fbpx

V dnešnej dobe sú senzory kľúčovým prvkom v mnohých technológiách, od bezpečnostných systémov po automatizované osvetlenie. Medzi najpoužívanejšie typy patria PIR a HF senzory. V tomto článku si vysvetlíme, čo sú PIR a HF senzory, ako fungujú, a hlavne aké sú medzi nimi rozdiely, aby ste si mohli vybrať ten správny pre vaše potreby.

Čo je PIR senzor?

PIR (Passive Infrared) senzor je zariadenie, ktoré deteguje infračervené žiarenie vyžarované objektmi vo svojom zornom poli. Tieto senzory sú pasívne, čo znamená, že samy nevyžarujú žiadnu energiu, ale len prijímajú infračervené žiarenie.

Ako PIR senzory fungujú?

PIR senzory majú dvojité alebo viacnásobné detekčné okienka, ktoré merajú rozdiely v infračervenom žiarení. Keď sa do zorného poľa senzora dostane objekt s teplotou odlišnou od okolitého prostredia (napr. človek), senzor zaznamená zmenu a spustí signál.

PIR senzor

(infračervené žiarenie o vlnových dĺžkach v rozsahu 8 až 14 μm)

PIR svietidlo bok senzor pir svietidlo strop pir senzor podhľad pir senzor krabica spínač

PIR senzory detekujú pohyb pomocou infračerveného žiarenia v rozsahu 8 až 14 μm. Svietidlá s PIR senzorom sú menej citlivé, najmä v zimnom období. Studený povrch osoby nespôsobí dostatočnú teplotnú zmenu. Preto sa tieto senzory používajú hlavne pri bytoch a výťahoch, kde nereagujú na pohyb za dverami.

Výhody PIR senzorov:

 • Nereaguje cez stavebné materiály.
 • Viditeľnosť senzora – umožňuje jednoduché rozpoznanie.
 • Nižšia obstarávacia cena.
 • Nízka spotreba v standby režime < 0,1W.

Nevýhody PIR senzorov:

 • Slabá citlivosť v zimnom období.
 • Viditeľný senzor na svietidle, čo môže ovplyvniť estetiku.

Čo je HF senzor?

HF (High Frequency) senzor pracuje na princípe vysielania a prijímania vysokofrekvenčných elektromagnetických vĺn. Na rozdiel od PIR senzorov, HF senzory aktívne vysielajú signál a merajú zmeny v odrazenom signáli spôsobené pohybom.

Ako HF senzory fungujú?

HF senzory využívajú Dopplerov efekt na detekciu pohybu. Vysielajú vysokofrekvenčné vlny, ktoré sa odrážajú od objektov v ich blízkosti. Ak sa objekt pohybuje, mení sa frekvencia odrazených vĺn, čo senzor zaznamená.

Mikrovlný, radarový senzor HF, VF

(pracovná frekvencia 5,8GHz)

HF senzor strop_kanlux HF Pires DL-600 360° HF Victor W131 360°9m s LED HF Victor W131 360° 9m

Mikrovlnné senzory pracujú na frekvencii 5,8 GHz, podobne ako WiFi. Tieto vlny prenikajú stavebnými materiálmi, ako sú dvere, sklo či výťah. Svietidlá s mikrovlnným senzorom sú veľmi citlivé a reagujú na minimálny pohyb, bez ohľadu na teplotu predmetu. Tieto senzory spínajú aj pri pohybe za dverami, preto sa im vyhýbame pri bytoch a výťahoch. V týchto miestach používame svietidlá s PIR senzorom.

 

Výhody HF senzorov:

 • Vysoká citlivosť – reaguje na minimálne pohyby.
 • Senzor nie je viditeľný –  skrytý pod sklom alebo krytom svietidla.
 • Reaguje na studené osoby – účinný v zimnom období.

 

Nevýhody HF senzorov:

 • Reaguje cez ľahké stavebné materiály –  ako sklo, dvere, skrinky a sadrokartón.
 • Vyššia spotreba senzora v kľudovom stave – 0,3 – 0,5W na jeden senzor.
 • Vyššia cena oproti iným senzorom.

Odporúčame použiť centrálne súmrakové spínače. Viac o spotrebe a použitiu centrálneho súmrakového senzora sa dočítate v našom článku.

 Porovnanie PIR  a HF senzorov

PIR Senzory
Výhody Nevýhody
Nereaguje na pohyb za dverami alebo stenami Slabá citlivosť v zime
Viditeľný na svietidle, ľahko rozpoznateľný Viditeľný senzor môže ovplyvniť estetiku
Nižšia obstarávacia cena
Nízka spotreba (<0,1 W)

HF Senzory
Výhody Nevýhody
Skrytý pod sklom alebo krytom svietidla Reaguje na pohyb za dverami, sklom alebo inými ľahkými materiálmi
Vysoká, reaguje na minimálne pohyby Vyššia cena
Účinné aj v zimnom období Vyššia spotreba (0,3 – 0,5 W)

 

Často používané svietidlá

Senzory zabudované v svietidlách

PIR svietidlo bok senzor pir svietidlo strop HF Victor W131 360° 9m HF Victor W131 360°9m s LED

Jedná sa o svietidlá s už namontovaným a zapojeným pohybovým senzorom. Ak ide o PIR senzor, ten je viditeľný. Ak ide o HF senzor, môže byť skrytý pod krytom svietidla, čím neruší dizajn svietidla.

 

Samostatné senzory

PIR senzor nástenný pir senzor strop pir senzor prístrojový PIR senzor nástenný

Samostatné senzory je možné namontovať k akémukoľvek zariadeniu, nielen k svietidlám. Poskytujú lepšie technické možnosti a lepšie pokrytie priestorov pohybovými senzormi. Často sa používajú senzory od firmy B.E.G Luxomat.

 

Centrálny súmrakový senzor

Slúži na spoločné zapínanie a vypínanie pohybových senzorov. Tento senzor zabezpečuje hromadné zapnutie a vypnutie všetkých svietidiel. Tým dochádza aj k šetreniu financií, pretože svietidlá sú bez napätia a nemajú žiadnu spotrebu v kľudovom stave. Pri HF senzoroch to predstavuje 4-5 W na svietidlo. Viac si prečítajte  v našom článku >>.

centrálne riadenie pohybových senzorov

author avatar
Bohuš Žila riaditeľ
Expert v oblasti elektroinštalácií a riadenia projektov, Bohuš Žila vedie našu spoločnosť s viac ako 24-ročnými skúsenosťami v odbore. Pod jeho vedením sme zrealizovali stovky úspešných projektov, ktoré zlepšili bezpečnosť a komfort domovov našich zákazníkov.