fbpx
Bez elektrickej energie sa už  v  žiadnom zamestnaní nepohneme. Žiaden spotrebič, náradie a iné elektrické zariadenie  pri našej  práci nevyužijeme. A predsa sú brané ako samozrejmosť. Často sa stretávame s negatívnymi dôsledkami podceňovania tejto energie, čo vedie neraz ku škodám na majetku alebo zdraví.

Revízie elektrickej inštalácie a elektrických zariadení nie sú zbytočne vyhodené peniaze. Vykonáva sa v prvom rade aby Vám pomohla. Pretože nefunkčné elektrické zariadenia a rozvody môžu narobiť omnoho viac škôd než sú náklady na samotnú revíziu. Preto ako sa zvykne hovoriť: „Prevencia je lepšia ako liečenie.“

Ako sa dá predísť takýmto škodám?

Úplne predísť sa takýmto škodám nedá, dajú sa ale eliminovať, a to dodržiavaním niektorých pravidiel. Dokonca niektoré kroky a postupy ukladá zákon.  Preto sme tu my aby sme Vám zabezpečili revízie elektrických zariadení. Preveríme ich stav, upozorníme na prípadné riziká a navrhneme riešenie, ktoré Vám bude vyhovovať a zabezpečí Vám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pi práci ukladá povinnosť pre zamestnávateľov, zamestnancov, podnikateľov, ale aj súkromným osobám , uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri  spojení s ďalšími nariadeniami a normami. Zamestnávatelia sú tak povinní vytvárať prostredie bezpečné pre svoje okolie a zabrániť tak škodám a ohrozeniam zdravia osôb, zvierat a majetku.

Prečo je potrebné vykonať revíziu?

Nie je to len o dodržiavaní zákonov. Vykonaním revízie elektrických zariadení a ručného náradia zabránite:

  •  škodám na zdraví a majetku,
  • požiaru,
  • krátením poistnej udalosti,
  • vysokým pokutám za porušenie BOZP.

Nielen Zákonník práce ale aj poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku

Pri poistení sa veľmi zdôrazňuje povinnosť zabezpečiť, aby sa predišlo odcudzeniu, vzniku škôd na majetku, strojoch a zariadeniach či zdraví. Pokiaľ škoda či ujma na zdraví vznikla v dôsledku elektrického zariadenia, jednou s prvých otázok poisťovne je, čo spôsobilo škodu. Práve tu nastáva problém v prípade, že nie je uskutočnená alebo je neplatná revízia  elektrických zariadení alebo spotrebičov.

V prípade mimoriadnych udalosti sme tu pre Vás, pokiaľ využijete služby naše spoločnosti, vždy budeme stáť za Vami. Poskytneme vám plnú podporu pri súčinnosti s poisťovňou a ďalšími úradmi.

Kedy je teda ten správny čas na revíziu? 

Ak ju nemáte tak už dnes je neskoro. Avšak viac sa dočítate v našom článku „Kedy je ten správny čas na revíziu„.

 

 

Pokiaľ si myslíte, že tento článok sa týka aj Vás navštívte našu webovú stránku alebo nám rovno zavolajte na číslo 0905 380 493.

 

author avatar
Bohuš Žila riaditeľ
Expert v oblasti elektroinštalácií a riadenia projektov, Bohuš Žila vedie našu spoločnosť s viac ako 24-ročnými skúsenosťami v odbore. Pod jeho vedením sme zrealizovali stovky úspešných projektov, ktoré zlepšili bezpečnosť a komfort domovov našich zákazníkov.