fbpx

Projektová dokumentácia – čo všetko má obsahovať

, ,
projekt elektroinštalácie

Často sa stretávame pri kontrole a revízii, že predložené dokumentácie neobsahujú všetky dokumenty a časti. Taktiež stupeň projektovej dokumentácie musí byť správny. Východzia revízia elektrickej inštalácie alebo bleskozvodu môže byť vykonaná iba pri predložení dokumentácie stupňa DSV – projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia.

ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA

DSP: Projekt pre stavebné povolenie – nepostačuje pre revíziu
DRS: Realizačný projekt – nepostačuje pre revíziu
DSV: Projekt skutočného vyhotovenia – potrebné pre revíziu (niekedy to môže byť aj realizačný projekt na ktorom je ale napísané a potvrdené realizačnou firmou, že sa jedná o projekt skutočného vyhotovenia).

Projektová dokumentácia musí obsahovať:
technická správa
protokol o určení vonkajších vplyvov
pôdorysy objektu so zakreslením zásuviek, svietidiel a technológií
schémy zapojenia rozvodníc
vyhlásenie projektanta o zodpovednosti https://www.sez-kes.sk/assets/files/obsah/71-332000-6-6.4.4.4-vyhl%C3%A1senie%20projektanta.docx

vyhlásenie montážnej firmy o zodpovednosti https://www.sez-kes.sk/assets/files/obsah/71-332000-6-6.4.4.4-vyhl%C3%A1senie%20mont%C3%A1%C5%BEnej%20firmy.docx

BLESKOZVOD

DSP: Projekt pre stavebné povolenie – nepostačuje pre revíziu
DRS: Realizačný projekt – nepostačuje pre revíziu
DSV: Projekt skutočného vyhotovenia – potrebné pre revíziu (niekedy to môže byť aj realizačný projekt na ktorom je ale napísané a potvrdené realizačnou firmou, že sa jedná o projekt skutočného vyhotovenia).

Projektová dokumentácia musí obsahovať:
technická správa
protokol o určení vonkajších vplyvov
analýza rizika

pôdorysy objektu so zakreslením zásuviek, svietidiel a technológií
schémy zapojenia rozvodníc
vyhlásenie projektanta o zodpovednosti https://www.sez-kes.sk/assets/files/obsah/71-332000-6-6.4.4.4-vyhl%C3%A1senie%20projektanta.docx

vyhlásenie montážnej firmy o zodpovednosti https://www.sez-kes.sk/assets/files/obsah/71-332000-6-6.4.4.4-vyhl%C3%A1senie%20mont%C3%A1%C5%BEnej%20firmy.docx

Znalosti

Publikované

2. augusta 2023

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *