Rozvodná skriňa, rozvodnica pre rodinné domy a byty

Rozvodná skriňa rodinných domov a bytov pri elektroinštalačných prácach. Aké sú jej prevedenia, čo musí obsahovať, ak ju zapájajú profesionálni elektrikári?

Poďme si ukázať niektoré minimálne požiadavky na rozvodnú skriňu, ktoré sa kontrolujú a vyžadujú pri revízii elektrických zariadení a inštalácie.

Rozvodná skriňa pre rodinný dom

V našom foto návode sme pre rodinný dom použili rozvodnú skriňu pre montované rodinné domy EATON KLV-48UPS-F.

Návrh rozvodnice vykonávame v zatiaľ najlepšie vybavenom software od spoločnosti EATON a to v programe E-Config EATON.

V programe taktiež vykonávame overenie oteplenia rozvodnice, certifikáciu a návrh veľkosti rozvodnej skrine.

 • Zmestia sa ističe, stykače a zariadenia do rozvodnice, ak nie, aká je vhodná?
 • Všetky zariadenia umiestnené v rozvodnici budú dostatočne chladené?
 • Dôjde k prehrievaniu rozvodnej skrine?

Na všetky tieto otázky nám odpovedá software E-CONFIG. V programe vykonáme návrh, zistíme presnú cenu a vykonáme kompletnú certifikáciu s výpočtami pre výrobcu rozvádzačov. Vytlačíme si výrobný štítok rozvodnice.

Potrebujete zapojiť rozvodnicu? Napíšte nám Vašu požiadavku

Územie

2 + 7 =

 

I.ETAPA – hrubé rozvody, práca na stavbe

V prvej etape hrubej montáže elektrických rozvodov v rodinnom dome je nevyhnutná kontrola privedenia všetkých káblov do rozvodnej skrine a ich počet. Všetko značíme do schémy zapojenia rozvodnice.

 • Máme všetky obvody zatiahnuté v rozvodnej skrini?
 • Každý obvod, ktorý je v rodinnom dome je ukončený a označený?
 • Pri kontrole značíme počet káblov každého obvodu (napr. svetelný obvod SV1 – 2ks, ZAS1 – 1ks, ZAS2 – 3ks ….)
 • Počty káblov jednotlivých obvodov slúžia ako podklad pre tlač označovacích bužíriek pre drôty jednotlivých káblov

 

II.ETAPA – príprava, tlač bužíriek a objednanie materiálu

V tejto etape robíme prípravu vo firme. Rozvodná skriňa je skontrolovaná a pripravená na zapojenie na stavbe. Materiál je pripravený na osadenie a zapojenie.

 • Aktualizujeme schému zapojenia rozvodnice podľa skutočného prevedenia
 • Vykonáme poslednú kontrolu a výpočty v software E-CONFIG
 • Tlačíme bužírky pre popis drôtov jednotlivých káblov
 • Každý drôt v rozvodnici musí byť označený
 • Musí byť jednoznačná príslušnosť drôtov k jednotlivým káblom-obvodom aj po zapojení rozvodnice

 

III.ETAPA – finalizácia a zapojenie rozvodnice

V poslednej etape – finalizácii robíme zapojenie rozvodnice na stavbe.Osadenie, zapojenie, štítkovanie a revízia rozvodnice.

 • Vytriedenie všetkých káblov, odblankovanie a označenie
 • Označenie bužírkami každú žilu-drôt v rozvodnici
 • Zapojenie ističov, chráničov, stykačov podľa schémy zapojenia rozvozvodnej skrine
 • Kontrola a revízia rozvodnice
 • Označenie štítkami jednotlivé ističe a zariadenia rozvodnicu
 • Nalepenie schémy zapojenia rozvodnice
 • Nalepenie výrobného štítku a označenia rozvednej skrine

 

 

Rozvodná skriňa pre byt

Rozvodné skrine pre byt prebiehajú rovnakým procesom ako pre rodinný dom. Rozvodnice pre byty sú jednoduchšie.

Potrebujete profesionálnych elektrikárov? Napíšte nám Vašu požiadavku

Územie

13 + 7 =

NAJNOVŠIE ČLÁNKY
Nvidia GeForce rozdiely medzi – GTX, RTX, QUADRO, MAX-Q

Nvidia GeForce rozdiely medzi – GTX, RTX, QUADRO, MAX-Q

Sme technici a potrebujeme kresliť v programoch CAD, celkom nás zaujíma 3D modelovanie a návrhy 3D modelov v software od AutoCAD Fusion 360. Akú grafickú kartu od Nvidia uprednostniť? Aké sú rozdiely jednotlivých GeForce grafických kariet od Nvidia? Poďme si ukázať...

Domáce Telefóny pre Bytovky – AUDIO aj VIDEO

Domáce Telefóny pre Bytovky – AUDIO aj VIDEO

Komunikácia medzi vchodom a bytom je už štandard. Najrozšírenejší systém je TESLA – AUDIO domáce telefóny pre bytovky (prenos zvuku). Poznáme systém, ktorý funguje po starých rozvodoch, je digitálny, má VIDEO základ a v prípade potreby je možné kombinovať AUDIO a VIDEO telefóny.