fbpx
Ochrana pred bleskom – bleskozvod RD – Bratislava

Ochrana pred bleskom – bleskozvod RD – Bratislava

Ochrana proti blesku, pred statickou elektrikou a prepätím Bratislava  4 Počet zemničov  144 Zastavaná plocha  1 Prepäťová ochrana SALTEK O realizácii Bleskozvod na plochej streche Zabezpečuje ochranu pred bleskami a prepätím. Zemniče Zostrojené ako základové....