fbpx

Pri rekonštrukcii elektrických rozvodov spoločných priestorov bytovky, je potrebné myslieť aj na osvetlenie chodieb, schodišťa a pivníc. Pozor, je potrebne dostatočne osvetliť aj priestory strojovne výťahu. Pri prvej – východzej revízii elektrickej inštalácie, musí byť zabezpečené aj meranie intenzity osvetlenia.

Základná norma pre elektrikárov je STN EN 12464-1 z 3/2012 (svetlo a osvetlenie pracovísk – vnútorné pracoviská), ktorá stanovuje minimálne osvetlenosti priestorov. Priestory sú rozdelené do jednotlivých kategórií využitia. Osvetlenosť sa udáva v jednotkách lux (lx) a meria sa luxmetrom na úrovni požadovanej osvetlenosti (pracovňa – vo výške pracovného stola, chodba – na podlahe chodby a pod.)

Pre bytovky a ich spoločné priestory sú nasledovné minimálne požiadavky:

Tabuľka – požiadavky na osvetlenie vnútorných priestorov

Druh priestoruMinimálna osvetlenosť (lx)
Komunikačné priestory a chodby100
Schody, eskalátory, pohyblivé chodníky150
Elevátory, výťahy100
Osvetlenosť pred výťahmi200
Šatne, umyvárne, kúpeľne, záchody200
Prevádzkové miestnosti, vnútorné rozvodne200
Skladištia a zásobárne100
Strojovňa výťahu (podľa EN-20 a EN-50 normy pre výťahy)200

Zaujímavé články o osvetlenosti nájdete aj na týchto odkazoch:

Nové európske normy pre výťahy (schindler.com)

52-zbor36ko_gasparovsky.pdf (sez-kes.sk)