vtedy, pre jedinú spoločnosť, Bytový podnik mesta (BPM), zabezpečoval revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov zakladateľ firmy Mirko Žila, ktorý bol zamestnancom BPM. Všetky bytovky v meste Banská Bystrica, výmeníkové stanice a ďalšie objekty prešli rukami vyššie menovaného zakladateľa firmy. Od roku 2001 vstupuje do firmy syn zakladateľa Bohuš Žila, ktorý ďalej rozvíja činnosti aj na elektromontážne práce, opravy, údržbu elektrických rozvodov a bleskozvodov. K ďalším činnostiam pribudla výroba rozvádzačov a slaboprúdové rozvody. V súčasnosti poskytujeme kompletný servis v oblasti slaboprúdovej a silnoprúdovej elektrotechniky. Ponúkame služby v oblasti elektro-montážnych prác, opráv, údržby, servisu, revízií, návrhu a projekcii elektrických rozvodov, zariadení a bleskozvodov. Každý deň chránime životy ľudí a ich hodnoty.

Sme profesionáli v elektrotechnike. Našou hlavnou činnosťou sú:

 • Návrhy a projekcia
 • Montážne práce
 • Revízie
 • Opravy
 • Údržba

Našimi hlavnými produktmi sú:

 • Čipy a telefóny – čipové kľúče, domáce telefóny, tablá, elektromagnetické zámky
 • Senzory – senzorové osvetlenie, senzory pre technológie a zariadenia, veľkoplošné senzory
 • Elektro – silnoprúd a slaboprúd do 1000V, meranie a regulácia
 • Ohrevy – elektrické vykurovacie rohože pre podlahy, ohrevy žľabov a vonkajších plôch
 • Bleskozvody – ochrana pred „bleskami“ a prepätím, prepäťové ochrany
 • Kamery a Alarmy – Kamerové a zabezpečovacie systémy

Momentálne expandujeme a potrebujeme pomoc! Našim cieľom je stať sa lídrom v oblasti elektromontážnych prác, elektro revízií, servisu, opráv a zabezpečenia havarijnej služby elektro na celom Slovensku. Zabezpečenie elektromontážnych prác a havarijnej služby plne vybavenými servisnými vozidlami s mobilným skladom. Budujeme dlhodobý vzťah so zákazníkom tak, aby sa vždy, keď potrebuje službu z oblasti elektro a bleskozvodu, chcel obrátiť na nás. Zákazníci nás hlavne chcú a nielen potrebujú.

Tento rok posilňujeme svoje pozície v okresoch Banská Bystrica a Zvolen. V budúcom roku to budú ďalšie okresné mestá v našom okolí, až po zabezpečenie služieb po celom Slovensku.
Nebude to ľahké! Čaká nás veľa práce a množstvo výziev! Obsadzovanie nových pracovných miest a kariérny rast vo firme je zabezpečený len pre najlepších!
Chcete budovať úspešnú firmu s nami? Chcete sa stať našou súčasťou a vytvárať niečo, čo Vám dá zmysel?

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE

Nižšie sú uvedené pracovné pozície, ktoré intenzívne hľadáme. Do budúcna plánujeme obsadiť aj iné pracovné miesta, uvedené na stránke KONTAKT >> . Ak Vás oslovila pozícia, ktorá nie je uvedená nižšie, a chcete sa nám ukázať, pošlite svoj životopis a motivačný list na email personalne@bmelektro.sk. Neustále hľadáme šikovných, komunikatívnych a usmiatych pracovníkov.

Práca pre Vás

Projektový Manažér (PM)

1. Povaha a podstata práce

Projektový manažér zabezpečuje plnú podporu pre elektromontážne partie, elektrikárov, pracovníkov firmy, ktorí vykonávajú dodanie montáže, opravy, revízie pre našich zákazníkov. Elektrikári a revízny technici, majú vykonávať nerušenie, bezproblémovo a v pohode svoju prácu u zákazníka bez potreby niečo hľadať, zháňať a zabezpečovať. Elektrikári majú všetok materiál a náradie pripravené pre danú zákazku, vedia kde majú ísť, zákazník o nich vie, že prídu, majú zabezpečené podporné zariadenia (plošina, lešenie, zariadenia a pod.), ktoré prípadne potrebujú na vykonanie svojej práci. Elektromontážne práce prebiehajú u zákazníka rýchlo, kvalitne a bezproblémovo. Zákazník je ochotný zaplatiť za našu profesionálnu prácu.
Projektový manažér zabezpečí plánovanie, zápis a kontrolu úloh a zákaziek vo Flowii. Všetky údaje sú správne, skutočné a denne aktualizované. Po ukončení prác, rozpočtár presne vie aký materiál bol použitý a aká činnosť bola vykonaná na zákaze a tým vie rozpočtár spracovať súpis prác – podklad pre fakturáciu.

Viac o pracovnej pozícii: https://www.bmelektro.sk/project/projektovy-manazer-elektrikari/

Každá pozícia vo firme má presne merateľný produkt. Hodnotenie je na základe produkcie.  Aj na minimálnu mzdu je potrebná produkcia. Ohodnotenie je podľa povahy pracovného miesta od úplne provízneho systému až po fixný plat s pohyblivou zložkou závislou od produkcie.

Ak Vás naša práca zaujala a viete nám ponúknuť svoje kvality, neváhajte a pošlite nám Váš životopis ešte dnes na email  personalne@bmelektro.sk
Obchodno-Technický zástupca (OTZ)

1. Povaha a podstata práce

Obchodno-technický zástupca (OTZ) vyhľadáva, komunikuje a vytvára obchodné prípady, ktoré uzatvára s úspechom. Vytvára dlhodobý vzťah so zákazníkmi a zabezpečuje technickú podporu. Jazdí za zákazníkom a komunikuje v predstihu, ešte predtým, ako sú potrebné požadované práce. Aktualizuje a sleduje termíny, udržuje vždy aktuálnu databázu zákazníkov.

OTZ spôsobuje, že firma má stále viac a viac práce a každý jej pracovník plní svoju produkciu na 100%. OTZ zabezpečí dostatok práce pre stále narastajúci počet pracovníkov.

Osobnostné predpoklady

 • Obchodný talent, požadujeme prax v obchode ( elektro sektor nie je podmienkou) !!
 • Maniak na obchod
 • Výborné komunikačné znalosti
 • Spoľahlivosť a schopnosť dôslednej a samostatnej práce
 • Aktívny prístup
 • Ochota sa neustále vzdelávať po profesijnej ale aj osobnostnej stránke
 • Ochota prijať námety na zlepšenie
 • Čestnosť a etickosť
 • Vysoká zodpovednosť a flexibilita
 • Radosť z obchodovania
 • Chuť vzdelávať sa
 • Ochota cestovať každý deň za zákazníkmi

Každá pozícia vo firme má presne merateľný produkt. Hodnotenie je na základe produkcie.  Aj na minimálnu mzdu je potrebná produkcia. Ohodnotenie je podľa povahy pracovného miesta od úplne provízneho systému až po fixný plat s pohyblivou zložkou závislou od produkcie.

Ak Vás naša práca zaujala a viete nám ponúknuť svoje kvality, neváhajte a pošlite nám Váš životopis ešte dnes na email  personalne@bmelektro.sk
Samostatný elektrotechnik §22 (SME)

1. Povaha a podstata práce

Samostatný elektrotechnik (SME) zabezpečuje vykonanie požadovaných prác od zákazníka. Práce sú vykonávané na základe pracovného príkazu, ktorý obsahuje všetky dôležité informácie o zákazke a zákazníkovi. Samostatný elektrotechnik hľadá spôsoby práce tak, aby bola zabezpečená realizácia všetkých požiadaviek zákazníka, prácu vykonal precízne, kvalitne a rýchlo. Po realizácii zabezpečí vyčistenie pracoviska a likvidáciu odpadu zákonným spôsobom. Pred začatím prác, počas vykonávania a na konci práce zabezpečuje foto-dokumentáciu, v prípade potreby video-dokumentáciu. Vyplnený a podpísaný pracovný príkaz od zákazníka.

Výhody spolupráce pre živnostníkov – SZČO

Každý osvedčený živnostník má podpísanú dohodu o spolupráci, ktorá mu zabezpečuje nepretržitý prísun novej a denno dennej práci. Pracujeme aj mimo pracoviska avšak za zaujímavé ohodnotenie.

 • každá práce je úkolová a odmena je vyrátaná percentami z hrubého zisku zaplatenej zákazky za predpokladu, že zákazník po vykonaní práce je ochotný zaplatiť za prevedenú prácu
 • na každú zákazku je pripravený potrebný materiál – žiadne starosti a časové straty s nakupovaním materiálu
 • zabezpečenie ubytovania, povolení a inej administratívnej činnosti potrebnej pre vykonanie práce
 • telefonické dohodnutie sprístupnenia priestorov so zákazníkom pred vykonaním prác
 • u nás, tí najlepší elektrikári vykonávajú prácu, v ktorej sú najlepší, administratíve sa venujú minimálne
 • u nás elektrikári vedia kam majú ísť, za koľko pracujú, nestrácajú čas nákupmi a zháňaním materiálu, elektrikári sa venujú svojej práci

Osobnostné predpoklady

 • Výborné komunikačné znalosti
 • Výborná zručnosť pri elektromontážnych prácach
 • Ochota učiť sa a hľadať nové spôsoby práce pre zefektívnenie a skvalitnenie práce
 • Spoľahlivosť a schopnosť dôslednej a samostatnej práce
 • Aktívny prístup
 • Ochota sa neustále vzdelávať po profesijnej ale aj osobnostnej stránke
 • Ochota prijať námety na zlepšenie
 • Čestnosť a etickosť
 • Vysoká zodpovednosť a flexibilita
 • Radosť z komunikácie, úsmev
Každá pozícia vo firme má presne merateľný produkt. Hodnotenie je na základe produkcie.  Aj na minimálnu mzdu je potrebná produkcia. Ohodnotenie je podľa povahy pracovného miesta od úplne provízneho systému až po fixný plat s pohyblivou zložkou závislou od produkcie.
Ak Vás práca v našej spoločnosti zaujala a viete nám ponúknuť svoje kvality, neváhajte a pošlite nám svoj životopis ešte dnes na email  personalne@bmelektro.sk
Pomocný pracovník pre elektro práce

1. Povaha a podstata práce

Pomocný pracovník pre elektromontážne práce spolupracuje a podporuje prácu elektrikára. Svojou činnosťou spôsobuje, že výsledná práca je vykonaná rýchlo, kvalitne a po vykonaní prác je pracovisko vyčistené. Pomocný pracovník žije a dýcha so svojím elektrikárom, sleduje jeho činnosť a bez nutnosť vyzvania, vykonáva činnosti pre rýchle napredovanie práce elektrikára. Pomocný pracovník elektro vidí o dva kroky dopredu, predpokladá nasledujúcu činnosť svojho elektrikára a tým zabezpečuje materiál, náradie a podáva ich podľa potreby.

Osobnostné predpoklady

 • Výborné komunikačné znalosti
 • Výborná zručnosť pri pomocných prácach
 • Ochota učiť sa a hľadať nové spôsoby práce pre zefektívnenie a skvalitnenie práce
 • Spoľahlivosť a schopnosť dôslednej a samostatnej práce
 • Aktívny prístup
 • Ochota sa neustále vzdelávať po profesijnej ale aj osobnostnej stránke
 • Ochota prijať námety na zlepšenie
 • Čestnosť a etickosť
 • Vysoká zodpovednosť a flexibilita
 • Radosť z komunikácie, úsmev
Každá pozícia vo firme má presne merateľný produkt. Hodnotenie je na základe produkcie.  Aj na minimálnu mzdu je potrebná produkcia. Ohodnotenie je podľa povahy pracovného miesta od úplne provízneho systému až po fixný plat s pohyblivou zložkou závislou od produkcie.
Ak Vás práca v našej spoločnosti zaujala a viete nám ponúknuť svoje kvality, neváhajte a pošlite nám svoj životopis ešte dnes na email  personalne@bmelektro.sk

Prijímame Vás do práce s očakávaním, že sa vypracujete na plnohodnotného spolupracovníka, t.j. človeka, ktorý má ctižiadosť a schopnosti nezostať len manuálnym pracovníkom.

My u nás neprijímame riaditeľov. Robíme ich z ľudí ako ste Vy, ktorí v práci osvedčili vytrvalosť, schopnosti a ctižiadostivosť.

Ak chcete u nás zostať iba robotníkom, nevstupujte k nám. Neudržali by ste sa v našej firme. Prijatím práce u nás sľubujete a zaväzujete sa najmenej polovicu svojho času venovať svojmu zdokonaľovaniu a vzdelaniu. Tak aby ste mohli dosiahnuť vyššie zodpovednosti v dobe, keď dokonale pochopíte náš pracovný systém a stanete sa majstrom najmenej jednej odbornej práce.

Nedbáme o spoluprácu s ľuďmi, ktorí nie sú schopní počas svojej práce v našej firme udržať sa na vzostupe fyzickom, hospodárskom a intelektuálnom, t.j. vzdelanostnom a mravnom. Nedbáme o spoluprácu s ľuďmi, ktorí nie sú schopní vernosti k firme.

Tomáš Baťa

Kontaktujte nás

Pošlite nám Správu

14 + 10 =

VIEME PRESNE ČO MÁTE ROBIŤ

Presné postupy

Máme presné pracovné postupy. Ak ich dodržíte, v krátkej dobe budete nadpriemerne zarábať.

Najmodernejšie technológie

Pri svojej práci používame najmodernejšie technológie, ktoré nám pomáhajú a zefektívňujú prácu. Google DRIVE, Goole KALENDÁR, GMAIL, FLOWii

Nové námety

Od našich pracovníkov, po zaškolení a etablovaní sa na svojej pozícii očakávame, nové námety na zlepšenie, zefektívnenie práce a riešenia situácií. Tvorba nových postupov a smerníc.

Zavedenie postupov

Všetko overené v praxi a osvedčené je zavedené do pracovných postupov. Náš systém práce je “žijúci organizmus”.

CRM riadenie vzťahov

Na riadenie vzťahov so zákazníkom využívame najmodernejší online CRM systém FLOWii. Máme čistú hlavu a presne vieme čo máme robiť.

Zákazník - jediný na svete

Naše systémy a pracovné postupy zabezpečia, že každý náš zákazník zažíva, ako keby bol jediný na svete.

Životopis, prosím zasielajte na email personalne@bmelektro.sk

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.

Share This