fbpx

Výmena elektrických rozvodov v bytovom dome

Záhonok 13-15, Zvolen

48

Odberných miest

16

Rozvádzačov

2x

HDS skrinka

Výmena elektrických rozvodov v bytovom dome

V bytovom dome prebehla kompletná rekonštrukcia elektrických rozvodov spoločných priestorov, schodišťa a pivničných priestorov. Oceľoplechové rozvodnice na chodbách jednotlivých poschodí boli kompletne zrekonštruované aj s náterom rozvodných skríň.

Výmena elektrických rozvodov riešila výmenu hlavných stúpacích vedení s dimenzovaním tak, aby každý byt sa mohol pripojiť ako 400V prípojka s celkovým príkonom 5,5kW na byt a s možnosťou pripojenia v každom byte klimatizácie, práčky, sušičky a pod. 

Všetky byty aby mohli pripojiť zariadenia, ktoré sa v dnešnej dobe najčastejšie používajú aj s rezervou do budúcnosti.

Rozvodnice JOP boli ošetrené protipožiarnym systémom HILTI proti šíreniu požiaru cez jednotlivé podlažia.

Všetky káble na hlavných stúpacích vedenia, drôtovanie v jednotlivých rozvádzačoch ako aj rozvody osvetlenia a zásuviek v pivničných priestoroch boli realizované s použitím bezhalogenových káblov a líšt. Všetky káble a lišty sú samozhášavé a nešíria ďalej oheň ale pri horení neprodukujú toxické plyny.

 Na ochranu proti prepätiu a bleskových prúdov boli použité prepäťové ochrany SALTEK FLP B+C MAXI V.

Súčasťou výmeny elektrických rozvodov v bytovom dome a odovzdávania realizácie elektromontážnych prác bol aj skreslený projekt skutočného vyhotovoenia a vypracovaná východzia – prvá odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS – revízna správa).

Články z kategórie ElEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
Rekonštrukcia elektro bytovky a osvetlenie priestorov

Rekonštrukcia elektro bytovky a osvetlenie priestorov

Pri rekonštrukcii elektrických rozvodov spoločných priestorov bytovky, netreba zabúdať aj na osvetlenie chodieb, schodišťa a pivníc. Pozor, je potrebne dostatočne osvetliť aj priestory strojovne výťahu. Pri prvej – východzej revízii elektrickej inštalácie, musí byť zabezpečené aj meranie intenzity osvetlenia.

Elektrikár práca – výhody spolupráce elektrikárov s BM Elektro, s.r.o.

Elektrikár práca – výhody spolupráce elektrikárov s BM Elektro, s.r.o.

Od určitého množstva odvedenej práce sa živnostník, firma dostáva do zahltenia telefonátov a administratívnej práce. Zo šikovného elektrikára, ktorý bol nápomocný, ktorý vedel hneď prísť, ktorý dodržiaval svoje termíny sa približne po roku až dvoch stáva elektrikár, ktorého je problém zohnať, nedvíha telefonáty a cenové ponuky spracováva 4 týždne.