fbpx
elektrikár

Práca elektrikár min.§21, §22 – zamestnanec na pracovnú zmluvu

Banská Bystrica, Zvolen

Ponúkame pozíciu elektrikára s oprávnením §21, §22 pre dlhodobú spoluprácu na zmluvu aj SZČO. Zaručujeme nadštandardné podmienky, minimálny príjem a preplatenie dovolenky. Odmeny za prácu sú vyplácané podľa výkonu na každej zákazke.

Kedy, kde a ako

Elektrikár má jasno o tom, kedy, kde a ako vykonávať svoje činnosti. S prístupom k podkladom cez Google Disk a vopred pripraveným materiálom, sa môže plne venovať elektromontážnym prácam. Materiál pre bežné aj väčšie zákazky zabezpečujeme v priestoroch BM alebo priamo na stavbe, čo zaručuje efektivitu a profesionalitu na každom kroku projektu.

Odmena za úkol

Pred zahájením každej práce je našim elektrikárom jasne špecifikovaný rozsah úloh a príslušná odmena z výkazu výmer (VV). Elektrikári sú tiež informovaní o odhadovaných normohodinách (Nh), čo predstavuje predpokladaný čas potrebný na dokončenie práce. Vďaka tomu môžu efektívne plánovať svoje úlohy s presným prehľadom očakávanej odmeny.

i

Žiadne papierovačky

Elektrikár sa môže plne venovať elektromontážnym prácam bez papierovačiek. Poskytujeme komplexnú administratívnu podporu vrátane telefonovania, dohadovania zákaziek, emailovej a SMS komunikácie so zákazníkmi, ako aj zabezpečenia potrebného materiálu.

Plánovanie zákaziek

Elektrikári majú jasný prehľad o svojich zákazkách minimálne dva týždne vopred. Vedia presne, kedy a kde budú pracovať a majú k dispozícii všetky potrebné podklady vrátane fotografií z obhliadok, uložené na Google Drive. Využívajú Google Kalendár na plánovanie pracovných dní a označenie dní, ktoré si želajú mať voľné, čím zabezpečujú, že v týchto dňoch nebudú plánované žiadne práce.

ELEKTRIKÁR – výberové konanie

Postupujte prosím podľa nižšie uvedených krokov.

1.KOLO:

1. Vyplňte nižšie uvedený formulár a priložte prílohy.

  • Do prílohy 1 – priložte Váš životopis.
  • Do prílohy 2 – priložte Váš motivačný list.
  • Do prílohy 3 – priložte Vaše osvedčenie §21, §22 Vyhl. 508/2009 Z.z.

UPOZORNENIE: Čaká nás veľké množstvo práce za veľmi krátky čas, preto prosím sledujte všetky komunikačné kanály, ktoré ste nám zaslali (telefón, SMS, email). Všetkým uchádzačom odpovedáme, a to aj v prípade zamietavého stanoviska.

  *Máte vodičský preukaz?
  Aký máte typ vodičského oprávnenia? (Označte každú kategóriu, ktorú máte)
  *Príloha 1
  *Príloha 2
  Príloha 3

  Predpokladané ďalšie kroky

  2.KOLO: Po vyhodnotení 1.kola Vám bude zaslané, kladné alebo záporné stanovisko. V prípade úspechu bude s Vami vykonané 2.kolo – online pohovor, ktoré bude zamerané na získanie ďalších informácií a praktického odskúšania. Bližšie o tomto online pohovore Vám zašleme emailom.

  3.KOLO: Po úspešnom zvládnutí 2.kola budete, pri dodržaní všetkých hygienických pravidiel, pozvaný na 3.kolo – osobný pohovor.

  VYHODNOTENIE: Následne sa rozhodneme pre najlepšieho pracovníka pre našu firmu.

  VIETE PRESNE ČO MÁTE ROBIŤ

  Presné postupy

  Zavedené presné pracovné postupy zaručujú rýchly a efektívny pokrok vo vašej kariére. Dodržaním týchto postupov môžete v krátkej dobe dosiahnuť nadpriemerné zárobky.

  CRM riadenie vzťahov

  Na riadenie vzťahov so zákazníkmi používame moderný online CRM systém FLOWii. Tento nástroj nám umožňuje mať jasný prehľad o našich úlohách, čo nám zaisťuje efektívnosť a organizovanosť pri práci.

  Najmodernejšie technológie

  Využívame najmodernejšie technológie na optimalizáciu našej práce, čo zahrňuje Google Drive, Google Kalendár, Gmail a CRM systém FLOWii. Tieto nástroje nám umožňujú efektívne spravovať úlohy a zlepšovať každodennú produktivitu.

  Každý zákazník sa cíti ako jediný na svete

  Naša firma zabezpečuje, že každý zákazník sa cíti ako jediný na svete. Vďaka precízne navrhnutým systémom a pracovným postupom poskytujeme personalizovanú starostlivosť, ktorá zaisťuje výnimočné zážitky.

  Očakávame nové námety na zlepšenie

  Po úspešnom zaškolení a adaptácii na pracovné pozície od našich zamestnancov očakávame aktívne príspevky k zlepšeniu a inováciám. Vítame nové nápady na efektívne procesy, riešenie problémov a vytváranie nových pracovných postupov a smerníc.

  Zavádzame nové postupy

  Zavádzame nové, overené a osvedčené postupy do našej práce, čím zabezpečujeme jej neustále zlepšovanie. Náš systém práce je dynamický a prispôsobuje sa aktuálnym potrebám a výzvam, funguje ako „žijúci organizmus“.