Rozvodná skriňa, rozvodnica pre rodinné domy a byty

Rozvodná skriňa rodinných domov a bytov pri elektroinštalačných prácach. Aké sú jej prevedenia, čo musí obsahovať, ak ju zapájajú profesionálni elektrikári?

Poďme si ukázať niektoré minimálne požiadavky na rozvodnú skriňu, ktoré sa kontrolujú a vyžadujú pri revízii elektrických zariadení a inštalácie.

Rozvodná skriňa pre rodinný dom

V našom foto návode sme pre rodinný dom použili rozvodnú skriňu pre montované rodinné domy EATON KLV-48UPS-F.

Návrh rozvodnice vykonávame v zatiaľ najlepšie vybavenom software od spoločnosti EATON a to v programe E-Config EATON.

V programe taktiež vykonávame overenie oteplenia rozvodnice, certifikáciu a návrh veľkosti rozvodnej skrine.

 • Zmestia sa ističe, stykače a zariadenia do rozvodnice, ak nie, aká je vhodná?
 • Všetky zariadenia umiestnené v rozvodnici budú dostatočne chladené?
 • Dôjde k prehrievaniu rozvodnej skrine?

Na všetky tieto otázky nám odpovedá software E-CONFIG. V programe vykonáme návrh, zistíme presnú cenu a vykonáme kompletnú certifikáciu s výpočtami pre výrobcu rozvádzačov. Vytlačíme si výrobný štítok rozvodnice.

Potrebujete zapojiť rozvodnicu? Napíšte nám Vašu požiadavku

Územie

6 + 6 =

 

I.ETAPA – hrubé rozvody, práca na stavbe

V prvej etape hrubej montáže elektrických rozvodov v rodinnom dome je nevyhnutná kontrola privedenia všetkých káblov do rozvodnej skrine a ich počet. Všetko značíme do schémy zapojenia rozvodnice.

 • Máme všetky obvody zatiahnuté v rozvodnej skrini?
 • Každý obvod, ktorý je v rodinnom dome je ukončený a označený?
 • Pri kontrole značíme počet káblov každého obvodu (napr. svetelný obvod SV1 – 2ks, ZAS1 – 1ks, ZAS2 – 3ks ….)
 • Počty káblov jednotlivých obvodov slúžia ako podklad pre tlač označovacích bužíriek pre drôty jednotlivých káblov

 

II.ETAPA – príprava, tlač bužíriek a objednanie materiálu

V tejto etape robíme prípravu vo firme. Rozvodná skriňa je skontrolovaná a pripravená na zapojenie na stavbe. Materiál je pripravený na osadenie a zapojenie.

 • Aktualizujeme schému zapojenia rozvodnice podľa skutočného prevedenia
 • Vykonáme poslednú kontrolu a výpočty v software E-CONFIG
 • Tlačíme bužírky pre popis drôtov jednotlivých káblov
 • Každý drôt v rozvodnici musí byť označený
 • Musí byť jednoznačná príslušnosť drôtov k jednotlivým káblom-obvodom aj po zapojení rozvodnice

 

III.ETAPA – finalizácia a zapojenie rozvodnice

V poslednej etape – finalizácii robíme zapojenie rozvodnice na stavbe.Osadenie, zapojenie, štítkovanie a revízia rozvodnice.

 • Vytriedenie všetkých káblov, odblankovanie a označenie
 • Označenie bužírkami každú žilu-drôt v rozvodnici
 • Zapojenie ističov, chráničov, stykačov podľa schémy zapojenia rozvozvodnej skrine
 • Kontrola a revízia rozvodnice
 • Označenie štítkami jednotlivé ističe a zariadenia rozvodnicu
 • Nalepenie schémy zapojenia rozvodnice
 • Nalepenie výrobného štítku a označenia rozvednej skrine

 

 

Rozvodná skriňa pre byt

Rozvodné skrine pre byt prebiehajú rovnakým procesom ako pre rodinný dom. Rozvodnice pre byty sú jednoduchšie.

Potrebujete profesionálnych elektrikárov? Napíšte nám Vašu požiadavku

Územie

3 + 1 =

NAJNOVŠIE ČLÁNKY
Elektrikár práca – výhody spolupráce elektrikárov s BM Elektro, s.r.o.

Elektrikár práca – výhody spolupráce elektrikárov s BM Elektro, s.r.o.

Od určitého množstva odvedenej práce sa živnostník, firma dostáva do zahltenia telefonátov a administratívnej práce. Zo šikovného elektrikára, ktorý bol nápomocný, ktorý vedel hneď prísť, ktorý dodržiaval svoje termíny sa približne po roku až dvoch stáva elektrikár, ktorého je problém zohnať, nedvíha telefonáty a cenové ponuky spracováva 4 týždne.

Staré ističe dožívajú. Je potrebné ich vymeniť.

Staré ističe dožívajú. Je potrebné ich vymeniť.

Doba ide dopredu a s ňou sa rozvíja aj elektrotechnika. A s rozvojom elektrotechniky sa zas zvyšujú potreby bežných ľudí. BM Elektro vám ponúka výmenu ističov a rozvodnice v byte. Prečo? Aby sme zaistili bezpečnosť vašej domácnosti.

Klimatizácia do bytu. Vydržia elektrické rozvody v byte?

Klimatizácia do bytu. Vydržia elektrické rozvody v byte?

Pre klimatizáciu do bytu je potrebné vymeniť hlavný prívod do bytu, zmeniť hlavný istič bytu na 25A a pre klimatizáciu priviesť nový elektrický prívod. Elektrické rozvody v bytovke boli stavané na spoločné práčovne a plynové rúry. Dnes má každý v byte práčku,...