fbpx

Výmena stupačkových rozvodov v dome

Švermova 19, Banská Bystrica

40

Odberných miest

10

Rozvádzačov

1

HDS skrinka

Výmena elektrických rozvodov

V bytovke boli vymenené hlavné stupačkové rozvody. Vytvorili sa nové stupačkové svorkovnice spolu s EPS svorkovnicou. Na stupačkové svorkovnice boli použité svorkovnice s krytmi HSV 95 K 4pol  a pre EPS SVK 95 1pol.

Hlavné stúpacie vedenia sú rozdelené na dve časti prízemie – 5.poschodie a 6.poschodie až 10.poschodie. Dimenzia stúpacích vedení je dostatočná aj na budúce ďalšie požiadavky spotreby pre byty.

Elektromerové rozvodnice

Pri výmene stupačkových rozvodov v dome boli v elektromerových rozvodniciach umiestnené vyššie uvedené stupačkové svorkovnice a z nich sú napojené kompletne novým drôtovaním ističe odberných miest (byty) ďalej napojenie elektromerov a následne vývodové svorky.

Vývodové svorky pre byty

Vývodové svorkovnice pre byty sú nové a pre každý byt sú pripravené pre prípadné 3 fázové (400V) napojenie bytu.

Nové prívody pre byty

V tejto realizácii boli vymenené aj nové prívody pre byty, ktoré boli vedené v PVC lištách po chodbách až cez prieraz do bytu a bytovej rozvodnice. Bytové rozvodnice ostali pôvodné a boli napojené novým prívodom.

Senzorové osvetlenie – chodby a medziposchodia

Osvetlenie schodišťa a chodieb bytovky boli s požitím senzorvého osvetlenia s použitím svietidiel s PIR pohybovým senzorom (prečítajte si rozdiely medzi HF a PIR senzorom) – FOGLER DL 2400.

Osvetlenie rovnakými svietidlami bolo zabezpečené aj na medziposchodiach. Každé podlažie na schodišti musí byť osvetlené.

Osvetlenie súkromných pivníc

Majitelia bytov si odsúhlasili nové rozvody do každej pivnice so spínačom a svietidlom. Taktiež osvetlenie spoločných priestorov chdieb a miestností bolo realizované novými rozvodmi v PVC lištách a UPRM trubkách po povrchu..

Prepäťová ochrana bytovky

Na vnútornú ochranu pre statickou elektrinou a prepätím bolo použité kvalitné zariadenie od firmy SALTEK. Jedná sa o zvodič bleskových prúdov a prepätie SALTEK FLP B+C MAXI V.

Odovzdanie – projekt a revízia

Realizácia bola ukončená odovzdaním diela do užívania, skreslený projekt skutočného prevedenia a vpracovaná východzia revízna správa 

Bratislava – Nitra – Trnava Žilina – Martin – Ružomberok – Liptovský Mikuláš Banská Bystrica – Zvolen
Články z kategórie ElEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
Rekonštrukcia elektro bytovky a osvetlenie priestorov

Rekonštrukcia elektro bytovky a osvetlenie priestorov

Pri rekonštrukcii elektrických rozvodov spoločných priestorov bytovky, netreba zabúdať aj na osvetlenie chodieb, schodišťa a pivníc. Pozor, je potrebne dostatočne osvetliť aj priestory strojovne výťahu. Pri prvej – východzej revízii elektrickej inštalácie, musí byť zabezpečené aj meranie intenzity osvetlenia.

Elektrikár práca – výhody spolupráce elektrikárov s BM Elektro, s.r.o.

Elektrikár práca – výhody spolupráce elektrikárov s BM Elektro, s.r.o.

Od určitého množstva odvedenej práce sa živnostník, firma dostáva do zahltenia telefonátov a administratívnej práce. Zo šikovného elektrikára, ktorý bol nápomocný, ktorý vedel hneď prísť, ktorý dodržiaval svoje termíny sa približne po roku až dvoch stáva elektrikár, ktorého je problém zohnať, nedvíha telefonáty a cenové ponuky spracováva 4 týždne.