fbpx

Rozvodná skriňa, rozvodnica pre rodinné domy a byty

Rozvodná skriňa rodinných domov a bytov pri elektroinštalačných prácach. Aké sú jej prevedenia, čo musí obsahovať, ak ju zapájajú profesionálni elektrikári?

Poďme si ukázať niektoré minimálne požiadavky na rozvodnú skriňu, ktoré sa kontrolujú a vyžadujú pri revízii elektrických zariadení a inštalácie.

Rozvodná skriňa pre rodinný dom

V našom foto návode sme pre rodinný dom použili rozvodnú skriňu pre montované rodinné domy EATON KLV-48UPS-F.

Návrh rozvodnice vykonávame v zatiaľ najlepšie vybavenom software od spoločnosti EATON a to v programe E-Config EATON.

V programe taktiež vykonávame overenie oteplenia rozvodnice, certifikáciu a návrh veľkosti rozvodnej skrine.

 • Zmestia sa ističe, stykače a zariadenia do rozvodnice, ak nie, aká je vhodná?
 • Všetky zariadenia umiestnené v rozvodnici budú dostatočne chladené?
 • Dôjde k prehrievaniu rozvodnej skrine?

Na všetky tieto otázky nám odpovedá software E-CONFIG. V programe vykonáme návrh, zistíme presnú cenu a vykonáme kompletnú certifikáciu s výpočtami pre výrobcu rozvádzačov. Vytlačíme si výrobný štítok rozvodnice.

Potrebujete zrealizovať elektroinštalácie? Napíšte nám Vašu požiadavku

Vyplňte prosím jednoduchý formulár a zaškrtnite, že ste si prečítali "Zásady ochrany osobných údajov". Kliknite na Odoslať.

   

  I.ETAPA – hrubé rozvody, práca na stavbe

  V prvej etape hrubej montáže elektrických rozvodov v rodinnom dome je nevyhnutná kontrola privedenia všetkých káblov do rozvodnej skrine a ich počet. Všetko značíme do schémy zapojenia rozvodnice.

  • Máme všetky obvody zatiahnuté v rozvodnej skrini?
  • Každý obvod, ktorý je v rodinnom dome je ukončený a označený?
  • Pri kontrole značíme počet káblov každého obvodu (napr. svetelný obvod SV1 – 2ks, ZAS1 – 1ks, ZAS2 – 3ks ….)
  • Počty káblov jednotlivých obvodov slúžia ako podklad pre tlač označovacích bužíriek pre drôty jednotlivých káblov

   

  II.ETAPA – príprava, tlač bužíriek a objednanie materiálu

  V tejto etape robíme prípravu vo firme. Rozvodná skriňa je skontrolovaná a pripravená na zapojenie na stavbe. Materiál je pripravený na osadenie a zapojenie.

  • Aktualizujeme schému zapojenia rozvodnice podľa skutočného prevedenia
  • Vykonáme poslednú kontrolu a výpočty v software E-CONFIG
  • Tlačíme bužírky pre popis drôtov jednotlivých káblov
  • Každý drôt v rozvodnici musí byť označený
  • Musí byť jednoznačná príslušnosť drôtov k jednotlivým káblom-obvodom aj po zapojení rozvodnice

   

  III.ETAPA – finalizácia a zapojenie rozvodnice

  V poslednej etape – finalizácii robíme zapojenie rozvodnice na stavbe.Osadenie, zapojenie, štítkovanie a revízia rozvodnice.

  • Vytriedenie všetkých káblov, odblankovanie a označenie
  • Označenie bužírkami každú žilu-drôt v rozvodnici
  • Zapojenie ističov, chráničov, stykačov podľa schémy zapojenia rozvozvodnej skrine
  • Kontrola a revízia rozvodnice
  • Označenie štítkami jednotlivé ističe a zariadenia rozvodnicu
  • Nalepenie schémy zapojenia rozvodnice
  • Nalepenie výrobného štítku a označenia rozvednej skrine

   

   

  Rozvodná skriňa pre byt

  Rozvodné skrine pre byt prebiehajú rovnakým procesom ako pre rodinný dom. Rozvodnice pre byty sú jednoduchšie.