fbpx

Rekonštrukcia elektroinštalácie: Na čo nezabudnúť?

Pri rekonštrukcii elektrických rozvodov v spoločných priestoroch bytovky je dôležité nezabudnúť na osvetlenie chodieb, schodísk a pivníc. Zvlášť dôležité je zabezpečiť dostatočné osvetlenie strojovne výťahu. Pri prvej – východzej revízii elektrickej inštalácie musí byť zabezpečené aj meranie intenzity osvetlenia.

Normy pre osvetlenie

Základná norma pre elektrikárov je STN EN 12464-1 z 3/2012, ktorá stanovuje minimálne osvetlenosti priestorov. Táto norma určuje, aká osvetlenosť je potrebná v rôznych typoch priestorov. Osvetlenosť sa udáva v luxoch (lx) a meria sa luxmetrom na úrovni požadovanej osvetlenosti. Napríklad v pracovni sa meria osvetlenie vo výške pracovného stola, zatiaľ čo na chodbe sa meria na podlahe.

Tabuľka – požiadavky na osvetlenie vnútorných priestorov v bytovke

Druh priestoru Minimálna osvetlenosť (lx)
Komunikačné priestory a chodby 100
Schody, eskalátory, pohyblivé chodníky 150
Elevátory, výťahy 100
Osvetlenosť pred výťahmi 200
Šatne, umyvárne, kúpeľne, záchody 200
Prevádzkové miestnosti, vnútorné rozvodne 200
Skladištia a zásobárne 100
Strojovňa výťahu (podľa EN-20 a EN-50 normy pre výťahy) 200

Prečo je osvetlenie dôležité?

Správne osvetlenie v bytových priestoroch zabezpečuje nielen komfort, ale aj bezpečnosť obyvateľov. Nedostatočné osvetlenie môže zvýšiť riziko nehôd, zatiaľ čo nadmerné osvetlenie môže byť nepríjemné a energeticky neefektívne.

Ďalšie zdroje

Pre viac informácií o normách a požiadavkách na osvetlenie môžete navštíviť nasledujúce odkazy:

52-zbor36ko_gasparovsky.pdf (sez-kes.sk)

author avatar
Bohuš Žila riaditeľ
Expert v oblasti elektroinštalácií a riadenia projektov, Bohuš Žila vedie našu spoločnosť s viac ako 24-ročnými skúsenosťami v odbore. Pod jeho vedením sme zrealizovali stovky úspešných projektov, ktoré zlepšili bezpečnosť a komfort domovov našich zákazníkov.