fbpx

Rekonštrukcia elektrických rozvodov v dome – paneláku (135bj)

Oremburská 7-15, Banská Bystrica

135

Odberných miest

45

Rozvádzačov

5x

HDS skrinka

Rekonštrukcia elektrických rozvodov v dome – paneláku

V paneláku prebehla kompletná rekonštrukcia elektrických rozvodov spoločných priestorov. Jednalo sa o oceľoplechové rozvodnice (OCEP) umiestnené na chodbách bytovky na každom podlaží. Boli vymenené stúpacie hlavné vedenia, drôtovanie v rozvodnici, hlavné ističe pre byty a vývodové svorkovnice pre byt. Na stupačkové svorkovnice boli použité svorkovnice s krytmi HSV 95 K 4pol  a pre EPS SVK 95 1pol.

Rozvody v spoločných priestoroch boli prevedené v PVC HF bezhalogenových lištách s použitím nehorľavých a bezhalogenových káblov.

Súčasťou rekonštrukcie boli aj nové prívody pre byty v prevedení 1F s použitím bezhalogenových N2XH-J 3×6 káblov. Popri prívode do každého bytu bol privedený ešte vodič na ochranné pospojenie – vyrovnanie potenciálov v celej bytovke.

Prepäťová ochrana bola použitá kvalitná aj so zvodičom bleskových prúdov v každom vchode samostatne a to SALTEK FLP B+C MAXI V.

V pivničných priestoroch boli vedené nové rozvody svetelných a zásuvkových obvodov v PVC HF lištách a káblami N2XH-J (bezhalogenové). Osadené boli nové spínače a svietidlá s rozmiestnením podľa projektu a usmernenia predsedu spoločenstva.

Svietidlá na mediposchodiach a aj na chodbe pred bytmi boli použité radarové s HF senzorom a LED žiarovkou.

Súčasťou svetelných rozvodov na schodišti boli aj núdzové svietidlá so zálohou svietenia až na 1 hod pri výpadku elektrickej energie. Jedná sa o osvetlenie únikových ciest pri evakuácii bytovky (mimoriadne udalosti).

Realizácia bola ukončená odovzdaním diela do užívania, skreslený projekt skutočného prevedenia a vypracovaná východzia – prvá odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS – revízna správa).

Všetky rozvodnice boli z vonkajšej strany natreté vonkajšou farbou – šedá tmavá s označením rozvodníc podľa platných noriem.

Články z kategórie ElEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
Rekonštrukcia elektro bytovky a osvetlenie priestorov

Rekonštrukcia elektro bytovky a osvetlenie priestorov

Pri rekonštrukcii elektrických rozvodov spoločných priestorov bytovky, netreba zabúdať aj na osvetlenie chodieb, schodišťa a pivníc. Pozor, je potrebne dostatočne osvetliť aj priestory strojovne výťahu. Pri prvej – východzej revízii elektrickej inštalácie, musí byť zabezpečené aj meranie intenzity osvetlenia.

Elektrikár práca – výhody spolupráce elektrikárov s BM Elektro, s.r.o.

Elektrikár práca – výhody spolupráce elektrikárov s BM Elektro, s.r.o.

Od určitého množstva odvedenej práce sa živnostník, firma dostáva do zahltenia telefonátov a administratívnej práce. Zo šikovného elektrikára, ktorý bol nápomocný, ktorý vedel hneď prísť, ktorý dodržiaval svoje termíny sa približne po roku až dvoch stáva elektrikár, ktorého je problém zohnať, nedvíha telefonáty a cenové ponuky spracováva 4 týždne.