fbpx

Normy STN elektro – dátumy, odkazy, komentáre a poznámky

STN 33 2000-4-41 (od 3/2019) - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

Aktuálna norma z 3/2019 najväčšie zemny oproti pôvodnej normy (súbežne s pôvodnou do 7.7.2020):

Zmena 5/2019 sa týka len národných podmienok pre Dánsko

  • zmeny v terminológii
  • ochranné pospájanie je v mnohom pozmenené ale podstata hlavného pospájania sa nemení
  • maximálny čas odpojenia pri samočinnom odpojení napájania je do 0,4s pre koncové obvody až do 63A (v pôvodnej norme bolo do 32A)
  • zásuvky pre vonkajšie použitie s použitím doplnkovej ochrany prúdovým chráničom Idn<30mA pre obvody do 32A (pôvodná norma hovorila o prúde do 20A)
  • svietidlá v obytných jednotkách musia byť napájané obvodmi, ktoré majú doplnkovú ochranu prúdovým chráničom s Idn<30mA
  • požiadavky na odpor ochranného uzemnenia Ra neživých častí zariadení v sieti IT
  • požiadavky na indikovanie izolačného stavu v sústave IT
  • požiadavky na elektrické rozvody pri ochrane dvojitou alebo zosilnenou izoláciou

 

 

10-2007 až 3-2019 – pôvodná norma dnes neplatná

STN 34 1390 (od 29.1.1969 do 1.2.2009) súbežne s novou až do 2016 - "starý" klasický pasívny bleskozvod

Dnes už neplatná. „Stará“ norma pre bleskozvody platná do 1.2.2009. Súbežne s ňou od roku 2009 do 2016 platný súbor noriem STN EN 62305-1 až 4.

 

STN 34 1391 (od 6/1998 do 3/2014) - aktívny bleskozvod

Dnes už neplatná norma.

Ako zachytávaciu sústavu je možné použiť aktívny zachytávač „hlavicu“

Počet zvodov 1 prípadne 2 (s dodržaním a výpočtom dostatočnej vzdialenosti podľa platných noriem.

Pri LPS III sa jedná o 100kA bleskový prúd a preto pri zemnom odpore zemniča 1 Ohm!! (čo je náročné splniť) sa jedná o 100kV pri jednom zvode a 50kV pri dvoch zvodoch. Jedná sa teda o vysokonapäťové vedenie a je potrebné zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť elektrických rozvodov a vodivých predmetov (kúrenie, armovanie a pod.)!

Hrot zachytávača musí byť minimálne 2m nad chráneným objektom do čoho patria aj antény, chlad.veže a prvky objektu.

Skrytý zvod je možné umiestniť do izolačných nehorľavých kanálov ak je plocha ich vnútorného prierezu 20cm2 alebo viac. Jedná sa teda o priemer trubky 5cm a viac – to znamená min FXP 50!! a nie FXP 32!

Pri výpočte bezpečnej – dostatočnej vzdialenosti sqa uvažuje s Km=1 pre vzduch a Km=0,5 pre pevný materiál, ktorý nie je kov.

Hodnota zemniča max 10 Ohmov.

Revízia (intervaly):

Stupeň 1 – 2 roky normal, 1 rok skrátený

Stupeň 2 – 3 roky normal, 2 roky skrátený

Stupeň 3 – 3 roky normal, 2 roky skrátený

STN 34 1398 (od 4/2014 do 3/2017) - aktívny bleskozvod

Dnes už neplatná norma.

 

NAJNOVŠIE ČLÁNKY
Dôležitosť projektovej dokumentácie pre vašu bezpečnosť

Dôležitosť projektovej dokumentácie pre vašu bezpečnosť

Na to, aby ste mohli vašu bytovku spraviť bezpečnejším miestom pre život všetkých rodín, potrebujete najskôr pripraviť projekt elektroinštalácie. Jeho vypracovanie je dôležité, záleží na každom detaile. Projekt môžu vypracovať len odborníci, ktorí majú s elektroinštaláciou bytoviek niekoľkoročnú prax, preto sa nemusíte obávať, pomôžeme vám.

prečítajte si viac