S prevádzkovaním elektrických rozvodov alebo elektrických zariadení sa spájajú isté predpisy, normy či zákony, ktoré treba dodržiavať. Aj keby ste si poctivo naštudovali znenie týchto smerníc, nemusí vám to stačiť.

Legislatíva aj Slovenské technické normy sa totiž priebežne menia a dopĺňajú, preto je nutné venovať sa im pravidelne. A kto má čas kontrolovať zmeny v zákonoch? V BM elektro si tieto skutočnosti uvedomujeme a zákazníkom vychádzame v ústrety. Všetky novinky sledujeme za vás.

Našim cieľom je odbremeniť majiteľov elektrických rozvodov a zariadení od venovania pozornosti novej legislatíve, ktorá často mení zaužívané postupy a zavádza nové požiadavky. Túto oblasť pozorne sledujeme, pravidelne sa vzdelávame a absolvujeme rôzne školenia. Chceme ostať profesionálmi vo svojom odbore a neustále obohacovať svoje vedomosti. Vždy vieme, ktoré predpisy sú platné a v akom rozsahu ich treba dodržiavať. Pokojne sa venujte práci, všetky náležitosti vám včas oznámime.

Končí platnosť poslednej revízie? Upozorníme vás

sledujeme termíny za vás

Zákony a technické normy sa týkajú napríklad povinných revízií elektrických rozvodov, ktoré by ste mali vykonávať na pravidelnej báze. Na základe predpisov vieme, ako často treba uskutočniť revíziu a aký je termín jej platnosti. A naštudované smernice nám napovedia, aký je správny postup pri jej realizovaní.

Máte zo zákona povinnosť vykonávať revízie elektrických zariadení? Nemusíte si pamätať, kedy končí platnosť poslednej revízie. Tieto záležitosti má pod palcom BM elektro. Sme spoľahlivý partner: zákazníkov včas upozorníme na nutnosť novej kontroly a dohodneme si termín. Nezabúdajte, že vďaka pravidelným revíziám sa vyhnete nečakaným situáciám a predídete možným problémom s elektrickými zariadeniami.

Vyznáte sa v predpisoch o povinných revíziách elektrických rozvodov?

Vyjadrite sa v diskusii pod článkom.

Share This